ND i Almedalen


Marc Abramsson (nd) med vänner. © Martin Tunström.

Under vallägerveckan på Gotland stötte jag på Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna i Visby. Nationaldemokraterna får jag säga var de mest aktiva och de hade till och med ett tält på Donnersgatan – bara några stenkast från Almedalen – där de delade ut propaganda samtidigt som Ali Esbati och andra Ungvänster-aktivister gick runt med papperskorgar där folk kunde kasta i de propagandaflygblad som ND-aktivisterna delade ut. Mycket bra initiativ från Ung vänsters sida får jag säga.

Nere vid Hamnplan, dagen innan man hade tält på Donnersgatan, hade Nationaldemokraterna även tal där man gick till angrepp mot allt som man ansåg var fel. Självklart såg ungvänster, med den nuvarande ordförande, och andra till så att de inte fick vara ifred. Själv tycker jag det är fel att stå att vissla när någon håller ett tal, men att visa sitt avståndstagande är bra och då genom den banderoll som man hade. Även idén att hålla upp en skylt där man uppmanade bilister att ”tuta” mot rasism och homofobi var bra. Lustigt var det att se de mer sura blickarna från ND-företrädarna när man både hörde tut från bilar och plingel från cyklar. Att som toppkandidaternas vinnare, Petter, bli förbannad när ND tog bilder på honom och gå till angrepp så polisen fick stoppa honom är bara löjligt, vad förväntade han sig?

Självklart kunde jag inte motstå frestelsen, under de två dagar jag såg Nationaldemokraterna, att gå fram och fråga aktivisterna från ND om en del saker. T.ex. hade ingen av ND-aktivisterna någon riktig förklaring till min fråga varför Várva Suk får stanna i Sverige då han i egenskap av tjeck tillhör den ”slaviska rasen” (Om man nu ska tala om raser) och därför i enlighet med den etnopluralistiska världsåskådningen, som ND anammar, därför inte borde få vistas i Sverige enligt ND. En annan fråga var hur de kan var ett välfärdsparti – som de anklagar Socialdemokraterna för att inte vara – om de pläderar för 15 procents skattekvot och följdfrågan var också hur kunde göra en sådan helomvändning från att leka folkhemskramare + rasism (under den tidigare kommunisten Jörgen Kromann) till 15 procents skattekvot + rasism (under den nuvarande nyliberala partiledaren Nils-Eric Hennix). Aktivisten sa att han inte var insatt i frågan. Den andra frågan fick jag ett svar från av Marc Abramsson som menade att 15 procents skattekvot var helt förenligt med ambitionerna att upprätthålla en välfärdsstat då du vi haft en sådan skattekvot på 50 eller 60-talet. (Känner vi igen argumentationen från Timbro, Munkhammar och unghögern?) Dock hade vi inte ens 15 procent skattekvot på 50 eller 60-talet [1] och jag skulle inte ens vilja ha de välfärdstjänster som vi hade på 50-talet. Dokumentären välfärdsmysteriet från SVT har klart gjort upp med idealiserande av välfärdsstaten på 50 och 60-talet. Ett annat felaktigt påstående från Marc var att vi stod utanför OECD:s tjugo i topp i BNP, ett påstående som jag visade var felaktigt då vi placerar oss på plats tretton enligt de siffror jag kände till då. [2] Jag nämnde även att skillnaden mellan Sverige och Nederländerna som kommer på sjätteplats är marginell. Även det att BNP-måttet som välfärdsmått har sina brister, citerar ekonomen Klas Eklund:

”Ännu ett problem är att BNP-måttet inte inkluderar produktionens effekter på miljön. BNP-statistiken tar ingen hänsyn till om den ökade produktionen uppnåtts till priset av försurad mark och förgiftade vattendrag. Inte heller tas någon hänsyn till om varorna tillverkades av arbetare som trivs på sina arbetsplatser och har god arbetsmiljö, eller om de är resulterade av hård exploatering av oorganiserade gästarbetare. Slutligen bör man kanske påpeka att BNP-måttet i sig ingenting säger om fördelningen av resurserna eller vilka den stigande produktionens frukter tillfallit. Dessa faktorer gör att man måste använda BNP-måttet med viss varsamhet, inte minst vid jämförelser av länder medolika samhällssystem, olika grader av självhushållning och olika inkomstfördelningar. Helt klart är att BNP-utvecklingen inte omedelbart kan översättas i välfärdstermer. Bruttonationalprodukten är framför allt ett mått på marknadsekonomis produktion av varor och tjänster och inte ett välfärdsmått.” [3]

En intressant sak i sammanhanget är att Sverige, tillsammans med Australien, nu ligger på plats elva i OECD: s köpkraftskorrigerade BNP per capita efter en uppdatering av statistik för OECD-länderna som publicerades den 7 juli. [4]


Marc Abramsson (nd) och Markus Anderson (nd) samspråkar med polisen. © Martin Tunström.

