Folkhälsopolitik

För att arbeta förebyggande när det gäller folkhälsan måste det offentliga genom lagstiftning och insatser medverka till att medborgarnas hälsa stärks och utvecklas.

Ett av de områden där det offentliga måste gå in och reglera är alkoholförsäljningen. Alkoholens skadeverkningar medför höga mänskliga och ekonomiska förluster. Beroende på hur man räknar så finns det skattningar på att alkoholens kostnader för det svenska samhället uppgår till  20 – 158 miljarder svenska kronor.1  För att minska alkoholens skadeverkningar måste samhällets totala konsumtion av alkohol hållas nere och minska, det som inom forskarvärlden kallas totalkonsumtionsmodellen.  Genom höga priser och försäljningsmonopol (Alkohollag (1994:1738) 5 kap.) i statlig regi medverkar det offentliga till att totalkonsumtionen hålls nere. Rena informationskampanjer är enligt forskningen verkningslösa.

Tobaksrökningen utgör även den ett hot mot den svenska folkhälsan. På det samhällsekonomiska planet medför tobaksrökningen kostnader på flera miljarder kronor. Tobaksrökandet har genom bl.a. skatter och förbud kunnat tryckas tillbaka och allt färre svenskar röker numera.

  1. Johnson, Anders (2000). Hur mycket kostar supen? – om alkohol och samhällsekonomi? Stockholm: Sober och SoRAD (2006). Till vilket pris? – om alkoholens kostnader och hälsoeffekter i Sverige 2002. Forskningsrapport nr 37. Stockholm, SoRAD. []

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.