SD Helsingborg vill försvaga facken

Samtidigt som man på riksplan inom Sverigedemokraterna har deklarerat att man skall se över det arbetsmarknadspolitiska programmet för att så att säga värna den svenska modellen och stärka facket i efterverkningarna av Laval-domen går lokalavdelningen i Helsingborg i en annan riktning. För i de av utvecklingsnämnden i Helsingborg föreslagna riklinjerna för ekonomiskt bistånd (läs: socialbidrag) reserverade sig sverigedemokraterna mot att fackavgiften skall ”ingå i biståndsbedömningen för lägsta norm.” [1] (något som man var ensam om i nämnden)

Enligt de föreslagna riktlinjerna skall ”faktiskt kostnad för fackföreningsavgift” utgå ”med det belopp som gäller för den organisation som den enskilde är ansluten till.” [2] Den som representerade Sverigedemokraterna vid utvecklingsnämndens möte var Michael Rosenberg.

Fotnoter:
[1] Sammanträdesprotokoll för Utvecklingsnämnden den 31 januari 2008
[2] Dagordning för kommunstyrelsen, se ärendepunkt 10, Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, Dnr 00141/2008, Utvecklingsnämndens föreslagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , ,

32 comments

 1. Helt riktigt gjort! Varför skall de som arbetar betala bidragstagare fackföreningsavgifter? De kan knappast sägas höra till livets nödtorft att vara med i facket! Antagligen vill du väl att man skall få bidrag för medlemsavgiften i SAP också …

 2. Nu är det ju inte så att sossarna har ensamrätt på tyckande för en arbetstagare.
  Att ge extra bidrag för en person som går på socialbidrag, för att kunna betala medlemsavgiften till en organisation som stöder diktaturer för skattebetalarnas pengar är väl ganska horribelt tycker jag. Samma organisation vägrar också vissa människor medlemskap men vill ändå ha allas skattepengar.

 3. Roger,

  Varför man vill det som arbetare? Jo, därför man vill att facket skall vara så starkt som möjligt. Ju fler medlemmar ju starkare är facket.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Nu är det ju inte så att sossarna har ensamrätt på tyckande för en arbetstagare.”

  Vad menar du med det? Bara för att man har en åsikt om någonting så har man ensamrätt för att företräda arbetstagarna? Då borde samma logik gälla för dig och Sverigedemokraterna för att ni också tycker något. Nej, försök debattera lite mer intellektuellt.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Att ge extra bidrag för en person som går på socialbidrag, för att kunna betala medlemsavgiften till en organisation som stöder diktaturer för skattebetalarnas pengar är väl ganska horribelt tycker jag.”

  På vilket sätt stödjer LO, TCO och SACO diktaturer?

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Samma organisation vägrar också vissa människor medlemskap men vill ändå ha allas skattepengar.”

  Det måste rimligtviss vara så att fackföreningar i egenskap av självständiga organisationer får bestämma över sin egen verksamhet, det innebär även rätten att bestämma över vilka som skall få vara medlemmar. Därtill är det inte frågan om att facket skall få pengar av socialen. Det är frågan om att socialbidragstagare skall få stöd att betala sin egen fackförningsavgift. Sedan gör näringslivet avdrag för medlemsavgiften i Svenskt Näringsliv. Sedan betalar ju vi idag redan ut skattepengar i form av bidrag till människor som de sedan använder till att betala fackavgiften bl.a.

 4. Hej Roger och Micke,
  Det framgår klart och tydligt i socialtjänstlagen att till riksnormen skall läggas individuella faktiska kostnader för fackavgift, a-kassa, hyra, el, hemförsäkring, medicin enligt recept, läkare m.m.

  Det innebär således, att en kommun som i sina riktlinjer skulle utesluta posterna för fackavgift och avgift till a-kassa i beräkningsunderlaget för eventuellt behov av socialbidrag skulle begå ett lagbrott. Dessutom tror jag att den kommunen skulle förlora sina socialsekreterare. Dessa skulle knappast vilja/kunna arbeta kvar.

  Vänliga hälsningar
  Eva

 5. Fackförbunden i sverige är för vänstervridna anser jag. På vilket sätt stödjer de diktaturer undrar du? jo de stödjer ju mycket vänstervridet i övriga världen. Kuba är väl ett talande exempel. På vilket sätt ska det vara rätt att fackförbunden ska gynnas av Socialtjänstlagen om deras medlemmar går på socialbidrag men inte medlemskap i moderaterna? jag ser ingen skillnad. Visst har de rätt att välja medlemmar men inte begagna sig av maffiametoder för att hota företagen. Inte heller få bruna tungor genom att påverka att just bara fackföreningsmedlemskap
  ska kunna betalas via socialbidrag.

