Antisemitism

”Särskilt synagogor är ett inslag som är både oeuropeiskt och osvenskt och ska inte prägla vår stadskärna. Inte prägla våra bostäder och vår kultur. Synagogorna ska rivas och ges plats till att bygga svenska bostäder samt en kristen kyrka eller någon som går i linje med vår kultur och våra sedvänjor.”
– Robert Almgren, då styrelseledamot i Nationaldemokraterna (ND)  och ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom (NDU), om synagogor på svensk mark.
Källa: Sveriges Radio P1 Dokumentärredaktionen, Från gatan in i parlamenten del 1 – om tyska och svenska högerextremister, 080202.

”Då får vi tvångsrepatriera de judar som inte vill anpassa sig, rätt och slätt. Det innebär att de skickas hem. Det ska inte finnas kosherslaktat kött i butikerna. Det ska inte finnas synagogor som man se när man ute och går på gatorna.”
– Robert Almgren, då då styrelseledamot i Nationaldemokraterna (ND)  och ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom (NDU), på frågan om vad som kommer hända med de judar som vill bevara sina synagogor från rivning.
Källa: Sveriges Radio P1 Dokumentärredaktionen, Från gatan in i parlamenten del 1 – om tyska och svenska högerextremister, 080202.

”De pengar de har, så att säga, som de har får de givetvis behålla. Men vad gäller företag, vad gäller fastigheter så får de givetvis inte behålla det.”
– Robert Almgren, då då styrelseledamot i Nationaldemokraterna (ND)  och ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom (NDU), på frågan om vad som händer med de judiska tillgångarna när Nationaldemokraterna har den politiska makten.
Källa: Sveriges Radio P1 Dokumentärredaktionen, Från gatan in i parlamenten del 1 – om tyska och svenska högerextremister, 080202.

”Varför Aschberg, själv av judisk börd, är intresserad av att smutskasta kristna och ge dem epitet som ”homohatare” bör vi kanske lämna obesvarat.”
– Patrik Forsén om Robert Aschberg i en artikel i Nationaldemokraternas partiorgan Nationell Idag med anledning av att Nationaldemokraternas dåvarande partiorganisatör Marc Abramsson medverkat i TV3:s program ”Insider”.
Källa: Nationell Idag nr 10, december, 2004. Idealisten, Marc Abramsson medverkade i ”Insider”, av Patrik Forsén, redaktör för Idealisten. (s. 11)

”Demonstrationen passerar Bonnierhuset varifrån den judiska mediafamiljen styr större delen av Sveriges massmedia.”
– IT-redaktionen för Nationaldemokratisk ungdom (NDU) i en artikel rörande ungdomsförbundets manifestation till minne av Engelbrekt Engelbrektsson den 22 april 2006.
Källa: NDU:s hemsida, ”NDU genomförde manifestation till minne av frihetshjälten Engelbrekt”, 060424.

”I somras framkom uppgifter om att partiet i en motion i Haninge kommunfullmäktige framlagt förslag om att stödja ”kampen emot den alltmer ökande antisemitismen i samhället”.  Det måste åter en gång påpekas: sionismen är den judiska rörelsens längsta arm, och ett nationellt parti kan under inga omständigheter stödja en rörelse som inte känner sig hemma i eller respekterar något land, förutom sitt eget. Sionismen respekterar endast sina syften. Nu har de som skrivit lämnat motionen lämnat partiet och man kan bara utbrista ”good riddance” dvs. skönt att bli av med dem. De flesta nationella borde väl vid det här laget veta att infiltration av den nationella rörelsen är en styggelse som man aldrig blir riktigt klok på.”
– Mikael Rosén, då ordförande i ND Härryda, om att tidigare partiordförande Anders Steen, fullmäktigeledamot i Haninge för nationaldemokraterna, våren 2004 motionerade om att att Haninge kommun borde göra insatser mot antisemitism.
Källa: Nationell Idag nr 10, december 2004. Idealisten, Idealismens parti!, s. 15.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.