Svenska motståndsrörelsen

800px-DSC_0796
För Svenska Motståndsrörelsen (SMR) är klistermärken med ett politiskt budskap ett sätt att föra fram organisationens åsikter. © Martin Tunström

Svenska motståndsrörelsen (SMR) är en svensk nationalsocialistisk organisation.1 Ledare är Klas Lund.2

Ekonomi
Svenska motståndsrörelsens redovisar inte några uppgifter kring den egna ekonomin. Några offentliga anslag erhåller man inte. SMR får dock ekonomiska medel från den egna nätbutiken, från medlemsavgifter och från gåvor. Motståndsrörelsen möjliggör för sympatisörer att teckna olika grader av medlemskap. Ansluter man sig som stödmedlem betalar man 500 kronor per år. Är man dock pensionär, ungdom under 18 år, arbetslös eller student erlägger man endast en summa om 300 kronor per år. Som ”aktivist” förväntas man betala hundra till tre hundra kronor per månad till SMR. Även som ”medlem” betalar man runt 100 – 200 kronor i månaden till SMR. Genom Nordfront förlag saluför motståndsrörelsens en rad produkter så som litteratur, flygblad och kläder. Genom ett plusgiro samlar motståndsrörelsens in gåvor till organisationen.

Opinionsbildning
Svenska motståndsrörelsen (SMR) för i huvudsak fram sitt politiska budskap genom webbplatsen www.nordfront.se. Nordfront.se tillhandahålls officiellt genom den ideella föreningen Nordfront.34 Ansvarig utgivare för webbplatsen är Fredrik Vejdeland.5 Där publicerar man dagligen artiklar om en rad olika ämnen. En annan viktig opinionsbildande webbplats för SMR är organisationens kanal på Youtube under namnet ”MotstandsMedia”. Tidigare gav SMR ut den periodiska tidskriften Nationellt Motstånd men numera är utgivningsbeviset förverkat.

Historik

2003
Under november månad genomförde SÄPO ett större tillslag mot ledande personer inom SMR eftersom man misstänkte att de bedrev olovlig kårverksamhet.6

2010
Den 17 april arrangerade Svenska Motståndsrörelsen (SMR) en tillståndsgiven7 demonstration till Sydafrikanska ambassaden med start från S:t Eriksplan. Demonstrationståget uppgick enligt Polismyndigheten till mellan 60 – 100 personer.8 Väl på plats höll SMR:s Kristian Nordvall ett tal och man brände även den Sydafrikanska flaggan och tillsammans med ett flygblad från SMR stoppade man ner den i ambassadens brevinkast. Den 16 juni dömdes Emil Hagberg, då ansvarig utgivare för hemsidan patriot.nu, till två månaders fängelse för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.9

2011
Den 4 maj beslutade Justitiekanslern att inledda förundersökning beträffande yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp med anledning av en kommentar publicerad på SMR:s hemsida den 13 april.10 I kommentaren, under rubriken ”Sagan snart slut för finansjuden”, angavs att ”parasiten är nämligen på god väg att helt förtära sin huvudsakliga värdorganism inifrån. Tiderna är förvisso varit härliga för dessa kryp, i särskilt hög grad sedan 1913” samt ”vart fly för dessa panikslagna parasiter denna gång? Ja, varför inte till Reinfeldts, sossarnas och mediajudarnas förlovade land? Och inte har väl vi svenskar något som helst emot att omhänderta dessa stackare? Nej då, inte det minsta. Res galgar, mina vänner. Res galgar.”11 Den 27 juli beslutade Justitiekanslern att väcka åtal i Stockholms tingsrätt mot Emil Hagberg för kommentaren med rubriken ”Sagan snart slut för finansjuden” som publicerades den 13 april på SMR:s hemsida.12 Den 17 oktober utfärdade Patent- och registreringsverket utgivningsbevis till Klas Lund för periodiska skiften Nordfront.13

2012
Den 7 januari arrangerade SMR en tillståndsgiven sammankomst14 på Lilla torget vid korsningen Storgatan/Carlavägen i Ludvika.15 Polismyndigheten fastställde antalet deltagande till ett tjugotal.16 Den 14 maj meddelade Granskningsnämnden för radio och tv att man friade Sveriges Radio P4 Blekinges inslag om Svenska motståndsrörelsen den 23 december 2011.17

Fotnoter

 1. Svenska motståndsrörelsen, Nationellt motstånd nr 17 2009 Fältupplaga, s. 7. []
 2. Patriot.nu, Om Svenska motståndsrörelsen, http://patriot.nu/motstandsrorelsen.asp. []
 3. Myndigheten för radio och tv, utgivningsbevis för databas nr 2012-054, utfärdat 2012–05-07. []
 4. Nordfront, Stadgar för den ideella föreningen Nordfront med säte i Grängesberg, s. 1. Inkommit till Skatteverket 2012-04-12, dnr. 450257348-12/516. []
 5. Myndigheten för radio och tv, utgivningsbevis för databas nr 2012-054, utfärdat 2012–05-07. []
 6. Säkerhetspolisen, verksamhetsåret 2003, s. 37. []
 7. Polismyndigheten i Stockholms län, tillståndsbevis enligt ordningslagen / lokala förskrifter, s. 2. Dnr. AA-501-25801-10. []
 8. Polismyndigheten i Stockholms län, händelserapport AB-20100417-0512, 2010-04-17, s. 2. []
 9. Stockholms tingsrätt, mål nr B 714-09, meddelad i Stockholm den 16 juni 2010, s. 1. []
 10. Justitiekanslern, Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott (Hets mot folkgrupp), delbeslut 2011-05-04, dnr. 2955-11-31, aktbilaga 7, s. 1. []
 11. Justitiekanslern, Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott (Hets mot folkgrupp), delbeslut 2011-05-04, dnr. 2955-11-31, aktbilaga 7, s. 1. []
 12. Justitiekanslern, Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott (Hets mot folkgrupp); Nu fråga om åtal, beslut 2011-07-21, dnr. 2955-11-35, aktbilaga 13, s. 1. []
 13. Patent- och registreringsverket, Utgivningsbevis för periodisk skift, utgivningsbevis 29 623, registreringsdatum 2011-10-17. []
 14. Polismyndigheten i Dalarna, Tillståndsbevis enligt ordningslagen / lokala föreskrifter, dnr. A505-125/12. []
 15. Polismyndigheten i Dalarna, händelserapport W-20120105-0053, 2012-01-05 – 2012-01-07, s. 1. []
 16. Polismyndigheten i Dalarna, händelserapport W-20120105-0053, 2012-01-05 – 2012-01-07, s. 1. []
 17. Granskningsnämnden för radio och tv, Inslag om Svenska motståndsrörelsen, beslut 2012-05-14, dnr. 12/00005, s. 1. []

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *