Islamofobi

Islamofobi

”Tyvärr har den albanska minoriteten i Kosovo förökat sig till majoritet. Precis som i Libanon blir muslimerna oerhört aggresiva när de kommer i majoritet. Med mord, misshandel, hot, och plundring skrämmer albanerna iväg allt fler serber och makedoner. […]Tänk dig om muslimerna i Stockholm kom i majoriet, och vile göra Mälardalen til en självsändig muslimsk stat.”
– Peter Larsson i Sverige-Kuriren om Kosovo.
Källa: Sverige-Kuriren nr 9, Sebernas urhem hotat, 1990. (s. 12)

”Att använda svenska försvarets resurser på detta sätt är en oerhörd skymf mot hela svenska folket och mot alla oss som ingår i Försvarsmakten.”

– Björn Söder, Sverigedemokraternas vice partiledare med anledning av att svenska försvaret reste tält för att muslimerna i Malmö kunde ha en plats att be på, efter det att deras moské brandskadats.
Källa: Sverigedemokraterna.se, 030530.

”Vi är för religionsfrihet. Men att bygga en massa moskéer är en helt annan sak. Det hör inte hemma i Sverige”
– Pontus Bergqvist, då vice ordförande för sverigedemokraterna i Helsingborg, om att bygga Moskéer.
Källa: Helsingborgs Dagblad, ”Sverigedemokraternas information stoppas i kyrkovalet”, 050331.

”Kristendomen skall vara Sveriges statsreligion. Således skall inte moskéer få existera inom Sveriges gränser och islam skall inte accepteras från samhällets sida. Fornnordisk och hednisk tro återfinns i det svenska kulturarvet och bör därför ha en särskild plats i det kristna Sverige.”
– Björn Söder.
Källa: Kyrkans tidning nr 17, 2005.

”Jag vill inte ha någon moské i Helsingborg. En moské är både en religiös samlingsplats och en symbol för kvinnoförtryck. Islam innebär ett samhällssystem byggt på fundamentalistisk grund och står som klar motsats till det fria demokratiska västerländska samhället.”
– Magnus Larheim, då Sverigedemokraternas andranamn i valet till Helsingborgs samfällda kyrkofullmäktige 2005.
Källa: Sverigedemokraternas valtidning för Kyrkovalet 2005 (versionen för Lunds stift), rubrik: Liz och Magnus i Helsingborg. (s. 3)

”Jag är ingen religionshistoriker […] Islam är inte bara en religion utan fungerar i många fall också som en antidemokratisk ideologi, som i flera avseenden är jämförbar med nazismen och kommunismen. Alla muslimer är givetvis inte terrorister, men däremot tycks de flesta terrorister vara muslimer och det borde stämma till eftertanke bland dem som okritiskt lovordar den muslimska expansionen i Sverige.”
Jimmie Åkesson, ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse, tilltänkt kandidat för ordförandeposten i Sverigedemokraterna av valberedningen.
Källa: Pressmeddelande från Sverigedemokraterna ”Jimmie Åkesson kräver åtgärder mot muslimsk fundamentalism”, 050425.

”Jag ser det som ett stort problem att det finns en grupp muslimer i Sverige. Jag tror inte att det går att ordna ett fredligt och tryggt samhälle med så enormt skilda värderingar i olika grupper.”
– Gabriella Johansson, Sverigedemokraternas förstanamn i valet till kyrkomötet 2005, om muslimer.
Källa: Tidningen Dagen, ”SD vill ge Svenska kyrkan en särställning”, 050818.

”Om de vill samlas kan de skaffa en bönelokal vilken som. Moskéer passar inte in i vår arkitektur och jag vill inte ha muslimska värderingar i ansiktet.”

– Gabriella Johansson, Sverigedemokraternas förstanamn i valet till kyrkomötet 2005.
Källa: Tidningen Dagen, ”SD vill ge Svenska kyrkan en särställning”, 050818.

”Det har vi inte tagit ställning till. Det pågår en diskussion inom partiet om vi ska riva dem eller om de ska få stå kvar tills de faller samman på grund av åldern.”
– Gabriella Johansson, Sverigedemokraternas förstanamn i valet till kyrkomötet 2005, om hur man skall göra med de moskéer som redan finns om Sverigedemokraterna får bestämma.
Källa: Tidningen Dagen, ”SD vill ge Svenska kyrkan en särställning”, 050818.

”Men man ser ju ibland att de stannar en bil och lägger sig ner och ber fem gånger om dan. Det stör bilden av det svenska. Vi accepterar för mycket.”
– Jan-Åke Isaksson, ledamot i Ystads kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna , om muslimer.
Källa: Trelleborgs Allehanda, ”Sverigedemokrat störs av främmande kulturer”, 060622.

