Argumentationsbank

Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti. När partiet den 25 augusti 2010 presenterade sin rapport över alla lagförda våldtäkter under 2009 använde sig partiet av invandrares överrepresentationen som förvändning för att propagera för att “Invandringen från kulturellt avlägsna länder måste kraftigt begränsas[…]”.1 Partiet kollektiviserar där med människor från “kulturellt avlägsna kulturer” genom att utmåla dem presumtiva våldtäktsmän. Hade partiet för avsikt att endast motverka de enskilda individer, oavsett kulturell tillhörighet, som begår våldtäkter hade partiet endast riktat in sig på att begränsa invandringen av enskilda våldtäktsmän. Nu vill man kraftigt begränsa invandringen av alla människor som kommer från ”kulturellt avlägsna länder”.

  1. Rapport från Sverigedemokraterna: Dags att tala klarspråk om våldtäkterna!, s. 7. Stockholm 2010-08-25. []

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.