Nationaldemokraterna

marcabramsson
Partiordförande Marc Abramsson i Almedalen 2006. © Martin Tunström.

Nationaldemokraterna är ett svenskt politisk parti som bildades den 4 juni 2001 i Stockholm1 efter en intern konflikt i Sverigedemokraterna. Partiledare sedan 2006 är Marc Abramsson. Partisymbol är hjortronblomman och partifärg är brandgul.2 Partiorgan är ”Idealisten” med en upplaga om 30 000 exemplar. Partiets ungdomsförbund heter Nationaldemokratisk Ungdom (NDU). Partiet ingår sedan den 24 oktober 2009 i partifederationen ”The Alliance of European National Movement” (AENM).3

Bakgrund och uppkomst

Nationaldemokraterna började som en fraktion i Sverigedemokraterna. Ledande i den fraktionen var Tor Paulsson, och Anders Steen. De två kom att bli aktiva i Sverigedemokraterna i samband med att Johan Rinderheim åter blev medlem och aktiv i SD. 1998 aktiverade sig Tor Paulsson, med bakgrund i partiavdelningen i Haninge4, i Sverigedemokraternas Stockholmsdistrikt.5  Enligt Mikael Jansson, partiordförande för Sverigedemokraterna under 1995 – 2005, innebar Paulssons aktivism  ”en mycket dynamisk period för distriktet”.6 Förklaringen enligt Jansson var att Paulsson var ”en person som gick in för Sverigedemokraterna till 100 procent”, men att ”han gjorde distriktet till sin egen intressesfär vilket inte var hållbart i längden.”7 Även Johan Rinderheim, tidigare vice ordförande för sverigedemokraterna, vittnar om att Paulsson var väldigt aktiv partiarbetare. Enligt Rinderheim hade nämligen Paulsson ”på kort tid byggt upp en ansenlig aktivistkader i Stockholm och hade många intressanta idéer om hur partiet skulle organiseras.”8 Samma år (1998) blev också Paulsson invald i partistyrelsen och fick rollen som partiorganisatör och medlem av verkställande utskottet. (VU) Medlemskapet i VU var dock ifrågasatt av bl.a. Jimmy Windeskog som vid slutet av året väckte ett ärende i partistyrelsen att Paulsson skulle ersättas av Johan Rinderheim.9 Vid partistyrelsemötet i Järva Krog debatterade styrelsen ärendet och beslutade med röstsiffrorna 6 mot 8 att Paulsson skulle fortsatt förtroende i VU.10

En rad företrädare i SDU:s förbundsstyrelse för 2000/2001 blev sedermera en del av Nationaldemokraterna. (Klicka på bilden för förstoring.)

I ungdomsförbundet fanns det folk som stod Paulsson närma11, som Vavra Suk, ledamot i styrelsen för 2000/200112, Mikael Melin, ledamot, Fredrik Bergman, suppleant, och Dennis Ekström, även han suppleant.13 Jimmie Åkesson, som då vara  förbundsordförande i Sverigedemokratisk Ungdom (SDU), har i efterhand vittnat om att det ”gjorde arbetet trögt och och jobbigt”14 efter det att han valts till förbundsordförande år 2000.

Den 21 maj 2001 meddelande Sverigedemokraternas Riksorganisation, via partiorganet SD-kuriren, att ”[…]medlemmen Tor Paulsson uteslöts enhälligt av riksstyrelsen vid ett styrelsemöte den 19 maj”15 efter det att ett uteslutningsärende väckts ”[…]vid partistyrelsens konstituerande styrelsemöte den 6 maj.”16 Paulsson var vid tillfället organisatör i Stockholms distriktsstyrelse och hade en bakgrund som partiorganisatör. Bakom beslutet att  utesluta Paulsson var att denna enligt partistyrelsen hade ”uppträtt illojalt mot partiet genom att före riksårsmötet 2001 försöka bygga upp en hemlig, parallell riksorganisation med bas i Stockholms läns partidistrikt”17 och ”bedrivit en kampanj för att misskreditera ledande partiföreträdare.”18

Trots att en ”partiextern förlikare har haft det verkställande utskottets samt Tor Paulssons förtroende att försöka skapa förutsättningar för Paulssons kvarvarande i SD[…]” så ”[…]stöp [det] på att Paulsson inte erkände att han försökte bygga en hemlig parallell ledningsstruktur, hade en plan för detta och försökte arrangera hemliga möten på riksnivå. Senare, under Riksårsmötet erkände Tor Paulsson sin kupplan och sade sig dessutom inte ångra något.”19 I samma meddelande kunde man även läsa att Anders Steen, sverigedemokraternas ordförande i SD Stockholms län tillika Paulssons svärfar, hade uteslutits vid samma styrelsemöte. Steen anklagades för att ”deltagit i den av Tor Paulsson skapade misskrediteringskampanjen mot partiledningen vars syfte var att bereda väg för Tor Paulssons försök att skapa en parallell riksorganisation.”20

Den 4 juni 2001 höll partiet sin konstituerade kongress i Stockholm.21 På kongressen antogs stadgar och en styrelse bestående av  Marc Abramsson, Tor Paulsson och Linnéa Bengtsson valdes fram till den ordinera kongressen. Utöver det valdes Anders Steen  till suppleant i styrelsen, Robert Almgren till revisor och Vavra Suk till valberedning. 22 Tre dagar senare skickade Marc Abramsson, som på den konstituerande kongressen valts till firmatecknare, in en ansökan om organisationsnummer till skattemyndigheten i Stockholm. Den 1 5 juni tilldelades partiet ett organisationsnummer.23 Vid Nationaldemokraternas styrelsemöte den 18 juni 2001 beslutade partiet om att man skulle ansöka om registrering av partibeteckningen Nationaldemokraterna för riksdagsval hos Valmyndigheten.24 Den 6 november 2001 registrerades Nationaldemokraternas partibeteckning av Valmyndigheten för val till riksdagen.25

Inom Sverigedemokraterna fortsatte uteslutningarna av personer med kopplingar till Nationaldemokraterna. Vid styrelsemötet den 13 oktober 2001 beslutade Sverigedemokraternas partistyrelse att utesluta Steve Ahlberg, ledamot av sverigedemokraternas partistyrelse år 2000 och tidigare ordförande för SD Sollentuna26, Maud Mattsen, Fredrik Bergman, styrelsesuppleant i SDU:s styrelse för 2000/2001 27, Harry Edlund, Ingegerd Apelqvist, Ralph Henning, Anna Ramstedt, Jonas Berglund, Örjan Melander, Robert Almgren, Roland Carlsson, Peter Petterson och Richard Jonsson därför att de på ett eller annat sätt figurerat inom Nationaldemokraterna.28

Partihistorik

I juli 2004 dömdes Paulsson av Falu tingsrätt till 1,4 års fängelse för grov misshandel, misshandel och olaga hot mot sin sambo. Tingsrätten ålade även Paulsson att till sin sambo betala  129 000 kronor i skadestånd. I oktober månad samma år ändrade hovrätten domen till tio månaders fängelse och skadeståndet 47 000 kronor.29 Den 3 oktober 2004 valdes Tomas Johansson till partiordförande för Nationaldemokraterna efter Anders Steen.30 Johansson hade liksom många andra ledande nationaldemokrater en bakgrund i Sverigedemokraterna. I Johanssons fall var han en del av  Sverigedemokraternas partistyrelse under 1993 och 1994 och varit ordförande för SD Stockholm stad. 31 Under åren i sverigedemokraterna medverkade han även i partiets närradio ”Radio-SD”.32

I samband med den interna konflikten inom Nationaldemokraterna sommaren 2004 lämnade Rickard Ekman uppdragen som partistyrelseledamot33 och ordförande för ND-Huddinge34 och anslöt sig sedermera till Nationalsocialistisk Front (NSF) för att där fungera som länsledare för Stockholms län.35

I maj 2004 dömdes Marc Abramsson av Stockholms tingsrätt till 1,6 års fängelse36 för grov misshandel och våldsamt upplopp.37 I oktober månad samma år ogillade dock Svea hovrätt åtalspunkten grov misshandel och ändrade påföljden till 4 månaders fängelse för våldsamt upplopp.38

Den 9 februari 2005 blev nationaldemokraternas partisekreterare Vávra Suk intervjuad av David Duke, tidigare ledare för Ku Klux Klan (KKK) och grundare av National Association for the Advancement of White People (NAAWP), på Arlanda flygplats.39 I intervjun berörde Suk nationaldemokraternas syn på nationalism och menar att ”varje etniska folkgrupp och varje ras har sitt värde och sin moraliska rätt att existera och deras frihet.”40

Den 5 juni 2005 återvaldes Tomas Johansson till partiordförande vid Nationaldemokraternas riksårsmöte i Stockholm.41 Vid Nationaldemokraternas extra årsmöte den 9 december 2005 valdes Nils-Eric Hennix till partiordförande för Nationaldemokraterna.42

Den 1 april 2006 arrangerade partiet sitt valupptaktsmöte i Södertälje.43 Bland de internationella gästerna återfanns Nick Griffin ledare för British National Party (BNP) och Front Nationals (FN) internationella sekreterare Jean-Michel Girard. På valupptaktsmötet saluförde b.la. Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) litteratur och tidskrifter vid ett bokbord.44

Vid valupptaktsmötet annonserade även Jimmie Windeskog, med en bakgrund i Sverigedemokraterna (SD) som ordförande för ungdomsförbundet (SDU) och partisekreterare, att han hade anslutit sig Nationaldemokraterna.45 Windeskog hade dessförinnan, i november 2005, uteslutits ur Sverigedemokraterna anklagad för rasistiska uttalanden. Från det att Windeskog uteslöts från Sverigedemokraterna till det att Windeskog blev medlem av Nationaldemokraterna stod denne partilös.  Under den korta tiden drog sig Windeskog på ett strafföreläggande för snatteri.46

Anders Nyberg vid den av Fria Nationalister Skåne (FNS) arrangerade första majmanifestationen i Helsingborg 2010. I förgrunden ses partisymbolen för Svenskarnas parti (SVP). © Martin Tunström.

Nationaldemokraterna erhöll 3000 röster i riksdagsvalet 2006 vilket motsvarar 0,06 procent av riksdagsrösterna. Med sina 1 683 röster i valet till Södertäljes kommunfullmäktige fick partiet 3,8 procent av rösterna och blev där med representerad med två mandat i fullmäktige.47

I samband med riksårsmötet den 5 september 2009 lämnade Anders Nyberg uppdraget som ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom. (NDU) 48 Nyberg är numera aktiv i Nordisk Ungdom (NU) där han ingår i organisationens råd49 tillsammans med b.la. Patrik Forsén50, även han tidigare ordförande för NDU, och Andreas Johansson51, tidigare vice ordförande för NDU. Arbetet med att starta upp Nordisk Ungdom påbörjades dock under den tid då Nyberg var ordförande för NDU.52

När Svenskarnas parti den 29 maj 2010 arrangerade en demonstration i Västerås fanns Nationaldemokraternas Sanna Hill, suppleant i nationaldemokraternas partistyrelse, på plats. I ett av juninumren av Nationell Idag53 rapporterade hon om demonstrationen och på debattsidan i samma nummer av tidningen kunde en av deltagarna vid demonstrationen ge sin beskrivning hur demonstrationen gick tillväga. 54

Vid partiets nationaldagsfirande den 6 juni 2010 i Södertälje stadspark deltog James Wittall, presstalesmannen för British National Party (BNP),  som talare.55

Salemmarschen

Nationaldemokraterna har under flera år deltagit i de årliga Salem-manifestationerna56 där en rad organisationer med kopplingar till den s.k. vit makt-miljön medverkat.57 Vid manifestationen 2001 deltog  Andreas Wallentin och Robert Almgren från Nationaldemokratisk ungdom (NDU).58 ND och ungdomsförbundet NDU har också marknadsfört Salem-manifestationerna genom flygblad och reklam på hemsidor och i tidskrifter. I december 2002 delade NDU Stockholm enligt egen utsago ut 10 000 s.k. Salemfoldrar i Tyresö, Värmdö och Haninge.59 Inför 2010 års manifestation hade Nationell Idag en halvsidesannons längst bak i novembernumret med information om att den den tyska trubaduren Frank Rennicke skulle framträda.60 Frank Rennicke har bland annat bakgrund i den nationalsocialistiska organisationen Wiking-Jugend och har också dömts för hets mot folkgrupp i Tyskland.

2004 konstaterade Säkerhetspolisen (SÄPO) i sin verksamhetsrapport för 2003 att Nationaldemokraterna ”under de två senaste åren varit mycket engagerad i arbetet inför Salem-manifestationen” och att man noterat ett ”ökat samröre mellan ND och de traditionella vit makt-organisationerna”.61 Enligt SÄPO hade ”flera av partiets offentliga sammankomster” […] ”attraherat deltagare från vit makt-miljön. Omvänt har också ND-medlemmar bevistat ett antal av vit makt-miljöns arrangemang.”62
2005 talade ungdomsförbundets dåvarande ordförande Robert Almgren vid Salemmanifestationen.63 Vid samma arrangemang talade Anders Ärleskog, som då b.la. var länsledare i Nationalsocialistisk front (NSF)64 och Magnus Söderman från Svenska motståndsrörelsen (SMR).65

IMG_8254
Joel Freij på ett torgmöte arrangerat av Fria Nationalister Skåne (FNS) 2009. © Martin Tunström.

Fria nationalister

Under senare tid har även partiet haft samröre med den autonoma extremhögern som verkar under namnet ”fria nationalister”. ”Fria nationalister” startades upp på initiativ av det nationalsocialistiska nyhetsmediet Info14.66 Vid ”Fria nationalister Skånes” lanseringsmöte den 1 november 2008 närvarade partiordförande Marc Abramsson som på mötet framförde åsikten att ”det är viktigt att ha en rörelse som tilltalar vanliga svenskar.”67

När Fria nationalister högtidlighöll Sveriges nationaldag den 6 juni 2009 medverkade Nationaldemokraterna med informationsbord och Marc Abramsson höll tal.68 En av initiativtagarna till Fria Nationalister Skåne (FNS) är Kristoffer Dahlström som tidigare varit ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom (NDU) i Helsingborg och NDU Syd. Dahlström har även varit kandidat för Nationaldemokraterna till Europaparlamentsvalet 2004.69

freijdahl
Joel Freij och Kristoffer Dahlström omhändertagna av polisen på Första maj 2007. © Martin Tunström.

Ett annat exempel på beröringspunkterna mellan de två grupperingarna är att Joel Freij, med bakgrund i Fria nationalister Skåne och det numera nerlagda Helsingborgskampanjen70, är en av de fem företrädarna för NDU riks.71

Partistyrelsen

gardebrink
Rasmus Gårdebrink håller tal i Landskrona den 11 april 2010. © Martin Tunström.

I den nuvarande styrelsen för Nationaldemokraterna sitter Heinz Burgemeister, ordförande för Nationaldemokraternas seniorförbund. Burgemeister har en bakgrund som medlem i det numera nerlagda nationalsocialistiska Nordiska Rikspartiet (NRP). 72 Under sin tid i NRP ledde Burgemeister den lokala partiavdelningen i Göteborg73 och var dessutom ställföreträdande partiledare.74 1973 åtalades han tillsammans med Göran Oredsson, partiledare för NRP,  för brott mot lagen om förbud mot politiska uniformer. De två friades dock då det visade sig att de burit uniformen på privat mark. 75

Den 10 september 2009 dömdes Rasmus Gårdebrink, suppleant i Nationaldemokraternas partistyrelse76, till dagsböter för olaga intrång av Kalmar tingsrätt.77 Efter överklagan från Gårdebrink fastställde hovrätten i mars månad 2010 tingsrättens dom.78 Gårdebrink har en bakgrund som aktivist i Svenska motståndsrörelsen (SMR). Vid Folkets marsch 2006 deltog Gårdebrink i SMR:s del av tåget iförd organisationens t-shirt med texten ”Radikal nationell” och en bild föreställande ett automatvapen.79 Så sent som den 23 september 2007 umgicks Gårdebrink med personer aktiva i Svenska Motståndsrörelsen.80 81 Tillsammans SMR:arna firade Gårdebrink att en av SMR:arna hade blivit villkorligt frigiven från ett fängelsestraff.82 Firande slutade med att delar av Gårdebrinks umgängeskrets av Kalmar tingsrätt och Göta hovrätt dömdes till våldsamt upplopp.83 Vid förhandlingarna i Kalmar tingsrätt och i Göta hovrätt 2009 vittnade Gårdebrink till fördel för de åtalade.84 85

Relationen till Sverigedemokraterna

Sedan brytningen 2001 med Sverigedemokraterna har relationen mellan de båda partierna varit ansträngda och direkt fientliga. I allt väsentligt har man försökt att ignorera varandra. För Sverigedemokraternas del handlar det om att man ser Nationaldemokraterna som ett nazi-influerat parti86 och för att undvika sammankoppling har man försökt att distansera sig från ND. Enligt Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson fick uteslutningen, och bildande av Nationaldemokraterna,  ”den positiva effekten att kvarvarande tokstollar i vårt parti snabbt sökte sig dit istället.”87

Nationaldemokraterna i sin tur betraktar Sverigedemokraterna som ett ”högerpopulistiskt parti som nästan helt övergivit sin invandringskritiska inställning”.88

Samtidigt finns det beröringspunkter mellan de två partierna efter partibrytningen. Ett flertal framträdande Sverigedemokrater har b.la. anslutit sig till Nationaldemokraterna. Exempel på detta är Reine Wickström, Jimmy Windeskog och den numera bortgångne Sven Davidsson.89 Även om Jan Milld, tidigare partisekreterare tillika riksdagskandidat för Sverigedemokraterna , inte säger sig vara medlem av Nationaldemokraterna skriver denna sedan februari 2008 i nationaldemokraternas Nationell idag.90

Partipressen

Partiet ger ut två tidningar, ”Nationell Idag” och ”Idealisten”. Tidningen Nationell Idag ges ut genom föreningen Nationell Idag. Styrelsen för föreningen Nationell Idag utgörs av Vávra Suk, ordförande, Marc Abramsson, vice ordförande, Tommy Viklund kassör och Sanna Hill, ersättare.91 Redaktionen för tidskriften utgörs av Vávra Suk, chefsredaktör, Johannes Schwarz, reporter, Adrian Grapenberg, kulturredaktör och Sanna Hill, nöjesredaktör.92 Ansvarig utgivare är Heinz Burgemeister.93 Nationell idag betraktar sig själv som ”demokratisk nationell” tidning  med en ”värdekonservativ grund”.94

Idealisten ges ut som en bilaga till Nationell Idag och utkommer i en upplaga om 30 000 exemplar. Ansvarig utgivare är Marc Abramsson och redaktör är Rasmus Gårdebrink.95

I februari 2008 annonserade Jan Milld i en debattartikel i nummer 2 av Nationell Idag att han för avsikt att  skriva i tidningen.96 Milld har då en bakgrund i Sverigedemokraterna (SD) som partisekreterare under 200497 och riksdagskandidat på plats 17 för samma parti i valet 2002. 98 2008 stod Milld som medförfattare till Sverigedemokraternas jubileumspublikation.99 Redan i nästkommande nummer återkommer Milld under rubriken ”millt sagt”.100 (En rubrik som Milld även använde sig när han kommenterade FN och UNHCR i nr 64 av Sverigedemokraternas partiorgan SD-Kuriren.101 )

Nationell Idag - Tidning för politik och kultur.

Den 23 mars utfärdade revisionsföretaget Tidningsstatistik (TS) ett intyg om att Nationell Idag (NI) haft 1 722 prenumeranter under mätperioden augusti 2009 till januari 2010.102 Den 1 april lämnade NI:s chefsredaktör, tillika nationaldemokraternas partisekreterare, Vávra Suk in en ansökan till Presstödsnämnden om allmänt driftstöd/begränsat driftstöd för 2010 och för mätperioden.103 I och med att NI utkommer med ett nummer i veckan104 är tidningen enligt presstödsförordningen (1990:524) att betraktas som en ”lågfrekvent dagstidning”.105 För att en lågfrekvent dagstidning, med ett nummer i veckan, ska kunna erhålla lägsta möjliga driftstöd (1 679 000 kronor) måste den abonnerade upplagan uppgå till 1 500 exemplar.106 Presstödsnämnden får inte enligt presstödsförordningen ”[…] ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor.”107

Vid sitt sammanträde den 21 april beslutade Presstödsnämnden att bevilja Nationell idag driftstöd för augusti – december 2009 och för år 2010.108 För Nationell Idag innebär det ett stöd på 699 583 kronor för augusti – december 2009 och 1 679 000 kronor för år 2010.109 Totalt 2 378 583 kronor. Vid beslutet var ledamoten Niclas Malmberg skiljaktig och ansåg att Presstödnämnden istället  skulle ”återremittera ärendet för fördjupad redovisning av om den aktuella tidningen är en allmän nyhetstidning med reguljär allmän nyhetsförmedling som tidningens primära uppgift” och att ”det enskilda exemplaret av tidningen som skickats ut[…]” inte uppfyllde ”[…]kriteriet med självklarhet.”110

Reaktionerna kring beslutet om att bevilja Nationell Idag presstöd var starka. Judiska Centralrådet (JC) i Sverige, genom dess ordförande Lena Posner-Körösi, framförde i ett brev direkt till Presstödsnämnden en kraftfull protest mot beslutet och pekade bland annat på att tidningen drivs av nationalsocialister och att Nationell Idag var att betraktas som rasbiologisk.111 Styrelsesuppleanten Martin Ahlquist valde att lämna sitt uppdrag genom att skicka i en brev om entledigande den 22 april.112 Redan innan beslutet i Presstödsnämnden berörde dock den socialdemokratiska riksdagsledamoten Christin Hagberg i en skriftlig fråga till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) det faktumet att Nationell idag kunde ”erhålla två miljoner kronor i presstöd”.113

Ideologi – Etnopluralism

Nationaldemokraterna bekänner sig till den etnopluralitiska världsåskådningen.114 115 116 I partiets stadgar förespråkar Nationaldemokraterna för  ”etniskt homogena samhällen”117 som är ”fria från ovälkommen inblandning från andra”.118 ND ser därför enligt samma stadgar negativt på att svenska folket ”tvingas att integreras med stora andra folkgrupper som är mycket olika svenskarna”119 och vill där med ”hålla andelen främmande inslag i befolkningen på en sådan nivå att den inte märkbart påverkar det svenska folkets sammansättning på lång sikt”.120

Ideologiskt har man låtit sig inspireras av den amerikanska författaren och filosofen Richard McCulloch, vilket bl.a. tagit sig uttryck genom att partiet salufört dennes publikation ”Det nordliga sökandet”121 122, utgiven på svenska av Nordiska förlaget123, och gjort reklam för boken i form av en annons i Nationell Idag.124 Enligt partiet anlägger boken ett ”moraliskt perspektiv på mänsklig utveckling och etniska relationer”125 126 och i recensionen av samma bok i partiorganet Nationell Idag menar man att boken ”är ett vetenskapligt uppslagsverk över de nordiska rastyperna och ett politiskt känsligt inlägg”.127

I förordet till den svenska utgåvan av ”Det nordliga sökandet” menar att McCulloch att ”boken handlar om att rädda den nordliga rasen.”128 McCulloch anser nämligen att om ”inget görs för att återställa status quo ante, för att återanställa de nordliga folken till det tillstånd av separation från andra raser som de behöver för sin fortsatta existens, kommer de förintas.”129 Samtidigt pekar McCulloch på att ”de icke-nordliga populationer som invandrat till de nordliga länderna under se senaste fem årtionden är redan alltför stora för att de nordliga folken ska kunna blanda sig med dem, assimilera dem, utan att rasmässigt förvandlas till ickenordliga befolkningar och förlora sina distinkta rasspecifika särdrag och sin identitet.”130