 6. Eva, just därför ska vi ändra på bl.a socialtjänstlagen i riksdagen. Av vilken anledning skulle inte en socialsekreterare kunna jobba kvar? måste man dela socialdemokraternas syn på samhället för att kunna jobba inom socialförvaltningen menar du? Då är det värre än vad jag trodde.
  Mvh
  Micke

 7. Micke Rosenberg skrev:
  ”Fackförbunden i sverige är för vänstervridna anser jag.”

  Där med skall de som söker ekonomiskt stöd från det offentliga för att få sitt medlemskap i fackförening betalt straffas därför att herr Rosenberg och hans parti tycker att LO, TCO och SACO psoitionerar sig vänsterut från herr Rosenberg och SD? Just snyggt Rosenberg. Men det är bra att du säger din mening. Jag tar fasta på det och vidareförmedlar det till mitt parti.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”På vilket sätt stödjer de diktaturer undrar du? jo de stödjer ju mycket vänstervridet i övriga världen.”

  Nu får du hålla reda på vilka begrepp du slänger dig med i debatten. Först talar du om ”diktaturer” och i nästkommande mening om ”vänstervridet”. Skall jag tolka det som så att det enligt din mening är så att alla vänstervridna länder per automatik är diktaturer? Tror ingen statsvetare skulle hålla med dig om det. Sedan talar du om ”mycket”, det betyder en hel del länder av våra ungefär 200 självständiga stater i världen. Så kan du presentera 15-20 diktaturer som LO, TCO och SACO stödjer?

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Kuba är väl ett talande exempel.”

  På vilket sätt stödjer LO, TCO och SACO Kuba. Vad jag vet har den tidigare organisationen Fria Fackföreningsinternationalen (FFI), som LO och TCO var ansluta till, riktat kritik mot Kuba rörande fackliga rättigheter. Du kan bara läsa rapporten ”Kräkningar av fackliga rättigheter 2005” (pdf) Så här skriver LO på sin hemsida i samband med 2007 års rapport:

  ”I diktaturer som Vitryssland, Burma, Kina, Kuba, Iran och Nordkorea samt flertalet Gulfstater är fria och demokratiska fackföreningar bannlysta. Istället övervakas arbetstagarna av regeringsstyrda organ på arbetsplatserna.”
  http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/27C6E29F18885BECC125735A00251FD0

  Micke Rosenberg skrev:
  ”På vilket sätt ska det vara rätt att fackförbunden ska gynnas av Socialtjänstlagen om deras medlemmar går på socialbidrag men inte medlemskap i moderaterna?”

  Därför att facket är ena parten på arbetsmarknaden. Moderaterna är ett politiskt parti. Facket har en del försäkringar och rättigheter kopplad till medlemskapet.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Visst har de rätt att välja medlemmar men inte begagna sig av maffiametoder för att hota företagen.

  På vilket sätt använder sig facket av maffiametoder? Mig veterligen använder sig inte maffian av flygblad och offentliga uttalande i media som ett ledd i att få företagare att skriva på avtal. (Som är två demokratiska rättigheter) Mig veterligen använder de sig av olaga hot, misshandel och andra rad andra arbetsmetoder i det fördolda, långt ifrån vad offentlighet heter. Men det är klart, du kan ju försöka dig på att koppla in åklagare och polis att få det prövat om facket använder sig av maffiametoder. Eller så kanske du skall börja nyansera ditt språkbruk vid debatter.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Inte heller få bruna tungor genom att påverka att just bara fackföreningsmedlemskap ska kunna betalas via socialbidrag.”

  Jaså, hur gör de det?

  Men fortsätt du så. Vi ser bara hur du och ditt parti är ett hot mot arbetarrörelsen och mot arbetarna.

 8. Micke Rosenberg skrev:
  ”Eva, just därför ska vi ändra på bl.a socialtjänstlagen i riksdagen.”

  Men nu sitter inte Sverigedemokraterna i riksdagen. Därför är det precis som Eva säger ett brott om kommunen skulle agera så som du och Sverigedemokraterna vill.

  Socialtjänstlag (2001:453)
  4 kap. Rätten till bistånd[…]
  3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för
  1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift,
  2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.”

  http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm

 9. Martin Tunström skrev:
  ”Där med skall de som söker ekonomiskt stöd från det offentliga för att få sitt medlemskap i fackförening betalt straffas därför att herr Rosenberg och hans parti tycker att LO, TCO och SACO psoitionerar sig vänsterut från herr Rosenberg och SD? Just snyggt Rosenberg. Men det är bra att du säger din mening. Jag tar fasta på det och vidareförmedlar det till mitt parti.”

  Fackförbunden ska inte gynnas av en lag som missgynnar vissa så enkelt är det med det. Det har inget med att de är vänstervridna. Grundtanken med fackförbund är positivt tycker jag men det har slagit fel idag.

  Martin Tunström skrev:
  ”Nu får du hålla reda på vilka begrepp du slänger dig med i debatten. Först talar du om “diktaturer” och i nästkommande mening om “vänstervridet”. Skall jag tolka det som så att det enligt din mening är så att alla vänstervridna länder per automatik är diktaturer? Tror ingen statsvetare skulle hålla med dig om det. Sedan talar du om “mycket”, det betyder en hel del länder av våra ungefär 200 självständiga stater i världen. Så kan du presentera 15-20 diktaturer som LO, TCO och SACO stödjer?”

  Nej, alla vänstervridna länder är inte diktaturer men väldigt många. Du nämner själv Burma, Kina, Kuba och Nordkorea för att nämna bara några exempel.

  Martin Tunström skrev:
  ”På vilket sätt stödjer LO, TCO och SACO Kuba. Vad jag vet har den tidigare organisationen Fria Fackföreningsinternationalen (FFI), som LO och TCO var ansluta till, riktat kritik mot Kuba rörande fackliga rättigheter. Du kan bara läsa rapporten “Kräkningar av fackliga rättigheter 2005″ (pdf) Så här skriver LO på sin hemsida i samband med 2007 års rapport:”

  Exempelvis har jag saxat detta ur sd-kuriren 080215,
  Fackförbundet Byggnads stödjer stiftelse som länkar till vänsterextrema sajter

  ”Fackförbundet Byggnads gör reklam för sig på den skattefinansierade stiftelsen Expos hemsida. Tidskriften Expo är känd för att åsiktsregistrera och kartlägga invandringskritiker, och fram tills i dag länkade Expo öppet till vänsterextremistiska sajter som förespråkar ”klasskrig” och hyllar den kommunistiska revolutionen i Ryssland, som krävde miljontals människoliv, och sajter för organisationer som stått under bevakning av Säpo och som under större delen av sin existens har förespråkat väpnad revolution och hyllat den kommunistiska revolutionen i Ryssland” Expo är ju eran kompis, eller hur?

  Martin Tunström skrev:
  ”Därför att facket är ena parten på arbetsmarknaden. Moderaterna är ett politiskt parti. Facket har en del försäkringar och rättigheter kopplad till medlemskapet.”

  Det måste ju just inte vara vänsterfack som företräder arbetarna eller hur? Att man sedan har försäkringar m,m kopplat till medlemskapet har ju ingen betydelse i sammanhanget.

  Martin Tunström skrev:
  ”På vilket sätt använder sig facket av maffiametoder? Mig veterligen använder sig inte maffian av flygblad och offentliga uttalande i media som ett ledd i att få företagare att skriva på avtal. (Som är två demokratiska rättigheter) Mig veterligen använder de sig av olaga hot, misshandel och andra rad andra arbetsmetoder i det fördolda, långt ifrån vad offentlighet heter. Men det är klart, du kan ju försöka dig på att koppla in åklagare och polis att få det prövat om facket använder sig av maffiametoder. Eller så kanske du skall börja nyansera ditt språkbruk vid debatter.”

  Jag tycker nog att om man hotar ett storföretag med strejk från fackets sida för att man vill bli av med en folkvald företrädare som är mellanchef är att använda maffiametoder. Man måste ju inte använda våld för att få igenom sina åsikter.

  Martin Tunström skrev:
  ”Jaså, hur gör de det?”

  Ja men hur kan det komma sig att den paragrafen har tillkommit i socialtjänstlagen? för att vi har haft vänsterregeringen kanske? Påstå inte att vi är ett hot mot arbetarerörelsen ni har inte ensamrätt på den frågan.

  Martin Tunström skrev:
  ”Men nu sitter inte Sverigedemokraterna i riksdagen. Därför är det precis som Eva säger ett brott om kommunen skulle agera så som du och Sverigedemokraterna vill.”

  Jag sade ju det, när vi kommer till riksdagen.

 10. Micke Rosenberg skrev:
  ”Fackförbunden ska inte gynnas av en lag som missgynnar vissa så enkelt är det med det.”

  I det här fallet handlar det om att de socialbidragstagare som är medlemmar i facket skall få möjlighet att få fortsätta vara medlem i denna. Det handlar inte om att gynna facket. Skall vi inte betala ut bidrag i huvudtaget då det skulle enligt din logik vara så att vi skulle gynna företagen eftersom socialbidragstagarna köper deras varor och tjänster?

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Det har inget med att de är vänstervridna.”

  Jaså, varför nämnde du då det? Vi talade här om ekonomiskt bidrag till socialbidragstagare och inte din allmänna inställning till facket. Nej, vad du gav prov på här ovan var en av anledningarna till att du reserverade dig. Du avslöjade dig helt enkelt. Således; ”de som söker ekonomiskt stöd från det offentliga för att få sitt medlemskap i fackförening betalt straffas därför att herr Rosenberg och hans parti tycker att LO, TCO och SACO positionerar sig vänsterut från herr Rosenberg och SD”.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Nej, alla vänstervridna länder är inte diktaturer men väldigt många. Du nämner själv Burma, Kina, Kuba och Nordkorea för att nämna bara några exempel.

