Timbro

Från att tidigare huserat på Grev Turgegatan 19 återfinns numera Timbro på Kungsgatan 60. © Martin Tunström.

Timbro är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Fritt Näringsliv.1 Enligt Sture Eskilsson kom b.la. startkapitalet till grundandet av Timbro från de av riksdagen tilldelade medlen för informationsarbete kring MBL.2

Den 1 januari 2005 blev Cecilia Stegö Chiló chef för Timbro.3

I oktober 2006 tillträde Maria Rankka som chef för Timbro.4 Rankka hade då närmast en bakgrund som medarbetare på Timbro, men även som delägare i konsultföretaget Prime PR och medarbetare på moderaternas partiledning.5 Dessförinnan var Rankka aktiv i Moderata Ungdomsförbundet (MUF) som ledamot av förbundsstyrelsen 19976 och förste vice ordförande mellan 1998 – 2000. I MUF fungerade hon även som redaktör vid MUF:s magasin ”Blått”.7

  1. Förvaltningsberättelse för AB Timbro för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31, s. 4. Inkommet till Bolagsverket den 8 juni 2010. []
  2. Från folkhem till nytt klassamhälle – Ett högerspöke berättar, av Sture Eskilsson, s. 208. Utgiven av Fischer & Co. []
  3. Årsredovisning för Stiftelsen Fritt Näringsliv för räkenskapsåret 2005-01-01 – 2005-12-31, s. 2. Inkommet till Länsstyrelsen i Stockholms län den 11 juni 2006. Dnr 4252-2006. []
  4. Årsredovisning för Stiftelsen Fritt Näringsliv för räkenskapsåret 2006-01-01 – 2006-12-31, s. 2. Inkommet till Länsstyrelsen i Stockholms län den 20 mars 2007. Dnr 867-2007. []
  5. Tidningen Entreprenör nr 9 10 november –  14 december 2006, s. 50. []
  6. Moderata Ungdomsförbundet (MUF), Verksamhetsberättelse för perioden 23 oktober 1996 t o m 15 augusti 1997. Överlämnad till arbetsstämman i Norrköping den 15-17 augusti 1997. []
  7. Moderata Ungdomsförbundet (MUF), Verksamhetsberättelse för perioden 23 oktober 1996 t o m 15 augusti 1997. Överlämnad till arbetsstämman i Norrköping den 15-17 augusti 1997. []

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.