Sysselsättning och arbetslöshet

Full sysselsättning måste vara det främsta politiska målet i Sverige.

Det svenska samhälletslivets viktigaste politiska prioritering är full sysselsättning. Genom arbete tillförsäkrar vi den arbetsföra befolkningen en inkomst, medverkar till finansieringen av den offentliga sektorn och till att produktionskrafterna i vår ekonomi hålls igång och utvecklas.  Den svenska arbetslösheten utgör dels ett hot mot den enskilde individen, dels ett hot mot den inre samhällssolidariteten men är även ett hot mot den svenska välfärdssamhället. Därför bör det offentliga genom ett batteri av effektiva åtgärder medverka till att arbetslösheten trycks tillbaka och att sysselsättningensgraden når upp till 80 – 85 procent oaktat kön och etnicitet.

Samtidigt är det viktigt att mildra effekterna under tider av arbetslöshet. Genom en trygg arbetslöshetsförsäkring tillförsäkras människor en stabil inkomst under de perioder då de inte erhåller ett arbete. Det har också den positiva följdeffekten att konsumtionen i de familjer som utsätts för arbetslöshet inte faller särskilt drastiskt. Det är det som är en del av de automatiska stabilisatorerna.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.