  Hur stödjer LO, TCO och SACO Burma, Kina, Kuba och Nordkorea?

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Exempelvis har jag saxat detta ur sd-kuriren 080215,
  Fackförbundet Byggnads stödjer stiftelse som länkar till vänsterextrema sajter”:

  Knappast något argument för att LO skulle stödja Kuba. Sådan undermålig argumentation håller knappast. Försök dig på att göra så i en seriös debatt. Så återigen, ge ett konkret exempel på hur LO, TCO och SACO stödjer Kuba? Ekonomiska medel som har finansierat den kubanska regimen? Tidskrifter/pamfletter som propagerat för det kubanska samhällssystemet? Därtill var det kommersiella företaget ”tidningsbutiken.se” som länkande till de där tidskrifterna, Expo tog bort applikationen från ”tidningsbutiken.se” som slumpade fram olika tidskrifter.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Det måste ju just inte vara vänsterfack som företräder arbetarna eller hur?”

  Nej, ingen har väl talat om det? Men fortfarande är det så att fackförbund är ett fackförbund och inget parti.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Att man sedan har försäkringar m,m kopplat till medlemskapet har ju ingen betydelse i sammanhanget.”

  Klart det har, det handlar om människors trygghet.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Jag tycker nog att om man hotar ett storföretag med strejk från fackets sida för att man vill bli av med en folkvald företrädare som är mellanchef är att använda maffiametoder. Man måste ju inte använda våld för att få igenom sina åsikter.”

  Strejker är inte heller några maffiametoder. Försök hålla reda på begreppen du använder dig av. Du sitter bara och förringar offren för maffian.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Påstå inte att vi är ett hot mot arbetarerörelsen ni har inte ensamrätt på den frågan.”

  Klart ni är. I er iver att attackera fackföringsrörelsen vill ni ta bort möjligheten för socialbidragstagare att få bidrag för att kunna betala sin fackavgift. Där med ni minska fackförningsrörelsen styrka på arbetsmarknaden då styrkan för fackförningarna bygger på antalet medlemmar. Sedan kan man knappast anklaga Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska program för att vara så fackföreningsvändligt. Ett program som pläderar för att försvaga Lagen om anställningsskydd (LAS) och avskaffa Medbestämmandelagen (MBL). Men även att ”facket fått alltför stort inflytande”. (Källa: Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram, Antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.) På Sdbloggar (och nu du på min blogg) utmålar ni arbetarnas företrädare för att vara maffia likt en rad liberala bloggare och infantila personer från de borgerliga ungdomsförbunden. (CUF och MUF) Skulle inte förvåna mig om ni likt MUF börjar skicka “hästhuvuden” i tyg.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Jag sade ju det, när vi kommer till riksdagen.”

  Återigen: Men nu sitter inte Sverigedemokraterna i riksdagen. Därför är det precis som Eva säger ett brott om kommunen skulle agera så som du och Sverigedemokraterna vill. Er reservation tas upp i år, inte 2010.

 11. Hej Micke,
  Man måste inte vara socialdemokrat för att vara socialarbetare men man måste dela samhällets och lagstiftarens värderingar om människors lika värde för att kunna jobba. Och dessutom följa socialtjänstlagen som är mycket tydlig på att dessa avgifter skall ingå i underlaget för beräkning.

  Jag tror att alla socialarbetare, oavsett politisk tillhörighet eller sympatier, ser vikten av både det fackliga medlemskapet och medlemskapet i a-kassan som en oerhört viktig bit för människor som är i behov av ekonomiskt bistånd. Facken ger viktiga försäkringar till den enskilde som innebär trygghet, precis som Martin skriver. Dessutom innebär ett kollektivavtal för den anställde så mycket mer än rätt lön och semester. Det ger, till exempel, ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall. Dessutom faller försäkringar ut till förmån för familjen vid dödsfall även för en som är sjuk eller arbetslös och som dessförinnan jobbade för en arbetsgivare som tecknat kollektivavtal. Du kan väl inte på allvar mena att en person som behöver socialbidrag skall lämna facket för att åka snålskjuts på andra som betalar och utgör grunden för de fackliga organisationernas arbete? Deras uppgift är att försvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och samhället i stort. Det gäller alltså alltifrån löner och anställningsvillkor till att försöka påverka politiska beslut som missgynnar medlemmarna.

  Ni i sd borde kanske intressera er något för de fackliga organisationernas historia. Börja med LO som bildades 1898.

