Windeskog och det antisemtiska ungdomsförbundet

”Demonstrationen passerar Bonnierhuset varifrån den judiska mediafamiljen styr större delen av Sveriges massmedia.”
– NDU
Källa: NDU.se, ”NDU genomförde manifestation till minne av frihetshjälten Engelbrekt”, 060424.

NDU är ungdomsförbund till Nationaldemokraterna. Samma nationaldemokrater som Jimmy S Windeskog anslutit sig till. Till sammanhanget hör också att Windeskog deltog själv i marschen.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.