Åtgärder för att sprida ägandet

Med anledning av Oxfams statistik om att den rikaste procent snart äger hälften av världens tillgångar kan det vara värt att påpeka att den tilltagande ekonomiska maktkoncentrationen ur ett internationellt perspektiv även kan bli ett hot mot marknadsekonomin.

Marknadsekonomi förutsätter nämligen flera aktörer och att ägandet och förmögenhetsbildandet är spritt. Som bekant konspirerar kapitalisten och kapitalisterna mot marknaden eftersom de vill vinna så stora marknadsandelar så att de blir marknadsledande, erhåller monopol eller bildar karteller.

Kapitalism är nämligen social relation och marknaden ett allokeringssystem. De flesta inser det här förutom nyliberaler som avskyr allt vad antitrustlagstiftning, konkurrensmyndighet etcetera heter (för har kapitalisten enligt nyliberalerna varit så duglig att en har erhållit monopol så får hans ”äganderätt” inte kränkas). Men samtidigt är det få aktörer som på allvar vill göra något åt den här ”utvecklingen” och kommer med konkreta politiska åtgärder för att sprida ägandet.

Martin Tunström
Helsingborg

Publicerad i Helsingborgs Dagblad den 22 januari 2015.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.