Skattepolitik och ideologi

Sverigedemokraterna kan med anledning av regeringens föreslagna budget tänka sig att rösta på den borgerliga oppositionen och då med motivet av att man inte delar regeringens syn på skattepolitiken. För undertecknad är det inte förvånande.

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti och socialkonservatismen är som bekant en borgerlig ideologi. Under föregående mandatperiod röstade dessutom SD för den borgerliga regeringens skattesänkningar. Skattepolitiken brukar allt som oftast betraktas som den avgörande träffytan på det politiska planet.

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt menar dessutom att höjda inkomstskatter per automatik leder till färre jobb, men så enkelt är det inte. Det finns fler variabler som samspelar.

Martin Tunström (S)
Ordförande S-studenter Helsingborg

Publicerad i Helsingborgs Dagblad den 10 november 2014.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.