Insändare: Fortsätt ge stöd till ABF Helsingborg!

Jag kan bara ansluta mig till Björn Tufvessons Alms analys den 2 februari kring situationen för ABF Helsingborg med anledning av att Helsingborg stad valt att avsluta sitt ekonomiska stöd om 800 000 kronor till den nämnda organisationen. Här har stadens politiker, med Peter Danielsson i spetsen, möjligheten att ta ansvar för utvecklingen på Söder.

Stadens politiker kan inte dirigera och kommendera enskilda näringsidkare att stanna kvar inom stadsdelen. De kan inte heller genom ägardirektiv få statliga Systembolaget att lokalisera ytterligare en Systembolagsbutik på Söder. Men inom ramen för kommunpolitikernas mandat finns möjligheten att stödja ABF Helsingborg och på så sätt medverka till att den verksamhet som ABF bedriver, och som utgör en väsentlig del av Söder, kan fortgå.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson uttryckte sig i en intervju till den här tidningen att han inte vill föregripa debatten i kommunstyrelsen den 13 februari. Det innebär att han inte bestämt sig i frågan och att han är redo att lyssna på argumenten kring varför ABF Helsingborg fortsättningsvis ska erhålla ekonomiskt stöd. Det tycker jag är en klok inställning. Jag hoppas att diskussionen i kommunstyrelsen utmynnar i ett än bättre klokare förhållningssätt, nämligen att stadens stöd till ABF Helsingborg kan fortsätta.

Martin Tunström (S)
Medlem SSU Helsingborg

[Publicerade i Helsingborgs Dagblads ”Min mening” den 7 februari 2013.]

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *