Miljöpartiet i Helsingborg sviker sin ideologi

I och med av att den styrande majoriteten i Helsingborgs kommunfullmäktige nu skjuter upp beslutet om att privatisera ett antal vårdboenden så kan det vara angeläget att studera de politiska strävanden rörande välfärdens utformning som ligger till grund för ett av de partier som utgör den blågröna majoriteten, nämligen Miljöpartiet. Anledningen är att partiets syn på välfärdens utformning för en del år sedan var aktuellt i en större debatt om privatiserad välfärd.

Till grund för Miljöpartiets ideologi och partiets förmåga att formulera dagsaktuell politik enligt dem själva återfinner vi  i partiets partiprogram. Utifrån partiprogrammet anges att Miljöpartiets syn på välfärdens organisering är att partiet ser negativt till kommersialisering av välfärden och att de vill komma bort från de kommersiellt inriktade aktörerna. Därutöver skriver Miljöpartiet att partiet tar ställning för brukarinflytande, att involvera medborgarna i utformandet och leveransen av välfärden och att syftet med verksamheten inte ska vara att det delas ut vinst. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Dessutom vill partiet stärka arbetstagarnas inflytande på sin arbetsplats.

Med den utgångspunkten i åtanke blir det därför genast mycket märkligt att Miljöpartiet kan utgöra det politiska underlaget för att privatisera en rad vårdboenden i Helsingborg. Att de borgerliga partierna nu vill genomföra en privatisering är inte särskilt märkligt. Men att Miljöpartiet ska svara för underlaget för en sådan politik gör en fundersam om de lokala miljöpartisterna är i samklang med det egna partiprogrammet. Med tanke på att så väl fackförbund som anställda och anhöriga ställer sig skarpt kritiska till förslaget borde det stämma till eftertanke bland de lokala miljöpartisterna. Enligt min mening bör Miljöpartiet istället se över möjligheten att driva kommunens vårdboende enligt självförvaltning. Eftersom Miljöpartiet utifrån sitt partiprogram vill stärka arbetstagarnas inflytande vore det därför mer logiskt att Miljöpartiet i Helsingborg ansluter sig till den inriktningen.

Martin Tunström
Ordförande S-studenter Helsingborg

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *