Främlingsfientlighet

”koncentration av tidigare flyktingar och anhöriga till dessa uppstår i vissa bostadsområden med påföljd att samhällsbilden kraftigt ändrats socialt, kulturellt och etniskt […] konsekvenser markant påverkar livsmiljön för varje invånare”
– Sverigedemokraterna i en motion till Höörs fullmäktige 1992.
Källa: Höörs kommun, dnr 277/92-01.


”Vi är inte för något frivilligt återvändande. Vi är för att de här människorna ska repatrieras, de som har asylinvandrat från främmande kulturer efter 1970. Vi talar alltså inte om västerlänska och nordiska medborgare eller nordvästeuropiska medborgare. Det är inte den typen av invandring som pågått i sekler tillbaka, den kan vi klara av. Men vi kan inte klara av långväga invandring från kulturellt väldigt fjärran stående kulturer. Det kan vi inte klara av.”

– Mikael Jansson, då partiordförande för Sverigedemokraterna, om Sverigedemokraternas invandringspolitik.
Källa: Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen (2001), av Stieg Larsson och Mikael Ekman. Utgiven av Ordfront förlag. (s. 166) Originalkälla: SD-95, propagandavideo från SD, 1996.

”Ja, det är vår målsättning.”
– Torbjörn Kastell, då kandidat till Ekerö kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, på frågan, från en journalist från SVT lokalnyheter ABC, om han menade ”att invandrarna och utlänningarna skall bort från Ekerö?”.
Källa: SVT ABC, intervju av bl.a. Torbjörn Kastell, 1998.

”Skall svenska tjejer behöver vara rädda för att bli våldtagna av utlänskt pack? Svenska ungdomar kan inte gå till skolan utan att vara rädda för att bli trakasserade av främmande element. Är det så här de `stackars´ flyktingarna visar tacksamhet mot de samhälle som de har parasiterat på allt för länge?”
– Ett flygblad från Sverigedemokratisk Ungdom (SDU). Flygbladet delades ut på en skolgård i Haninge av en elev. Eleven dömdes senare till dagsböter för hets mot folkgrupp.
Källa: Hets mot folkgrupp (BRÅ 2001:7), av Heléne Lööw, filosofie doktor, och Lotta Nilsson, forskare. Utgiven av Brottsförebyggande rådet, Information och förlag. Originalkälla: Handens tingsrätt, dom Db nr. 40 B 951/93

”Sverigedemokraterna vill istället på sikt återskapa Sverige som en svensk nation, såväl etniskt som kulturellt, där svenskarnas intressen sätts i främsta rummet. Svensk är den som andra svenskar uppfattar som svensk.”
Källa: Sverigedemokraternas partiprogram 1999 med justeringar 2002.

”Inte om utan när vi kommer till makten. Vi kommer inte att tvångsdeportera invandrare och flyktingar – de kommer att flytta självmant, eftersom vi ska göra det mindre attraktivt för dem att bo i Sverige. Vi ska slopa alla integrationsprojekt och ”gulliga” kulturträffar mellan svenskar och invandrare. Vård, omsorg och arbete till svenskar först. Ingen hemspråksundervisning. Ingen specialmat i skolorna, ingen ledighet till elever och andra som till exempel vill fira sina religiösa eller kulturella högtider. Vi ska också förbjuda sjalar på arbetsplatser och ute i samhället och inte ge bygglov till etniska kulturhus eller till religiösa byggnader. Moskéer till exempel ska rivas … Kanske skulle man behålla en moské, som en symbol för ett historiskt skede, för att påminna kommande generationer om en olycklig tid då politiker försökte bygga ett mångkulturellt samhälle.”
– Torbjörn Kastell, då andre vice ordförande i partiet och politisk redaktör för partitidningen SD-Kuriren, om invandringen.
Källa: Dagens Nyheter, ”I Sveriges namn”, 020928.

”Det kommer ni att göra, inga invandrare vill leva i ett sådant samhälle som jag just beskrivit för dig.”
– Torbjörn Kastell, då andre vice ordförande i partiet och politisk redaktör för partitidningen SD-Kuriren, till DN-reportern Mustafa Can på dennes fråga om man som invandrare ändå inte vill flytta.
Källa: Dagens Nyheter, ”I Sveriges namn”, 020928.

”Allt oftare händer det att fyra mörkhyade ynglingar rånar och slår ner värnlösa gamlingar, som är på väg hem från posten med sina ynka pensioner. Och våra unga pojkar – blonda, blåögda – förödmjukas och rånas på sina mobiltelefoner. Ett alldeles nytt fenomen i Sveriges historia är gruppvåldtäkterna på våra flickor.”
– Sverigedemokraten Kenneth Sandberg i ett tal i Malmö.
Källa: Dagens Nyheter, ”I Sveriges namn”, 020928.

