Nya planer på gång i Helsingborg

Åter nya planer på gång i Helsingborg stad. Nu skissas det på att bygga ett underjordiskt garage under Stortorget och Hamntorget. Jag måste säga att jag blev jäkligt glad när jag läste artiklarna i Helsingborgs Dagblad. (Artikel I och artikel II) Länge har jag tyckt att Stortorget, likt många av våra torg i staden, inte varit något riktigt torg. Småvägar/infartsvägar och parkeringsplatser som skärt i sönder torget så att smårester har fått bilda torg. Varför så många torg så som Sundstorget, Stortorget och Hamntorget har utformats på detta sätt vet jag inte, kanske beror det på massbilismens intåg i Sverige där offentliga utrymmen fick ge plats åt parkeringsplatser, vägar för bilar mm? Eller har torgen alltid varit så små? Skulle var trevligt att kunna få se äldre bilder på våra torg.

I alla fall, nu finns det chans att skapa ett riktigt härligt och levande torg av främst Stortorget med flera uteserveringar, parkbänkar, oaser mm. Man får inte göra om misstaget som man gjorde med Sundstorget som av många Helsingborgare ses som dött torg stora delar av året. (En del kallar det föraktfullt för ”Himmelska fridens torg”) Det skapas samtidigt också fler parkeringsplatser, och bilarna flyttas ner under mark, så att inte handlarna blir av med kunder. (Det byggs 160 p-platser under Stortorget och 300 under Hamntorget)

Samtidigt kan jag reagera på att man skall flytta på Magnus Stenbockstatyn. Förvisso har statyn flyttats ett flertal gånger i historien. Man jag måste säga att den nuvarande platsen är rätt bra. Att placera Magnus Stenbockstatyn mitt i en rondell tycker jag inte är någon vidare bra idé. Det skulle innebära att ett av stadens sevärdigheter förminskas i och med att turister, och andra besökare av staden, fråntas möjligheten att gå fram till statyn, läsa texten och se detaljerna. Jag vet att många Helsingborgare delar min syn och att det skulle vara bra om denna delen av projektet studeras ingående för olika lösningar och debatten på den punkten tas. Själv tror jag någon form av lösning skulle kunna tas fram i frågan som skulle tillförställa så många som möjligt. Kanske borde man flytta ingången ner till parkeringsgaraget till sidan av Magnus Stenbockstatyn? Eller varför inte placera statyn mitt i det nya Stortorget, precis som Gustav den fjärde Adolf står mitt i Gustav Adolfs torg i Malmö?

För debatt kring frågan kommer det att bli. Många kommer ha åsikter om en av våra främsta platser i staden. Miljövänner kommer att dryfta kring parkeringsfrågan likt affärsinnehavaren i det berörda området. (Men utgångspunkten kommer vara olika) Andra kommer att peka på hur stor inverkan byggnationen kommer ha på stadslivet och kommersen. Därför är det av stor betydelse att frågan i den allmänna debatten hanteras på ett korrekt sätt. Att medborgarna får svar på sina frågor från ansvarig politiker, att man ger omfattande och korrekt information kring projektet, att berörda S-föreningar bjuder in till möten osv. Att beslutet förankras i det stora flertalet så att förseningar och överklaganden kan undvikas.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.