Internationella kontakter

Nationaldemokraterna ingår sedan den 24 oktober 2009 i partifederationen ”The Alliance of European National Movement” (AENM).131 Enligt Nationell Idag är Nick Griffin, partiledare för British National Party (BNP), en av initiativtagarna till sammanslutningen.132 Den 16 juni 2010 höll partifederationen sitt första årsmöte i EU-parlamentet i Strasbourg där Nationaldemokraternas partiledare Marc Abramsson medverkade.133 På mötet valdes Bruno Gollnisch från Front National (FN) till ordförande, Nick Griffin, från British National Party (BNP) till vice ordförande, Bela Kovacs, från Jobbik, till kassör och Valerio Cigetti, från Fiamma Tricolore, till partisekreterare.134 I partifederationen ingår förutom Nationaldemokraterna: Front National från Frankrike, British National Party från England, Jobbik från Ungern, Fiamma Tricolore  från Italien, Front National du Belgique från Belgien, Movimiento Social Republicano från Spanien och Partido Nacional Renovador från Portugal. Det ukrainska partiet Svoboda har observatörsstatus eftersom Ukraina inte är medlem av EU.135

Partiet är även medlem av det nationalistiska nätverket EuroNat.136 Nätverket bildades den 9 oktober 2005 vid den av Front National arrangerade festivalen Bleu Blanche Rouge (BBR).137

Parlamentariskt arbete

Nationaldemokraterna finns representerade i två av landets 290 kommunfullmäktigeförsamlingar, nämligen Södertälje och Nykvarn. I Södertälje har partiet sedan valet 2002 två mandat138 som idag upptas av partiordförande Marc Abramsson och Elin Lövgren, suppleant i partistyrelsen.139 I Nykvarn är partiet sedan valet 2006 representerad med ett mandat140 som innehas av vice partiordförande Daniel Spansk.141 Partiet har också haft representation i Haninge kommunfullmäktige och Tranemo kommunfullmäktige.

Tillsammans med Marc Abramsson (vänster), representerar Elin Lövgren Nationaldemokraterna i Södertälje fullmäktige. © Martin Tunström.

Södertälje

Södertälje är den kommun där Nationaldemokraterna varit längst representerad i fullmäktige. Redan vid valet 2002 erhöll man två mandat i fullmäktige.142 Med sina 1043 röster, dvs. 2,45 procent av de angivna rösterna i Södertälje, blev man dessutom större än sin främste konkurrent, Sverigedemokraterna.143 På partiets två mandat tog Fredrik Bergman och Hans Pettersson plats.144 Den 4 februari 2004 lämnade fullmäktigeledamoten Fredrik Bergman in en motion där han och partiet pläderade för att Södertälje skulle anordna en folkomröstning om invandringen till kommunen.145

Den 5 juni 2006 skickade partiet in en motion om att Södertälje kommun skulle införa den s.k. ”Nackamodellen”, dvs. att föräldrar som väljer att starta familjedaghem med sin barn, istället för att ha dem på dagis, skulle erhålla en barnomsorgscheck.146 Dock skulle inte barnomsorgschecken utgå till barn där ”den ena eller båda vårdnadshavarna är utländska medborgare.”147 Som förklaring angav Nationaldemokraterna att ”[…]med stora barnkullar  och ett kraftigt  överutnyttjande av offentliga resurser  och det sociala skyddsnätet bland icke västerländska  invandrare – och då främjande av tillväxt i den här gruppen strider mot nationens och det svenska folkets viktigaste intressen[…]”.148 I samband med det gick man från partiet centralt ut med ett flygblad där man hänvisade till Södertäljeavdelningens motion och samtidigt fastslog att ”det är inte rimligt att människor som inte är svenska medborgare ges samma subventioner, det lockar bara till social turism.”149

Vid valet 2006 erhöll partiet 3,8 procent av det totala antalet röstande.150 Under perioden 2003 till 2010 har Nationaldemokraternas partiavdelning i Södertälje av Södertälje kommun totalt erhållit 2 370 548 kronor i partistöd.151

Haninge

Redan vid partiets tillkomst var partiet representerade i Haninge fullmäktige. Partiets ordförande, Anders Steen, var nämligen förtroendevald fullmäktigeledamot för sverigedemokraterna sedan kommunalvalet 1998.152 Vid kommunalvalet 2002 fick Anders Steen förnyat förtroende153 då nationaldemokraterna med sin 962 röster, 2,35 procent av de giltiga rösterna, erhöll två mandat i Haninge.154 I förhållande till den främste konkurrenten Sverigedemokraterna erhöll partiet dubbelt så många röster.

Nykvarn

Den 21 november 2006 inkom Daniel Spansk med en motion om att Nykvarns kommun skulle säga sitt upp avtalet med Migrationsverket och samtidigt genomföra en folkomröstning om framtida avtal med Migrationsverket.155 Vid sitt sammanträde den 4 juni 2006 tog kommunstyrelsen i Nykvarn beslut om att man till kommunfullmäktige skulle föreslå motionens avslag. 156 När kommunfullmäktige i Nykvarn behandlade motionen yrkade sverigedemokraternas Anders Berglund tillsammans Daniel Spansk bifall till motionen.157  Efter det att sverigedemokraternas Anders Berglund begärt omröstning avslogs motionen med 29 ja-röster mot 2 nej-röster.158

När kommunfullmäktige den 21 februari 2008 behandlade kommunstyrelsens förslag om  en förlängning av flyktingavtalet mellan kommunen och Migrationsverket till kalenderåret 2009, vars innebörd är ett årligt mottagande om 20 till 30 asylsökande/flyktingar, yrkade Daniel Spansk och sverigedemokraternas Anders Berglund avslag. 159 Vid samma fullmäktigesammanträde, vid dagordningspunkt 18, yrkade Daniel Spansk bifall till  sverigedemokraten Anders Berglunds motion om att ”hjälpa icke skyddsbehövande invandrare tillbaka till sina hemländer”. 160

Under perioden 2007 till 2010 har Nationaldemokraterna i Nykvarn erhållit 178 850 kronor i partistöd av Nykvarns kommun.161

Tranemo

I samband med att det politiska partiet Demokratisk Allians (DA) gick in i Nationaldemokraterna i maj månad 2010 erhöll Nationaldemokraterna ytterligare ett fullmäktigemandat när DA:s vice ordförande, Thomas Bengtström, fullmäktigeledamot i Tranemo, följde med i samgåendet. Bengtström har ett förflutet som fullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna och som politisk vilde. Bengtström blev ledamot  i Tranemo kommunfullmäktige den 28 april 2008162 i och med att sverigedemokraten Carl Johan Backestierna lämnade sin plats i samma församling månaden därpå.163 Bengtström fanns ursprungligen inte med på Sverigedemokraternas valsedel inför 2006 års val men i och med att någon skrivit till hans namn på en valsedel så stod han näst på tur att besätta sverigedemokraternas mandat i fullmäktige.164 Den 1 juli  2010 skickade Thomas Bengtström ut ett pressmeddelande per e-post där han meddelade att han lämnade sina uppdrag.165 Där med förlorade Nationaldemokraterna sitt mandat i Tranemo. Under den korta tid Bengtström var fullmäktigeledamot och samtidigt nationaldemokrat gjorde denna inget avtryck i Tranemo fullmäktige.

Halmstad

Den 12 juli 2010 kunde Nationaldemokraterna i ett pressmeddelande berätta att fullmäktigeledamoten Gunnar Malmström i Halmstad gått över till partiet.166 Gunnar Malmström valdes in Halmstad kommunfullmäktige för sverigedemokraterna vid valet 2006.167 Vid Sverigedemokraternas Riksårsmöte 2008 var Gunnar Malmström nominerad till Sverigedemokraternas partistyrelse.168

Utomparlamentariskt arbete

I och med att Nationaldemokraterna i allt väsentligt är utestängt från det parlamentariska arbetet169 verkar partiet i mångt och mycket utomparlamentariskt genom torgmöten, flygbladsutdelningar, föreningsmöten och på internet. Eftersom partiet dessutom i ytterst begränsad omfattning medverkar i den allmänpolitiska debatten figurerar partiets företrädare sällan i medias rapportering. Partiet har därför i hög grad fått förlita sig på de egna kanalerna och då främst genom flygblad, foldrar, tidningar och hemsidor.

