Näringslivet

Här återfinner du artiklar om det svenska näringslivets olika aktörer på det samhällspolitiska planet.

Föreningar:
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF)
Svenskt Näringsliv

Aktiebolag:
Näringslivets Ekonomifakta AB
AB Timbro

Stiftelser:
Centrum för rättvisa
Stiftelsen Fritt Näringsliv

Intressant och relevant litteratur:

I vänstervind och högervåg – SAF under 1970-talet (1989), av Hans De Geer, fil dr och docent i historia. Utgiven av Allmänna förlaget.

Kapitalets politik och politikens kapital – Högermän, industrimän och patriarker 1890 – 1985, av Christer Ericsson, professor i historia. Utgiven av Santérus förlag.

Från folkhem till nytt klassamhälle – Ett högerspöke berättar, av Sture Eskilsson, ekonom. Utgiven av Fischer & Co.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.