I debatten kom vi även in på frågan om homosexuella kunde vara lika bra föräldrar som heterosexuella. Efter ständiga förfrågningar om vilka vetenskapliga rapporter Marc hade som underlag för att homosexuella föräldrar var sämre föräldrar än heterosexuella fick jag som svar att det ”fanns någon rapport i USA”. Kanske inte den bästa källhänvisningen. Marc fortsatte och menade att vi i SSU och Socialdemokraterna ändå inte skulle acceptera en sådan vetenskaplig rapport, vilket jag replikerade med att man måste se på den samlade forskningen på området. Även frågan om barn och dagis berördes vilket fick Marc Abramssons kvinna Elin Lövgren att påstå att hon aldrig skulle kunna placera hennes 1 åriga barn på dagis. Att sedan dagispersonal har pedagogisk utbildning, till skillnad från många föräldrar, negligerade hon.

I övrigt är det rätt patetiskt när Nationaldemokraterna försöker på något sätt påstå i artiklar på deras hemsida att SSU inte skulle haft tusen SSU:are på Gotland. [5] Det är bara att studera videoupptagningar när SSU:arna marscherar in dagen då Göran Persson höll tal i Almedalen. (2 juli) Att sedan inte SSU hade alla sin vallägerdeltagare i Visby under alla dagarna är för att SSU hade just ett valläger några kilometer utanför Visby. På vallägret hade SSU egna seminarium med föreläsare så som LO-ekonomen Dan Andersson, statsvetaren Stig-Björn Ljunggren och internationella gäster. Skall man vara precis så hade SSU 63 seminarium och ett flertal idrottsmatcher [6] och då har jag inte räknat in de flertalet utflykter som SSU anordnade på Gotland. (Vi ska inte heller förglömma att statsministern, LO-ordförande, finansministern och andra ministrar besökte vallägret)


Nationaldemokratisk populism i avsikt att odla politikerförakt. © Martin Tunström.

Dock hade SSU 60 röjare dagligen inne i Gotland som delade ut flygblad och höll små demonstrationer som avslutades på Donners plats. Något som fick väldig genomslagskraft då Agent25 placerade SSU på plats nummer två över organisationer som synts mest i media under Almedalsveckan. [7] Även när det gäller uppmärksamhet på bloggarna så fick SSU höga poäng, SSU kom först enligt Agent25. [8]

Fotnoter:

[1] 1950 hade vi en skattekvot på tjugoen procent och 1960 hade vi en skattekvot på tjugoåtta procent, Skatteverket, Skattestatistisk årsbok 1999.
[2] Nutek, Välståndsligan 2004 och 1997 BNP per invånare – mätt i löpande priser och köpkraftsjusterad.
[3] Klas Eklund, ”Vår ekonomi – En introduktion till samhällsekonomi”, sjunde upplagan, Rabén Prisma.
[4] Regeringen.se, ”Sverige klättrar i OECD:s välståndsliga, 060710.
[5] ” De 1000 socialdemokrater som utlovats sågs dock inte till[…]”, Nationaldemokraternas hemsida, ”Succé i Almedalen”, 060709
[6] SSU:s Vallägerskrift för 2006.
[7] Fredagsnummret av Resumés speciella Almedalstidning.
[8] Newsdesk.se, ”SSU och Almedalscirkusen hett på bloggarna”, 060704.

2 comments

  1. Papperskorgar? Ja demokrati och respket kan ni vänsterslödder inte stava till! Varför ska ND inte få föra fram sina åsikter då?

  2. Eh, mig veterligen är det inte odemokratiskt att att gå runt med en papperskorg där man ger människor möjligheten kan slänga de flygblad de inte vill befatta sig med. Det är knappast frågan om att människor avkrävs de flygblad de erhållit av Nationaldemokraterna. Så nog är det du som inte kan stava till demokrati.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.