”Jag har hört uttrycket att det nya kriget inte sker med vapen utan med barnvagnar, och jag måste då säga att jag upplever det kriget varje dag. För överallt ser man kvinnor i slöja: en i magen, en i famnen, två i barnvagn och två som går bredvid.”
– Insändare i SD-kurirens nätupplaga.
Källa: Sd-kurirens hemsida, ”Masjävlar”, 050307.

”I hela Norden fortsätter de systematiska våldtäkterna med oförminskad styrka. Dessa våldtäkter är med all säkerhet också ett led i en medveten islamistisk lågintensiv krigföring mot oss »otrogna« för att förödmjuka, hota och demoralisera oss till just underkastelse. /…/”
– Insändare i SD-kurirens närupplaga.
Källa: Sd-kurirens hemsida, Islamister går till attack i hela Europa, 2004.

”Vi Sverigedemokrater som är ett demokratiskt parti är naturligtvis för religionsfrihet. Men i Sverige gäller religionsfriheten bara för svenskar och ingen skall någonsin försöka inbilla sig att det är för några svenskar den här Moskén skall byggas.”
– Sverigedemokraterna i en informationsfilm från 1995.
Källa: Tv4, Sverigedemokraterna – en dokumentärfilm om partiet som gjorde ett historiskt val i september 2006, 070207.

”I Sverige finns det idag cirka 250 000 muslimer, det är 250 000 för många. Till 99 procent är dessa muslimer invandrare som allihop skall ut, omedelbart.”
– Sverigedemokraterna i en informationsfilm från 1995.
Källa: Tv4, Sverigedemokraterna – en dokumentärfilm om partiet som gjorde ett historiskt val i september 2006, 070207.

”Därför vill jag helt och hållet stoppa all islamsk verksamhet i Sverige.”
– Samuel Älgemalm, kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna i Växjö, i ett uttalande på Sverigedemokraternas riksårsmöte 2007. Ett uttalande som fick rungande applåder av de Sverigedemokratiska ombuden.
Källa: Sveriges Radio P1 Ekot, Sd kritiserade invandringspolitiken, 070520
lyssna

”Det var en som frågade mig om jag hade förutfattade meningar. Ja, massor sa jag, och så skulle jag förklara det där. Då sa jag, att det här med Burka, det kan man ju förstå. När gubbarna får slå kärringarna som de gör och de får blåtiror och fläskläppar, då är det klart att de måste ha en burk på sig.”
– En medlem i Sverigedemokraterna vid ett möte Lidingö den 20 december.
Källa: Sveriges Radio P1 Kaliber, Det dubbla ansiktet – Sverigedemokraterna granskas, 090329.

”När man undrar varför äter de inte gris, var det någon som trodde att de hade haft dem som älskarinnor, och då kan man inte äta upp dem sedan.”
– En medlem i Sverigedemokraterna vid ett möte Lidingö den 20 december.
Källa: Sveriges Radio P1 Kaliber, Det dubbla ansiktet – Sverigedemokraterna granskas, 090329.

”Kyrkan bör också överväga att inrätta ett nationellt hjälpcenter för konvertiter från islam och andra totalitära trosläror[…]”
Sverigedemokraterna om Islam i sitt Kyrkopolitiska manifest.
Källa:
Trygghet och tradition – Sverigedemokraternas Kyrkopolitiska manifest 2009.

”Vi måste göra allt för att aggressiva och kvinnoförtryckande religioner som islam, som är helt främmande för vår kultur, inte blir erkända som jämlikar till vår egen kristendom.”
– Anna Hagwall, vice ordförande i Sverigedemokraterna och femtenamn på partiets valsedel till Kyrkomötet.
Källa: Sverigedemokraternas kyrkobilaga för riks – Ta vara på möjligheten: Rösta på Sverigedemokraternai kyrkovalet! Sverigedemokrater i kyrkovalet (s. 2)
Läs uttalandet här. (pdf)

”Hur kan det komma sig att vi svenskar inte får kritisera en lära som vill förgöra oss?”
– Mattias Karlsson, ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse, om Islam.
Källa: SD-kuriren nr 84, Varför inte kritisera en lära som vill förgöra oss?, december 2009.

”Det är vår tids största utmaning att agera mot och bekämpa den totalitära ideologin vi kallar islam.”
– Ted Ekeroth, kassör i partiavdleningen i Lund, om Islam när han presenterade ”Anti-islamiseringsfonden” på Sverigedemokraternas landsdagar 2009.
Källa: SD-kuriren nr 84, Antiislamiseringsfond vill bemöta islams totalitära ideologi, december 2009.

”Islam står nära nazism”

– Rubrik i SD-kuriren.
Källa: SD-kuriren nr 84, december 2009.

”När det gäller islam så är det både en religion och en totalitär ideologi. Islam är värre än både kommunismen och nazismen.”
– Isak Nygren, medlem i Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) och Sverigedemokraterna (SD) på SDU:s debattforum ”Ungsvensk”.
Källa: Ungsvensk.se, KDU:are som funderar på SD.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.