”Har du haft något förhållande med person med icke-nordisk ursprung? Ditt eget ursprung? Har du adoptivbarn? Sexuell läggning?”
– Per och Lars Emanuelsson, då ordförande och vice ordförande för SD Göteborg i deras förslag till vandelförsäkran för Sverigedemokraterna.
Källa: Sverigedemokraterna från insidan – Berättelsen om Sveriges största parti utanför riksdagen (2004), av Richard Slätt m.fl. Utgiven av Hjalmarsson & Högberg Bokförlag AB.

”Det hela är mycket enkelt. Om Du är motståndare till det mångkulturella samhället och EU är Du med oss – är Du inte det så är Du mot oss (d.v.s. en Quissling). […] . Om undersökningen visar att Bergsjön säger nej till mångkulturen kommer SD att verka för att Bergsjön delas upp i en mångkulturell del och en homogen del, i väntan på assimilering eller repatriering av de främmande. […] Vi ska använda partistödspengarna till att hjälpa fattiga svenskar och broderfolk att flytta från invandrartäta områden i Göteborg, allt för att motverka integrationen.”
– Per och Lars Emanuelsson, då ordförande och vice ordförande för SD Göteborg, i ett brev till Bergsjöborna.

”Som jag ser det var det ett avsteg från partiprogrammet eller principprogrammet till viss mån. Men jag tycker inte att det var så enormt allvarligt som jag ser på det. […] Jag tyckte detta var ett mindre avsteg. Jag tycker det är ganska lätt att försvara brevet i alla fall.”
Mikael Jansson, tidigare ordförande i Sverigedemokraterna, om Bergsjöbrevet på Göteborgsdistriktets extra årsmöte den 8 oktober 2004.
Källa: Expo.se, ”Strid om partiledarposten i SD”, 050104.

”Det nya kriget inte sker med vapen utan med barnvagnar, och jag måste då säga att jag upplever det kriget varje dag. För överallt ser man kvinnor i slöja: en i magen, en i famnen, två i barnvagn och två som går bredvid.”
– Insändare på SD-kurirens hemsida.
Källa: Sd-kurirens hemsida, ”Masjävlar”, 050307

”Vad jag vill säga med detta är att vårt partis kamp för ett räddande av vårt folks etniska ursprung, vårt kulturhistoriska arv och den svenska nationalstatens privilegier kan vara förgäves.”
– Ingemar Hellgren, medlem i Sverigedemokraterna, på Sd-kurirens hemsida.
Källa: Sd-Kurirens hemsida, ”Var står svenska folket i invandrarfrågan?”, 050429.

”Invandringens konsekvenser kommer däremot ofrånkomligen att på sikt utplåna såväl vår svenska folkstam som vår kultur och den svenska nationalstaten. Vi svenskar är ett våldtaget folk i ett våldtaget land. Min mening är nämligen den att det är först när invandrarna har fördrivits från vårt land och Sverige har gått ut ur såväl EU som FN och på nytt blivit en nationalstat med en egen kulturell identitet som det kan bli tal om återupprättandet av ett starkt svenskt försvar.”
– Ingemar Hellgren, medlem i Sverigedemokraterna, på Sd-kurirens hemsida.
Källa: Sd-Kurirens hemsida, ”Varför ett försvar?”, 050509.

”Jag hoppas att Villägarna tänker om, men om Nylén utesluts, så är han varmt välkommen som medlem hos oss istället.”
– Jimmie Åkesson, ordförande för Sverigedemokraterna, välkomnar Bo Nylén, tidigare styrelseledamot i Stockholmsavdelningen för Villägarnas förening, som i en ljudupptagning vid villaägarnas demonstration sagt följande; ”Afrikaner är afrikaner, vi är européer i Sverige. Vi har helt skilda kulturer som inte ska blandas.” ”Invandrarna blir svenska medborgare och sedan nämndemän lätt som en plätt. Sen inför de sharialagar”
Källa: Pressmeddelande från Sverigedemokraterna, ”Häxjakten på invandringskritiker måste upphöra” – Sverigedemokraterna stöder Bo Nylén från Villaföreningen, 060824 och Svenska Dagbladet, ”Styrelsemedlem i Villaägarna öppet rasistisk under skattedemonstration”, 060824.