Partiets flygblad och foldrar domineras av partiets kritiska hållning till Sveriges migrationspolitik. Invandringen har t.ex. fått stå som förklaring till att Sverige år 2006 hade världens högsta skattekvot. Bakom påståendet står partiets uppfattning att ”invandringen kostar 260 miljarder kronor om året”170 och att och den där med  ”driver den svenska ekonomin i konkurs” och bidrar till ”nedskärningar i svenskarnas välfärd, sjukvård och trygghet för de äldre och överför en utlandsskuld vi aldrig kan betala, till våra barn.”171 Ingen offentlig eller vetenskaplig utredning/kostnadsberäkning har dock kommit fram till att invandringen skulle medföra så stora utgifter för staten.172 Partiet anger ingen källa för påståendet men troligen avses författaren Lars Janssons publikation ”Mångkultur eller välfärd?”.173 När det gäller statsskuldens andel av bruttonationalprodukten (som partiet säkerligen avser när de talar om utlandsskulden174 ) så har den sedan 1998 minskat från 80 procent till 34 procent. 175 Flygbladet är på intet sätt unikt. I ett liknande flygblad från 2000 konstaterade Sverigedemokraterna (SD) att ”Sverige har världens högsta skattetryck, men vi klarar ändå inte av våra grundläggande åtaganden för vård, skola och omsorg.”176 I flygbladet frågar sig partiet ”Vart tar skattemedlen vägen?”177 och pekar samtidigt att ”en utgiftspost som mörklagts men som samtidigt dränerat den svenska ekonomin är kostnaden för invandringen. […] Forskning visar att denna invandring kostar oss skattebetalare uppemot 200 miljarder om året.”178 ”Forskningen” den gången var en artikel författad av Lars Jansson i sjätte numret av samtidsmagasinet Salt.179 180

I ett annat flygblad i samband med riksdagsvalet 2006 menar ND att en uppmärksammad våldtäkt utfört av utrikes födda ”aldrig hade kunnat hända, och hade det hänt skulle gärningsmännen inte ha sluppit undan”181 med Nationaldemokraterna. Relevant i sammanhanget är att mindre än 0,3 procent av av de utrikesföda enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) under femårsperioden 1997 – 2001 var misstänkta för våldtäkt eller försök till våldtäkt.182 I samma flygblad använde sig ND för övrigt av montagebilder framställda av det nationalsocialistiska nyhetsmediet Info14. 183

Ett annat argument partiet anför mot invandringen är dess omfattning, nämligen att Sverige inte klarar av invandringen till Sverige därför att den är allt för hög. I den offentliga retoriken talar Nationaldemokraterna (och även andra nationella organisationer/partier) om den s.k. ”massinvandringen”. Vanligt är också att man endast anger invandringen men aldrig anger utvandringen. I ett av partiets flygblad från 2007 menar man att ”den förda svenska invandringspolitiken har sprängt alla gränser. Under 2005 kom 60 000 människor till Sverige, fler än alla boende i hela Norrtälje. Under 2006 ökade invandringen med mer än 50% till nästan 100 000. Detta är lika många som alla invånare i Lund. – På ett enda år!”184  Som vi kan se här, utifrån offentligt statistik, är att ND endast anger invandringen. Även om utvandringen är lägre än invandringen så är det problematiskt för den samhällspolitiska debatten om man endast anger invandringen och inte berör utvandringen. Utvandringen medför att bostäder, arbeten, skol- dagisplatser mm. friställs. För att få en så korrekt bild av Sveriges migrationspolitik så är det relevant att både ange invandring som utvandring och få fram nettoinvandringen. Om vi tar de år som flygbladet som Nationaldemokraterna anger (2005 och 2006) så var invandringen år 2006 enligt Statistiska centralbyrån (SCB) till antalet 95 750 personer.185 Utvandringen samma år var enligt SCB 44 908 personer, dvs. vi hade en nettoinvandring på 50 842 personer.186 2005 hade Sverige enligt SCB en invandring på 65 229 personer och en utvandring med 38 118 personer, en nettoinvandring på 27 111 personer.187

Lokalavdelningar

Markus Andersson, tidigare ordförande i ND Fagersta, tillsammans med Marc Abramsson i Almedalen 2006.

Genom åren har Nationaldemokraterna haft en rad partiavdelningar runt om i Sverige. Aktiviteten har varit av skiftande kvalitet och de flesta partiavdelningarna förefaller vara insomnade. Till den mest aktiva hör ND Södertälje där partiet har två av sina tre fullmäktigemandat och där partiets ordförande har sin bostadsort.  Till de lokalavdelningar som erhållit organisationsnummer från Skatteverket hör ND Borlänge, ND Håbo, ND Mölndal, ND Göteborg, ND Hedemora, ND Lidköping, ND Nykvarn, ND Helsingborg, ND Nacka, ND Haninge, ND Huddinge, ND Stockholms stad, ND Halmstad, ND Norrköping, ND Södertälje och ND Tyresö.

