Nationaldemokraterna

Här hittar du du både information om Nationaldemokraterna och citat från partiets företrädare. Information kring andra delar av den nationaldemokratiska rörelsen kommer återfinnas här inom en snar framtid. Litteraturtips finns även att tillgå.

Nationaldemokraterna (ND)
Sverigebutiken
Nationaldemokratisk ungdom (NDU)

Citat:
Antisemitism

Litteratur i ämnet:

Uppsatser:
• Etnopluralism – Om Nationaldemokraterna och framväxten av en ny rasism (2003), av Rasmus Fleischer, doktorand i historia vid Södertörns högskola.  Utgiven av Södertörns högskola, C-uppsats. (pdf)
• Lika barn leka bäst: om extrema partiers möjligheter till samarbete, av Robert Bergman. Utgiven av Luleå tekniska universitet, 2006:061, C-uppsats. (pdf)

Böcker:
• Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen (2001, Stockholm), av Stieg Larsson, författare och journalist, och Mikael Ekman, journalist. Utgiven av Ordfront förlag. Se kapitel 9 (s. 183) som berör Nationaldemokraterna.
• Från gatan in i parlamenten – Om extremhögerns väg mot politisk makt (2010, Stockholm), av Christoph Andersson, journalist. Utgiven av Nordstedts förlag.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.