  Vänliga hälsningar
  Eva

 12. Eva, jo jag tycker inte att fackföreningsavgiften skall ingå i försörjningstödet. Transportarbetareförbundet är ett bra exempel. De tappade tio procent av sina medlemmar förra året. Jag är en av dem som inte får tillhöra dem då jag är offentlig företrädare för sd, varför skulle jag tycka att det var okey att mina skattepengar går till en fackföreningsrörelse som motarbetar alla arbetares intressen? Enligt min uppfattning så är det också så sossarna kommer ur den svenska varianten av fackförbund. En del av pengarna från medlemskapet går ju också vidare till sossarna. Jag ser det som ett sätt att stödja sossarna samt bibehålla sitt förhandlingsmandat gentemot arbetsgivarna. Jag tycker inte försäkringarna är ett argument, det finns privata alternativ.

  Återigen Martin tycker du det är rätt att facket indirekt påverkar en förtroendevald i fullmäktige att behöva välja mellan sitt jobb och uppdrag?

  På tal om stöd till tvivelaktiga regimer, är det inte så att sossarna stödde Nordvietnamn? gick inte och polade med Fidel Castro Cubas diktator. Är det inte så att ABF stödjer många tvivelaktiga föreningar såsom Expo, ung vänster, Sossarnas Kristna broderskapsrörelse, Sveriges kommunistiska parti man säger att vem som helst kan starta en studiecirkel men det stämmer inte. Då kan starta en men bara om du har rätt åsikter. Detta kan man roa sig med privata pengar men INTE skattepengar.

  Slutligen, det är inget felaktigt i att reservera sig eller rösta emot något även om det skulle enligt lagen vara fel. Som oppositionsparti ska du driva den politik som man önskar även den inte är enligt motståndarnas regel. Glöm inte det faktum, tyckandet är fritt. Det blir ju först ett lagbrott om man har makten i en kommun och röstar mot Svea rikes lag.

 13. Hej igen Micke,
  Javisst, kan man i opposition rösta mot lagen och för lagvidriga beslut, alltså låta bli att respektera demokratiskt fattade beslut. Då får man också acceptera att kallas för ett oseriöst missnöjesparti och att det demokratiska tänket saknas. Att vara vald som representant till ett demokratisk politisk beslutande organ, kräver ansvarstagande och att kunna se utanför sina egna personliga intressen. Detta är grunden för att få respekt i allt politiskt arbete.

  Vänliga hälsningar
  Eva

 14. Hej Eva

  Hur kan du säga att ett parti blir oseriöst för att de inte tycker som majoriteten i den lagstiftade församlingen? Var det just inte så sossarna började, att kräva förändringar mot lagen?
  Måste ju också påpeka att om jag nu framför en åsikt i ett beslutande organ så är det ju partiets åsikt eller majoritetsbeslut från gruppen och inte nödvändigtvis mina egna personliga åsikter även om de oftast kan sammanfalla. Hur mer demokratiskt kan det bli?
  Jag anser mig ha mer respekt för det politiska arbetet än att bara använda beslutande organ för att driva min personliga agenda.

 15. Hej Micke,
  Självklart är inte ett parti oseriöst för att det inte tycker som majoriteten i riksdagen eller i något annat beslutande organ. Men lika självklart är att det blir oseriöst när det på kommunal nivå röstar för att kommunen skall fatta ett beslut som går på tvärs mot en lagstiftning som beslutats i riksdagen. Alltså röstar för ett lagbrott. Jag kanske var lite otydlig men det var så här jag menade.

  Jag önskar dig en trevlig helg
  Eva

 16. Om man inte sitter i riksdagen är man alltså ett oseriöst parti menar du.
  Ha en trevlig helg själv.

 17. Men Micke, läs min förra kommentar en gång till, den går inte att missförstå.
  Med vänlig hälsning/Eva

 18. Rosenberg skrev:
  “Återigen Martin tycker du det är rätt att facket indirekt påverkar en förtroendevald i fullmäktige att behöva välja mellan sitt jobb och uppdrag?”

  Vad tänker du på?

  Rosenberg skrev:
  ”På tal om stöd till tvivelaktiga regimer, är det inte så att sossarna stödde Nordvietnamn?”

  Liksom merparten av Sveriges folk ställde sig Socialdemokraterna för USA:s tillbakadragande från Vietnamn. Stora delar av det svenska folket, inkl. de borgerliga partiledarna, skrev protestlistorna mot USA.

  Men nu får du faktiskt hålla reda på vad du snackar om. Vi talade här om LO, TCO och SACO. Inte om Socialdemokraterna och ABF. Så, återigen; På vilket sätt stödjer LO, TCO och SACO ett flertal diktaturer? På vilket sätt stödjer de av dig tidigare nämnda diktaturerna?

  Rosenberg skrev:
  ”Slutligen, det är inget felaktigt i att reservera sig eller rösta emot något även om det skulle enligt lagen vara fel.”

  Då visar man på dåligt omdöme och man kan ställa sig frågande till om man verkligen skall sitta som förtroendevald i kommunfullmäktige om man visar sådant dåligt omdöme. Min fråga blir då ur ett litet filosofiskt perspektiv; om Sverigedemokraterna haft majoritet i kommunfullmäktige hade ni då beslutat er för att inte betala ut ekonomiska medel så att socialbidragstagare inte hade kunnat betala sin fackavgift? Det är motsvarigheten till minoritetens arbetsmetod att “reservera” sig eller rösta emot .

  Rosenberg skrev:
  ”Som oppositionsparti ska du driva den politik som man önskar även den inte är enligt motståndarnas regel.”

  Du vet att man kan tolka den meningen så som att ni i Sverigedemokraterna inte ser några hinder i att tillgripa brottsliga och odemokratiska arbetsmetoder (vår allas ”regler”) för att uppfylla ens politiska åsikt. Jag förmodar att så inte var fallet, utan din poäng var att man som oppositionsparti skall driva den politik även om det står i direkt konflikt med majoritetens åsikt. Det är ingen som sagt emot det, men man måste också välja sina strider. Vi Socialdemokrater driver oppositionspolitik i kommunfullmäktige utan att reservera oss mot något som enligt lag är kommunens uppgift.

  Sedan skulle jag vilja se att du bemötte detta som Eva skrev tidigare, vilket du inte gjort:

  “Jag tror att alla socialarbetare, oavsett politisk tillhörighet eller sympatier, ser vikten av både det fackliga medlemskapet och medlemskapet i a-kassan som en oerhört viktig bit för människor som är i behov av ekonomiskt bistånd. Facken ger viktiga försäkringar till den enskilde som innebär trygghet, precis som Martin skriver. Dessutom innebär ett kollektivavtal för den anställde så mycket mer än rätt lön och semester. Det ger, till exempel, ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall. Dessutom faller försäkringar ut till förmån för familjen vid dödsfall även för en som är sjuk eller arbetslös och som dessförinnan jobbade för en arbetsgivare som tecknat kollektivavtal.”

 19. Tunström skrev:
  ”Vad tänker du på?”

  Jag tänker bl.a på den förtroendevalde från Örkeljunga som välja mellan sitt jobb på Findus och fullmäktige. Detta efter påtryckningar från facket enligt uppgift.

  Tunström skrev:
  ”Liksom merparten av Sveriges folk ställde sig Socialdemokraterna för USA:s tillbakadragande från Vietnamn. Stora delar av det svenska folket, inkl. de borgerliga partiledarna, skrev protestlistorna mot USA. Men nu får du faktiskt hålla reda på vad du snackar om. Vi talade här om LO, TCO och SACO. Inte om Socialdemokraterna och ABF. Så, återigen; På vilket sätt stödjer LO, TCO och SACO ett flertal diktaturer? På vilket sätt stödjer de av dig tidigare nämnda diktaturerna?”

  LO, TCO och SACO stödjer ju sossarna, konstigare än så är det ju inte.

  Tunström skrev:
  ”Då visar man på dåligt omdöme och man kan ställa sig frågande till om man verkligen skall sitta som förtroendevald i kommunfullmäktige om man visar sådant dåligt omdöme. Min fråga blir då ur ett litet filosofiskt perspektiv; om Sverigedemokraterna haft majoritet i kommunfullmäktige hade ni då beslutat er för att inte betala ut ekonomiska medel så att socialbidragstagare inte hade kunnat betala sin fackavgift? Det är motsvarigheten till minoritetens arbetsmetod att “reservera” sig eller rösta emot.”

  Hade vi haft majoriteten i fullmäktige så hade vi ju naturligtvis följt lagen, vad annars? Du måste skilja på viljeyttring och lagbrott.

  Tunström skrev:
  ”Du vet att man kan tolka den meningen så som att ni i Sverigedemokraterna inte ser några hinder i att tillgripa brottsliga och odemokratiska arbetsmetoder (vår allas ”regler”) för att uppfylla ens politiska åsikt. Jag förmodar att så inte var fallet, utan din poäng var att man som oppositionsparti skall driva den politik även om det står i direkt konflikt med majoritetens åsikt. Det är ingen som sagt emot det, men man måste också välja sina strider. Vi Socialdemokrater driver oppositionspolitik i kommunfullmäktige utan att reservera oss mot något som enligt lag är kommunens uppgift.”

  Sossarna har ju tagit fram många av dessa lagar så ni är ju inte riktigt i samma situation eller hur?