”Det kanske rör sig om tusentals mördare, våldtäktsmän och knarklangare som går fritt i samhället. För vi kan inte utvisa dem.”
– Lars Rosén, kommunfullmäktigeledamot i Kalmar för Sverigedemokraterna, ställer sig negativ till att Kalmar kommun skall upprätta ett boende för åtta ensamkommande flyktingbarn. Sverigedemokraterna ville att ärendet skulle återremitteras.
Källa: Sveriges Radio P4 Kalmar, ”Hetsig flyktingdebatt i Kalmar”, 061128.
lyssna

”Du som är invandrare och jag, en sverigedemokrat och invandrare, har en stor och livsavgörande sak gemensamt. Vi har båda valt att leva våra liv här. Vi har fått tillåtelse av det svenska folket och medgivande att de delar med sig all välfärd till oss som vi inte hjälpt till att skapa.”
– Anna Hagwall, ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse, i en artikel på Sverigedemokraternas hemsida.
Källa: Sverigedemokraternas hemsida, artikeln ”Invandrare, din plats är på vår sida!” , 050828.

”Vi vill inte ha in främmande kulturer som avviker. Då får vi liksom inte den här gemenskapen som behöver för hela folket.”
– Arnold Boström, partikassör för Sverigedemokraterna.
Källa: Tv4, Sverigedemokraterna – en dokumentärfilm om partiet som gjorde ett historiskt val i september 2006, 070207.

”De klagade på att det inte fanns några telefoner på rummet. Vad är det för flyktingar? Klagar man på något sånt då ska man ut ur landet.”
– Rolf Jönsson, ledamot i Mörbylångas kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna och ordförande för SD Mörbylång, om att de flyktingar som han som krögare upprätthöll boende åt hade begärt att få ha telefon på rummen.
Källa: Ölandsbladet, Han vill stoppa invandringen – får stöd av polska hustrun, 060812.

”Det kommer bara mer och mer invandrare till staden. Och vi vill inte hit dom jävla kossorna. När dom kommer med åtta barn i släptåget.”
– Uttalande från en medlem i Sverigedemokraterna vid partiets manifestation i Göteborg den 6 november 2008 till minnet av Gustav II Adolf.
Källa: Sveriges Radio P1 Kaliber, Det dubbla ansiktet – Sverigedemokraterna granskas, 090329.
lyssna

”Dom som kommer från de här länderna dom är väldigt råa och riktiga barbarer. [skratt] Dom har det i ryggmärgen.”
– En medlem i Sverigedemokraterna vid ett möte den 9 november 2008 för kommunpolitiska gruppen för Sverigedemokraterna i Göteborg.
Källa: Sveriges Radio P1 Kaliber, Det dubbla ansiktet – Sverigedemokraterna granskas, 090329.
lyssna

”Om man tittar på de här somalierna, de lär sina barn, de har redan tio ungar, och alla de tio ungarna ska ha tio, tolv ungar var. Fy fan, alltså. [skratt]”
– Sverigedemokratisk partimedlem om Somalierna vid SD Göteborgs möte där skolplanen för Göteborg berördes.
Källa: Sveriges Radio P1 Kaliber, Det dubbla ansiktet – Sverigedemokraterna granskas, 090329.


”Är det invandrarungdomarnas fel att de begår gruppvåldtäkt? Att de rånar andra ungdomar?”

Mikael Jansson, ordförande för SD Göteborg och ledamot i Göteborgs stadsfullmäktige för sverigedemokraterna, i Göteborgs fullmäktige den 4 december 2008.
Källa: Sveriges Radio P1 Kaliber, Det dubbla ansiktet – Sverigedemokraterna granskas, 090329.


”Vet ni vad? En kamphund kan man aldrig ta med sig i sängen som en pudel, det går aldrig, det ligger i blodet.
En immigrant som kommer till Sverige från sådana länder som Afrika eller Afghanistan kommer ibland med två tusen alla möjliga sorters parasiter i sin kropp. Kan ni tänka er? Våra hundar har inte så många och hundar sitter ju i karantän.”
– Elena Yurkovskaya, kandidat för Sverigedemokraterna till Europaparlamentsvalet och affischnamn inför samma val, i Kalibers program om Sverigedemokraterna.
Källa: Sveriges Radio P1 Kaliber, Det dubbla ansiktet – Sverigedemokraterna granskas, 090329.

”Sanningen är att, största anledningen till det ökade missbruket är mångkulturella inverkan. Joooo, så kolla polisens rapport. Det är invandrare som ligger bakom!”
– Samuel Älgemalm, ledamot i Växjö kommunfullmäktige, vid en interpellation om droger och åtgärder för minskad droganvändning.
Källa:
Växjö kommunfullmäktige 21 april 2009 / Dagordningspunkt 25, Interpellationssvar till Charlotta Svanberg (S) från ordföranden i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) om droger och åtgärder för minskad droganvändning.
se

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.