 1. Nationaldemokraterna, protokoll fört vid den konstituerade kongressen för föreningen Nationaldemokraterna, 01-06-04. Inkommit till Skattemyndigheten i Stockholm den 7 juni 2001. (Skattekontor Stockholm 2, 0122) []
 2. Nationell Idag nr 2, februari 2008, Idealisten: Den nationaldemokratiska rörelsen antog gemensam färg, s. 12 – 13. []
 3. Draft political declaration Alliance of European National Movement, Budapest, 24 October 2009. []
 4. Under Blågul fana, nummer 4 1997. Organ för Sverigedemokraterna i Haninge. []
 5. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988 – 2008 (2008), av Jens Leandersson (red) m.fl. Se kapitlet med Mikael Jansson. Utgiven av Blåsippans förlag. (s. 67) []
 6. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988 – 2008 (2008), av Jens Leandersson (red) m.fl. Se kapitlet med Mikael Jansson. Utgiven av Blåsippans förlag. (s. 67 – 68) []
 7. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988 – 2008 (2008), av Jens Leandersson (red) m.fl. Se kapitlet med Mikael Jansson. Utgiven av Blåsippans förlag. (s. 68) []
 8. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988 – 2008 (2008), av Jens Leandersson (red) m.fl. Se kapitel med Johan Rinderheim. Utgiven av Blåsippans förlag, s. 99. []
 9. Non, je ne regrette rien – Ett decennium i Sverigedemokraternas ledning (2011, Lettland). Utgiven av Ostara förlag, s. 161. []
 10. Non, je ne regrette rien – Ett decennium i Sverigedemokraternas ledning (2011, Lettland). Utgiven av Ostara förlag, s. 162. []
 11. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988 – 2008 (2008), av Jens Leandersson (red) m.fl. Se kapitlet med Jimmie Åkesson. Utgiven av Blåsippans förlag, s. 11. []
 12. Riksorganisationens styrelse 2000/2001 – SDU:s styrelse 2000/2001. []
 13. Riksorganisationens styrelse 2000/2001 – SDU:s styrelse 2000/2001. []
 14. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988 – 2008 (2008), av Jens Leandersson (red) m.fl. Se kapitlet med Jimmie Åkesson. Utgiven av Blåsippans förlag, s. 11. []
 15. SD-kurirens hemsida, SD uteslöt två medlemmar, 010521. []
 16. SD-kurirens hemsida, SD uteslöt två medlemmar, 010521. []
 17. SD-kurirens hemsida, SD uteslöt två medlemmar, 010521. []
 18. SD-kurirens hemsida, SD uteslöt två medlemmar, 010521. []
 19. SD-kurirens hemsida, SD uteslöt två medlemmar, 010521. []
 20. SD-kurirens hemsida, SD uteslöt två medlemmar, 010521. []
 21. Nationaldemokraterna, protokoll fört vid den konstituerade kongressen för föreningen Nationaldemokraterna, 01-06-04. Inkommit till Skattemyndigheten i Stockholm den 7 juni 2001. (Skattekontor Stockholm 2, 0122) []
 22. Nationaldemokraterna, protokoll fört vid den konstituerade kongressen för föreningen Nationaldemokraterna, 01-06-04. Inkommit till Skattemyndigheten i Stockholm den 7 juni 2001. (Skattekontor Stockholm 2, 0122) []
 23. Skatteverket, Bevis om tilldelat organisationsnummer, 2010-08-19. []
 24. Nationaldemokraterna, Styrelsemöte 2 verksamhetsåret 2001, Stockholm 2001-06-18. Inkommet till Valmyndigheten den 2 juli 2001, Dnr 01-9/20. []
 25. Valmyndigheten, registrering av partibeteckningen Nationaldemokraterna, beslut 2001-11-06, Dnr 01-009/20. []
 26. Blå-Gul Eld – Lokaltidning för Sverigedemokraterna Stor-Stockholm, nummer 3, 1998, s. 5. []
 27. Sverigedemokratisk Ungdoms hemsida 2000, Riksorganisationens styrelse 2000/2001 []
 28. Protokoll för Sverigedemokraternas styrelsemöte den 13 oktober 2001, dagordningspunkt 27. []
 29. Svea hovrätt, dom 2004-10-01. Mål nr: B 6508-04, s. 2. []
 30. Nationell idag nr 10, december 2004. Idealisten, Tomas Johansson ny ordförande – Extra riksårsmöte valde ny styrelse och partiledare, s. 11. []
 31. Blå-Gul Eld – Lokaltidning för Sverigedemokraterna Stor-Stockholm, nummer 3, 1998, s. 5. []
 32. Radio-SD, 960608. Medverkande: Tomas Johansson och Jimmy Windeskog . För referat från en radiosändning där Tomas Johansson medverkar se Granskningsnämnden, Den försåtliga kulturrasismen – En studie av närradiosändningar i Stockholm, Malmö och Karlstad (1998, Haninge), av Brigitta Löwander, lektor och forskare vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Granskningsnämndens rapportserie – Rapport nr 2, s. 29 – 31. []
 33. Nationell Idag, Fantasifulla lögner i massmedia om ND:s demonstration i Stockholm, 2004-06-06. []
 34. Nationell Idag, Slutspurt i Huddinge, 2004-06-12. []
 35. Den Svenske Nationalsocialisten nr 2 2005, Kontakta NSF på din ort, s. 5. och Aktivismen fortsatt hög, s. 7. []
 36. Stockholms tingsrätt, dom 2004-05-07. Mål nr: B5550-03, s. 16. []
 37. Stockholms tingsrätt, dom 2004-05-07. Mål nr: B5550-03, s. 15. []
 38. Svea hovrätt, dom 2004-10-26, Mål nr B4465-04, s. 14. []
 39. David Duke diskuterar med Nationaldemokraternas Vavra Súk och Jonas De Geer, filnamn: dukeradio9feb05 []
 40. David Duke diskuterar med Nationaldemokraternas Vavra Súk och Jonas De Geer, filnamn: dukeradio9feb05, 2:48 minuter in i ljudklippet. []
 41. Nationell idag nr 3, juli 2005, Idealisten, Riksårsmöte i Stockholm, s. 14. []
 42. Nationell Idag nr 5, december 2005. Idealisten, Nils-Eric Hennix vald till ny partiledare, s. 13. []
 43. Nationaldemokraternas valupptaktsmöte i april 2006 – Succémötet i Södertälje som blev starten på en hård, intensiv och målmedveten valrörelse. (2006) Videoproduktion utgiven av Nationaldemokraterna. []
 44. Nationaldemokraternas valupptaktsmöte i april 2006 – Succémötet i Södertälje som blev starten på en hård, intensiv och målmedveten valrörelse. (2006) Videoproduktion utgiven av Nationaldemokraterna. []
 45. Nationaldemokraterna.se, Jimmy Windeskog, fd partisekreterare i Sverigedemokraterna, går med i ND, 16 april 2006. []
 46. Falu tingsrätt, 505A-227-06-1-1, 2006-03-06. []
 47. Länsstyrelsen i Stockholms län, protokoll 2006-09-20 – 09-26, slutlig rösträkning och mandatfördelning, val till fullmäktige 2006-09-17, Södertälje. Dnr 201-06-72177, bilaga 1. []
 48. Nationell Idag nr 21, oktober 2009, Idealisten – Nationaldemokraternas riksårsmöte, s. 2. []
 49. Aktivisten nr 1, 2010, Lanseringsmöte, s. 7 och 9. []
 50. Aktivisten nr 1, 2010, Lanseringsmöte, s. 7 och 9. []
 51. Aktivisten nr 1, 2010, Lanseringsmöte, s. 7 och 9. []
 52. Aktivisten nr 1, 2010, Lanseringsmöte, s. 7. []
 53. Nationell Idag nr 23, juni 2010, s. 6 – 7. []
 54. Nationell Idag nr 23, juni 2010, s. 3. []
 55. Nationell idag nr 24, juni 2010, s. 3. []
 56. Nationell Idag nr 5, december 2005. Idealisten, Salem 2005 – Värdig manifestation mot våldet. (s. 14) och Nationell Idag nr 22 – 23, december 2008. Idealisten, Salem 2008: Nordiskt hjältemod, s. 16. []
 57. SÄPO – verksamhetsåret 2001. (s. 29), SÄPO – verksamhetsåret 2002. (s. 41 – 42), SÄPO – verksamhetsåret 2003. (s. 38) och Säkerhetspolisen 2005, s. 42. []
 58. Nationaldemokraterna, Informations-CD – www.nd.se, 2004. []
 59. NDU:s hemsida, Lyckad Salemkampanj, 021211. []
 60. Nationell Idag nr 46, november 2010, s. 16. []
 61. SÄPO – verksamhetsåret 2003, s. 38. []
 62. SÄPO – verksamhetsåret 2003, s. 38. []
 63. Salemmanifestationen 2005, Videoupptagning av Info14.com []
 64. Den svenske Nationalsocialisten 2005 nr 2, s. 5. []
 65. Salemmanifestationen 2005, Videoupptagning av Info14.com []
 66. Exempel på detta är att domänen frianationalister.se pekar mot serverna ns1.info14.com och ns2.info14.com. Ägare till domänen frianationalister.se är Info14:s medarbetare Thomas Ölund. []
 67. Nationell Idag nr 22 – 23, december 2008. Idealisten, ND-delegation deltog på Fria Nationalister Skånes lanseringsmöte, s. 17. []
 68. Nationell Idag nr 13 – 14, juli 2009. Idealisten, Abramsson tackade fria nationalister, s. 18. []