  Tunström skrev:
  ”Sedan skulle jag vilja se att du bemötte detta som Eva skrev tidigare, vilket du inte gjort:

  “Jag tror att alla socialarbetare, oavsett politisk tillhörighet eller sympatier, ser vikten av både det fackliga medlemskapet och medlemskapet i a-kassan som en oerhört viktig bit för människor som är i behov av ekonomiskt bistånd. Facken ger viktiga försäkringar till den enskilde som innebär trygghet, precis som Martin skriver. Dessutom innebär ett kollektivavtal för den anställde så mycket mer än rätt lön och semester. Det ger, till exempel, ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall. Dessutom faller försäkringar ut till förmån för familjen vid dödsfall även för en som är sjuk eller arbetslös och som dessförinnan jobbade för en arbetsgivare som tecknat kollektivavtal.”

  Det är ju faktiskt så att du har ju både A-kasse försäkring och hemförsäkringar som täcker allt du nämnde. Alltså inget skäl för att vara medlem i ett Lo-fack. Svara istället på vad ett medlemskap hjälper någon som inte jobbar eller kanske aldrig har jobbat? Om inte för att stärka fackförbunden. De tidigare tvångsmedlemskapen i Socialdemokratiska partiet känns ju inte så avlägsna med ert resonemang. Vill ni ni ha tillbaka det kanske?

 20. Micke Rosenberg skrev:
  ”Jag tänker bl.a på den förtroendevalde från Örkeljunga som välja mellan sitt jobb på Findus och fullmäktige. Detta efter påtryckningar från facket enligt uppgift.”

  Källa?

  Micke Rosenberg skrev:
  ”LO, TCO och SACO stödjer ju sossarna, konstigare än så är det ju inte.”

  LO ger ekonomiska medel till Socialdemokraterna. TCO och SACO och är fristående från socialdemokraterna och ger således inga ekonomiska medel till Socialdemokraterna. Så där har du fel. Men återigen; Hur stödjer LO, TCO och SACO allahanda diktaturer i världen?

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Hade vi haft majoriteten i fullmäktige så hade vi ju naturligtvis följt lagen, vad annars? Du måste skilja på viljeyttring och lagbrott.”

  Eh, detta är inte seriöst Rosenberg. Det blir frågan om dubbelmoral. I opposition har ni problem med skrivelsen och reserverar er, men i majoritet yrkar ni på bifall för skrivelsen. Har man en fråga framför sig och har samma åsikt om detta så väl när man är majoritet som minoritet så agerar man med avslag vid majoritet och reservation vid minoritet. Sedan är det självklart att det blir frågan om lagbrott om man som majoritet hade röstat för avslag. Men då för man inte fram en reservation vid minoritet och således slipper man yrka på avslag vid majoritet.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Sossarna har ju tagit fram många av dessa lagar så ni är ju inte riktigt i samma situation eller hur?”

  Den borgerliga regeringen har infört lagar som vi inte kanske gillar. Men poängen är att det går att bedriva oppositionspolitik utan att det går i konflikt med svenska lagar. Sverigedemokraterna har pläderat mot beslut i kommunfullmäktige utan att man gått i konflikt med svenska lagar.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”Det är ju faktiskt så att du har ju både A-kasse försäkring och hemförsäkringar som täcker allt du nämnde.”

  Precis, men det finns andra förmåner som är en del i ditt medlemskap i fackförening.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”De tidigare tvångsmedlemskapen i Socialdemokratiska partiet känns ju inte så avlägsna med ert resonemang. Vill ni ni ha tillbaka det kanske?”

  Vill vi det?

 21. Hej på dig igen Micke,
  Du skriver att en oorganiserad jobbare kan ha sina försäkringar genom att vara medlem i en a-kassa och ha en hemförsäkring och att det är nog. Men så är det ju inte. Tänk bort facken och fundera över vad som skulle hända när kollektivavtalen upphör. Vad som då skulle ske med löneutvecklingen och med de avtalade försäkringarna, sådant som i dag också icke medlemmar åker snålskjuts på.

  Ja, listan skulle kunna göras lång på allt som de fackliga organisationerna arbetar med för oss som jobbar, är sjuka eller arbetslösa. Kom också ihåg att arbetsgivarna är välorganiserade och skulle få ett paradis om de själva får sätta villkoren för dig och mig. Att då beordra människor som under en kortare, eller för all del också längre period, behöver samhällets stöd i form av socialbidrag, att avstå sitt medlemskap är kränkande och skulle naturligtvis också försvaga facken. Jag uppmanar dig igen att titta tillbaka på LO: s historia.

  Eva

 22. Tunström skrev:
  ”LO ger ekonomiska medel till Socialdemokraterna. TCO och SACO och är fristående från socialdemokraterna och ger således inga ekonomiska medel till Socialdemokraterna. Så där har du fel. Men återigen; Hur stödjer LO, TCO och SACO allahanda diktaturer i världen?”

  TCO och SACO är fristående från socialdemokraterna, där har du ju faktiskt rätt. Mitt sakfel. LO stödjer inte allehanda diktaturer, men dock vänsterregimer enligt min uppfattning genom stöd till Sossarna som i sin tur stödjer olika internationella varianter och sammanslutningar.

