Stiftelsen Fritt Näringsliv

Stiftelsen Fritt Näringsliv (SFN) är en näringsdrivande stiftelse som bildades den första mars 2003.1 Vid stiftelsens bildande sköt föreningen Svenskt Näringsliv och stiftelsen Näringslivets Fond (Näfo) till kapital. Stiftelsens förmögenheter uppgick till 237 miljoner kronor 2009.2 Stiftelsen bedriver bokutgivning, seminarier och diskussionsmöten genom det vilande3 dotterbolaget AB Timbros namn.4

  1. Stiftelsen Fritt Näringsliv, Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-03-01 – -2009-12-31, s. 2. []
  2. Stiftelsen Fritt Näringsliv, Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 – -2009-12-31, s. 2. []
  3. Timbro, Förvaltningsberättelse 2009, s. 1. Inkommit till Bolagsverket 2010-06-08. []
  4. Stiftelsen Fritt Näringsliv, Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 – -2009-12-31, s. 2. []

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.