 69. Valmyndigheten, Valsedlar till Europaparlamentsvalet 2004. []
 70. Nationell Idag nr 17, september 2009. Idealisten, Nya krafter i ungdomsförbundet, augustinumret 2009. []
 71. Nationell Idag nr 17, september 2009. Idealisten, Nya krafter i ungdomsförbundet, augustinumret 2009. []
 72. Nazismen i Sverige 1924 – 1979 – Pionjärerna, partierna, propagandan (2004, Stockholm), av Heléne Lööw, fil. dr i historia, s. 170 []
 73. Nazismen i Sverige 1924 – 1979 – Pionjärerna, partierna, propagandan (2004, Stockholm), av Heléne Lööw, fil. dr i historia, s. 170 []
 74. Nazismen i Sverige 1924 – 1979 – Pionjärerna, partierna, propagandan (2004, Stockholm), av Heléne Lööw, fil. dr i historia, s. 176 []
 75. Nazismen i Sverige 1924 – 1979 – Pionjärerna, partierna, propagandan (2004, Stockholm), av Heléne Lööw, fil. dr i historia, s. 173 []
 76. Nationell Idag nr 21, oktober 2009. Idealisten, Nationaldemokraternas riksårsmöte, septembernumret 2009. []
 77. Kalmar tingsrätt, dom 2009-09-10. Mål nr: B2460-09, s. 1. []
 78. Göta hovrätt, dom 2010-03-17. Mål nr: B 2702-09, s. 1. []
 79. Tidskriften Expo, Före detta vit makt-aktivist bildar medborgargarde, 100810. []
 80. Kalmar tingsrätt, dom meddelad 2009-03-03, mål nr B 669-08. []
 81. Patriot.nu, Smålandsaktivister dömda – en redogörelse, publicerad den 10 mars 2009. []
 82. Kalmar tingsrätt, dom meddelad 2009-03-03, mål nr B 669-08, s. 21. []
 83. Kalmar tingsrätt, dom meddelad 2009-03-03, mål nr B 669-08, s. 3 och 9. []
 84. Kalmar tingsrätt, dom meddelad 2009-03-03, mål nr B 669-08, s. 21. []
 85. Göta hovrätt, dom meddelad 2009-06-23, mål nr B 870-09, s. 13 – 14. []
 86. Sdkuriren.se / Partiet, Sverigedemokraterna går till val i Klippan av redaktionen, 060429. []
 87. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988 – 2008 (2008), av Jens Leandersson (red) m.fl. Se kapitlet med Jimmie Åkesson. Utgiven av Blåsippans förlag, s. 11. []
 88. Nationaldemokraterna.se / Frågor och svar, Vad är skillnaderna mellan Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna? []
 89. Nationell Idag nr 1, mars 2005, Idealisten, se dödsruna över Sven Davidsson, s. 18. []
 90. Nationell Idag nr 2, februari 2008, s. 3. []
 91. Protokoll för föreningen Nationell Idags årsmöte den 8 mars 2010, se dagordningspunkter M, N, O och P. []
 92. Nationell idag nr 13, april 2010, s. 2. []
 93. Nationell idag nr 13, april 2010, s. 2. och Pant och registreringsverket, Utgivningsbevis nr 24 801. []
 94. Nationell idag nr 13, april 2010, s. 2. []
 95. Idealisten nr 33, augusti 2010. []
 96. Nationell Idag nr 2, februari 2008, s. 3. []
 97. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988 – 2008 (2008), av Jens Leandersson (red) m.fl. Se kapitel med Jan Milld. Utgiven av Blåsippans förlag, s. 165. []
 98. Valmyndigheten, Val till Riksdagen – Sverigedemokraterna, 0110-03383. []
 99. ”20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988 – 2008”. Utgiven av Blåsippans förlag, se kapitel med Jan Milld, s. 165. []
 100. Nationell Idag nr 2, februari 2008, s. 5. []
 101. SD-Kuriren nr 64, juni 2005, s. 3. []
 102. Presstödsnämnden, Presstödsintyg för Nationell Idag, Dnr. 019/10, ink. 2010-04-06. []
 103. Presstödsnämnden, Ansökan om om allmänt driftstöd/begränsat driftstöd, Dnr. 019/10, ink. 2010-04-01. []
 104. Presstödsnämnden, Presstödsintyg för Nationell Idag, Dnr. 019/10, ink. 2010-04-06. []
 105. Presstödsförordning (1990:524), 1 kap. Inledande bestämmelser, 6 §. Se ”Uttryck” och ”Betydelse”. []
 106. Presstödsförordning (1990:524), 2 kap. Driftstöd, 3 §. []
 107. Presstödsförordning (1990:524), 5 kap. Övriga bestämmelser, 3 §. []
 108. Protokoll för Presstödsnämndens sammanträde den 21 april, protokoll nummer 2, 2010, § 11. []
 109. Protokoll för Presstödsnämndens sammanträde den 21 april, protokoll nummer 2, 2010. Bilaga 7 – Ansökan om allmänt driftstöd för utgivning av Nationell Idag, s. 2. Dnr. 019/10. []
 110. Protokoll för Presstödsnämndens sammanträde den 21 april, protokoll nummer 2, 2010. Bilaga 8 – Skiljaktig mening.  Dnr. 019/10. []
 111. Presstödsnämnden, ink. 2010-04-28. Dnr. 024/10 Psn. []
 112. Regeringskansliet – Kulturdepartementet, ink. 2010-04-26. Dnr. Ku2010/804/MTI. []
 113. Riksdagen, Fråga 2009/10:156 Presstöd till kulturtidskrifter, inkom: 2009-11-05 []
 114. Nationell Idag nr 1, mars 2005, Ledare – Återvändsgränder för rörelen, av partiordförande Tomas Johansson, s. 2. []
 115. Nationell Idag nr 5, december 2005, Idealisten, Rikskonferensen förberedde valplattform, av Niklas Sjöström, s. 15. []
 116. Nationaldemokraterna.se, SD:s mellanösternkandidater och ND:s etnopluralism, av Vávra Suk, 100418. (”Nationaldemokraterna bygger sin politik på ömsesidig respekt mellan folk – etnopluralismen.”) []
 117. Nationaldemokraternas stadgar, Grundläggande principer och värderingar, §2 Ideologisk grund – Rätten till liv. []
 118. Nationaldemokraternas stadgar, Grundläggande principer och värderingar, §2 Ideologisk grund – Rätten till liv. []
 119. Nationaldemokraternas stadgar, Grundläggande principer och värderingar, §2 Ideologisk grund – Rätten till liv. []
 120. Nationaldemokraternas stadgar, Grundläggande principer och värderingar, §2 Ideologisk grund – Rätten till liv. []
 121. Sverigebutiken, katalog 2008, s. 2. []
 122. Sverigebutiken, katalog 2009, s. 2. []
 123. Det nordliga sökandet (2005), av Richard McCulloch. Utgiven av Nordiska förlaget, s. 4. []
 124. Nationell Idag nr 3, juli 2005, annons: Det nordliga sökandet är här!, s. 16. []
 125. Sverigebutiken, katalog 2008, s. 2. []
 126. Sverigebutiken, katalog 2009, s. 2. []
 127. Nationell idag nr 2, maj 2005, Kan de nordliga folken räddas?, s. 6. []
 128. Det nordliga sökandet (2005), av Richard McCulloch. Utgiven av Nordiska förlaget, s. 7. []
 129. Det nordliga sökandet (2005), av Richard McCulloch. Utgiven av Nordiska förlaget, s. 8. []
 130. Det nordliga sökandet (2005), av Richard McCulloch. Utgiven av Nordiska förlaget, s. 8. []
 131. Draft political declaration Alliance of European National Movement, Budapest, 24 October 2009. []
 132. Nationell Idag nr 23, juni 2010, Griffin planerar att avgå 2013, av Vávra Suk, s. 10. []
 133. Nationell Idag nr 26, juli 2010, Alliansen av Eruopas nationella rörelser höll årsmöte i Strasbourg, av Vávra Suk, s. 6 – 7. []
 134. Nationell Idag nr 26, juli 2010, Alliansen av Eruopas nationella rörelser höll årsmöte i Strasbourg, av Vávra Suk, s. 6 – 7. []
 135. Nationell Idag nr 26, juli 2010, Alliansen av Eruopas nationella rörelser höll årsmöte i Strasbourg, av Vávra Suk, s. 6 – 7. []
 136. Nationell Idag nr 5, december 2005, Idealisten, EuroNat – europeiska nationalister bildar gemensam front, s. 12. []
 137. Nationell Idag nr 5, december 2005, Idealisten, EuroNat – europeiska nationalister bildar gemensam front, s. 12. []
 138. Länsstyrelsen i Stockholms län, protokoll 2002-09-19 – 09-24, slutlig rösträkning och mandatfördelning, val till fullmäktige 2002-09-15, Södertälje. Dnr 242-02-62133, bilaga 1, s. 1 och Länsstyrelsen i Stockholms län, protokoll 2006-09-20 – 09-26, slutlig rösträkning och mandatfördelning, val till fullmäktige 2006-09-17, Södertälje. Dnr 201-06-72177, bilaga 1, s. 1. []
 139. Länsstyrelsen i Stockholms län, protokoll 2006-09-20 – 09-26, slutlig rösträkning och mandatfördelning, val till fullmäktige 2006-09-17, Södertälje. Dnr 201-06-72177, bilaga 2, s. 2 – 3. []
 140. Länsstyrelsen i Stockholms län, protokoll 2006-09-20 — 09-25, slutlig rösträkning och mandatfördelning, val till fullmäktige 2006-09-17, Nykvarn. Dnr 201-06-73205, bilaga 1, s. 1. []