  Eva Hillén Ahlström,
  Vårat ifrågasättande handlar ju inte mot fackförbund rent generellt utan lämpligheten i att Fackförbund (läs LO) med en stark politisk koppling ska gynnas av detta regelverk.

 23. Hej Micke,
  När jag läser dig förstår jag att du och dina kamrater i sd är rädda för den politiska koppling som ni upplever mellan LO och socialdemokraterna. Nu blir jag tjatig, men jag tror att om ni går tillbaka och tittar historiskt på både LO: s – och socialdemokratins bildande – får ni en annan förståelse för samhörigheten. Detta ursprung som handlade om att resa sig ur ett förtryck från samhället och arbetsgivarna. Jag är övertygad om, inte minst när jag tittar på andra länder med svaga fackföreningsrörelser, till exempel USA, hur viktigt det är att arbetarnas fack grundas i politiken, eftersom politiska beslut är avgörande för villkoren i både arbetslivet och livet i övrigt.

  Det skulle vara en ganska omöjlig ekvation att få ihop dessa behov utifrån alliansens politik, men självklart också i relation till ditt parti som inte kan stå upp för alla svenskars, nya som gamlas, lika värde. Som inte kan se jämlikhet, rättvisa och solidaritet som grundpelare i samhällets utveckling. Jag förstår att du nu kommer att gå i taket, men det är min bedömning som stärkts ytterligare efter att ha surfat runt på diverse bloggar och hemsidor bland dina kamrater. Det är skrämmande och jag skulle verkligen önska att du, Micke, kunde se igenom hur ruskiga tankar det finns hos dina partivänner. Mycket av det jag har läst hoppades jag nog skulle vara bortrensat och annat kanske mörkat men, nejdå, det framgår tydligt vilken främlingsrädsla, fientlighet också, byggd på lösa boliner och falska påhitt som är grunden för ditt parti. Jag skulle önska dig något bättre.

  Tack för debatten, Micke, och återigen, läs på arbetarrörelsens historia.

  Vänliga hälsningar
  Eva

 24. Micke Rosenberg skrev:
  ”TCO och SACO är fristående från socialdemokraterna, där har du ju faktiskt rätt. Mitt sakfel.”

  Det är bra att du medger det.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”LO stödjer inte allehanda diktaturer,[…]”

  Sa du tidigare.

  Micke Rosenberg skrev:
  ”[…]men dock vänsterregimer enligt min uppfattning genom stöd till Sossarna som i sin tur stödjer olika internationella varianter och sammanslutningar.”

  Om LO ger stöd till vänsterregimer runt om i världen så gör de det i sitt eget namn och direkt med ekonomiska medel. De stödjer inte regimer genom att socialdemokraterna bestämmer sig för att stödja syskonpartier i andra länder. Inte tusan stödjer du Rosenberg regimer därför dina skattepengar går till biståndsarbete i dessa länderna.

 25. Tunström skrev:
  ”Om LO ger stöd till vänsterregimer runt om i världen så gör de det i sitt eget namn och direkt med ekonomiska medel. De stödjer inte regimer genom att socialdemokraterna bestämmer sig för att stödja syskonpartier i andra länder. Inte tusan stödjer du Rosenberg regimer därför dina skattepengar går till biståndsarbete i dessa länderna.”

  Jag bara ger igen med er egen retorik, känner du inte igen den?

 26. Om man inom SD gått förbi en peson från NSF på stan och någon från vänstern sett det så stödjer vi/eller har sammarbete med extremhögern. Skulle vi säga hej till verderbörande så har vi en stark koppling. Skulle vi beställa en bok från ett bokförlag utan särskilt uttalad politisk tillhörighet så heter det nästa stund att vi stödjer nazister o.s.v

 27. Men Rosenberg, du talade om en tredje part innan, dvs. x (Lo) stödjer y (SAP) och där med stödjer också x (LO) z (norska SAP) eftersom y (SAP) har politiskt utbytte med z(norska SAP). Om det är så att en Sverigedemokrat umgås med nationalsocialister så kan man inte stämpla sverigedemokratens tredje vän (som varken är sverigedemokrat eller nationalsocialist) som en person som umgås som nationalsocialister. Samma var det kring ditt argumenterade rörande LO. Bara för att socialdemokraterna har internationellt samarbete med systerpartier i andra länder innebär inte det att LO stödjer de systerpartierna. Om Sverigedemokrater ger ekonomiskt stöd till nazistiska organisationer, köper böcker från det nazistiska Nordiska Förlaget (skall jag förmoda att det är de bokförlaget du avsåg med ”bokförlag utan särskilt uttalad politisk tillhörighet”) osv. så har de samrör med dem.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.