 141. Länsstyrelsen i Stockholms län, protokoll 2006-09-20 — 09-25, slutlig rösträkning och mandatfördelning, val till fullmäktige 2006-09-17, Nykvarn. Dnr 201-06-73205, bilaga 2, s. 1. []
 142. Länsstyrelsen i Stockholms län, protokoll 2002-09-19 — 09-24, Slutlig rösträkning och mandatfördelning, Val till kommunfullmäktige 2002-09-15, Södertälje. Dnr 224-02-62133. Bilaga 1, s. 1. []
 143. (Länsstyrelsen i Stockholms län, protokoll 2002-09-19 — 09-24, Slutlig rösträkning och mandatfördelning, Val till kommunfullmäktige 2002-09-15, Södertälje. Dnr 224-02-62133. []
 144. Länsstyrelsen i Stockholms län, protokoll 2002-09-19 — 09-24, Slutlig rösträkning och mandatfördelning, Val till kommunfullmäktige 2002-09-15, Södertälje. Dnr 224-02-62133. Bilaga 2, s. 2 -3. []
 145. Södertälje kommun, Motion: Låt Södertälje säga sitt om massinvandringen, 2004-02-04, Dnr 04/60. []
 146. Södertälje kommun, Motion: Ge möjlighet för föräldrar att själva sköta sina barn, 2006-06-05. []
 147. Södertälje kommun, Motion: Ge möjlighet för föräldrar att själva sköta sina barn, 2006-06-05. []
 148. Södertälje kommun, Motion: Ge möjlighet för föräldrar att själva sköta sina barn, 2006-06-05. []
 149. Nationaldemokraterna, Flygblad: Gör det möjligt att vara hemma-mamma, 2006. []
 150. Länsstyrelsen i Stockholms län, protokoll 2006-09-20 — 09-26, Slutlig rösträkning och mandatfördelning, Val till kommunfullmäktige 2006-09-19, Södertälje. Dnr 201-06-72177. Bilaga 1, s. 1. []
 151. Södertälje kommun, Kommunalrådskansliet. []
 152. Valmyndigheten, Stockholms län – Haninge, valda ledamöter och ersättare kommunfullmäktigvalet 1998 []
 153. Länsstyrelsen i Stockholms län, protokoll 2002-09-19 — 09-24, Slutlig rösträkning och mandatfördelning, Val till kommunfullmäktige 2002-09-15, Haninge. Dnr 242-02-62111. Bilaga 2, s. 3. []
 154. Länsstyrelsen i Stockholms län, protokoll 2002-09-19 — 09-24, Slutlig rösträkning och mandatfördelning, Val till kommunfullmäktige 2002-09-15, Haninge. Dnr 242-02-62111. Bilaga 1, s. 1. []
 155. Nykvarns kommun, kommunfullmäktige, 2007-06-20, § 84, Förslag om att Nykvarns kommun ska säga upp avtalet med Migrationsverket samt att genomföra en folkomröstning om framtida avtal med Migrationsverket – svar på motion, Dnr KS/2006:254, s. 16 []
 156. Nykvarns kommun, kommunstyrelsen, 2007-06-04, § 148, Förslag om att Nykvarns kommun ska säga upp avtalet med Migrationsverket samt att genomföra en folkomröstning om framtida avtal med Migrationsverket – svar på motion, Dnr KS/2006:254, s. 25. []
 157. Nykvarns kommun, kommunfullmäktige, 2007-06-20, § 84, Förslag om att Nykvarns kommun ska säga upp avtalet med Migrationsverket samt att genomföra en folkomröstning om framtida avtal med Migrationsverket – svar på motion, Dnr KS/2006:254, s. 16. []
 158. Nykvarns kommun, kommunfullmäktige, 2007-06-20, § 84, Förslag om att Nykvarns kommun ska säga upp avtalet med Migrationsverket samt att genomföra en folkomröstning om framtida avtal med Migrationsverket – svar på motion, Dnr KS/2006:254, s. 17 – 18. []
 159. Nykvarns kommun, kommunfullmäktige, 2008-02-21, § 14, Förlängning av överenskommelse om flyktingmottagande, Dnr KS/2006:19, s. 24. []
 160. Nykvarns kommun, kommunfullmäktige, 2008-02-21, § 18, Hjälpa icke skyddsbehövande invandrare tillbaka till sina hemländer – svar på motion, Dnr Dnr KS/2006:279, s. 30. []
 161. Nykvarns kommun, uppgifter från ekonomichefen []
 162. Tranemo kommun, kommunfullmäktige, 2008-04-28, § 35, Avsägelse av Carl-Johan Backestierna, sd, som ledamot i kommunfullmäktige, s. 9. []
 163. Tranemo kommun, kommunfullmäktige, 2008-03-31, § 21, Avsägelse av Carl-Johan Backestierna, sd, som ledamot i kommunfullmäktige, s. 8. och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Anhållan om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Carl-Johan Backestierna, Dnr 037259-2008 []
 164. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, protokoll 2006-09-18 — 09-24, Slutlig rösträkning och mandatfördelning, Val till kommunfullmäktige 2006-09-17, Tranemo. Dnr 201-67716-2006. Bilaga 4, s. 3. []
 165. Tranemo kommun, Pressmeddelande från Thomas Bengtström, dnr. 2010.264. []
 166. Pressmeddelande, Nationaldemokraterna erhåller mandat i Halmstad – partiet presenterar ny kandidatur, 2010-07-12 []
 167. Länsstyrelsen i Hallands län, protokoll 2006-09-17 – 09-25, Slutlig rösträkning och mandatfördelning, Val till kommunfullmäktige 2006-09-17, Halmstad. Dnr 201-13398-06. Bilaga 3, s. 3. []
 168. Sverigedemokraterna, Valberedningens förslag – Riksårsmötet 2008, s. 6. []
 169. Partiet saknar representation i så väl riksdag och i landsting och har bara tre kommunala mandat i hela Sverige, två i Södertälje och ett i Nykvarn. []
 170. Nationaldemokraterna, Folder: Vi har inte råd att vänta – för våra barn och barnbarns skull, mars 2006, s. 4. []
 171. Nationaldemokraterna, Folder: Vi har inte råd att vänta – för våra barn och barnbarns skull, mars 2006, s. 4. []
 172. Se ESO, Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter (Ds 1995:68), av Jan Ekberg, fil.dr i nationalekonomi, Journal of Population Economics, Immigration and the public sector – Income effects for the native population in Sweden (1999) 12:411-430, av Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Växjö universitet  och ESO, Invandringen och de offentliga finanserna (2009:3), av Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Växjö universitet. []
 173. Mångkultur eller välfärd? – Sverige berikar andra folk till priset av ökande kostnader och mindre välfärd, av Lars Jansson, s. 135. Utgiven av Bokförlaget Vitsippan. []
 174. Med begreppet utlandsskuld avses ett helt lands skuld till utlandet, dvs. vad utlandet har lånat till företag, privatpersoner och det offentliga i ett land. Statsskulden kan bygga på skulder till både utlandet och till de egna medborgarna och finansinstituten. []
 175. Riksgälden, delårsrapport 2010-01-01 – 2010-06-30, s. 2. Dnr 2010/01129. []
 176. Sverigedemokraterna, Flygblad: Världens högsta skatter! Ändå räcker inte pengarna…, 2000, s.1. []
 177. Sverigedemokraterna, Flygblad: Världens högsta skatter! Ändå räcker inte pengarna…, 2000, s. 2. []
 178. Sverigedemokraterna, Flygblad: Världens högsta skatter! Ändå räcker inte pengarna…, 2000, s. 2. []
 179. Sverigedemokraterna, Flygblad: Världens högsta skatter! Ändå räcker inte pengarna…, 2000, s. 2. []
 180. I övrigt ska påpekas att det inte återfinns någon artikel av Lars Jansson i sjätte numret av samtidsmagasinet Salt. Troligen avser Sverigedemokraterna femte numret av Salt där Jansson är publicerad med en artikel under rubriken ”INVANDRING ELLER VÄLFÄRD”. []
 181. Nationaldemokraterna, Flygblad: ”Du vet väl att det alltid är svenskar som rånar, smugglar,  misshandlar, våldtar bedriver slavhandel, spränger bomber, sitter fast i Guantanamo et cetera?, mars 2006, s. 2. []
 182. Brottsförebyggandet rådet, Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (2005:17), s. 42. []
 183. Nationaldemokraterna, Flygblad: ”Du vet väl att det alltid är svenskar som rånar, smugglar,  misshandlar, våldtar bedriver slavhandel, spränger bomber, sitter fast i Guantanamo et cetera?, mars 2006, s. 1. []
 184. Nationaldemokraterna, Flygblad: Välfärd före mångkultur, 2007, s. 1. []
 185. Statistiska centralbyrån, Tabeller över Sveriges befolkning 2006 (2007), s. 289. []
 186. Statistiska centralbyrån, Tabeller över Sveriges befolkning 2006 (2007), s. 289. []
 187. Statistiska centralbyrån, Tabeller över Sveriges befolkning 2005 (2006), s. 269. []

3 comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.