Fortsatt starkt förtroende för svensk kärnkraft


M/S Sigyn vid sitt besök i Visby under Almedalsveckan 2006.

Genom en intervju på runt 1000 personer över 16 år visar SynovateTemo:s opinionsundersökning från maj månad att stora delar av svenska folket fortfarande vill använda den svenska kärnkraften trots medias rapportering kring säkerhetsproblematiken på Forsmark kärnkraftverk. Visserligen är det några procentenheter lägre från november månad men fortfarande är det en betydande del av befolkningen som fortfarande vill använda kärnkraften, dvs. nästan 80 procent.

31 procent vill behålla och bygga ut och 48 procent vill fortsätta använda de befintliga reaktorerna men vill inte bygga ut kärnkraften. Bara 19 procent vill ”fortsätta avveckla kärnkraften genom politiska beslut” och försvinnande liten andel av befolkningen är ”tveksam” eller ”vet ej”. (2 procent) Få är alltså oberörda av kärnkraften.

Bland väljargrupperna är det moderata väljare som ger sitt största stöd till kärnkraften då 92 procent av de moderata väljarna vill fortsätta använda kärnkraften. Försvinnande 6 procent vill avveckla. Därefter kommer de folkpartistiska väljarna med 87 procent, kristdemokratiska väljare med 83 procent och socialdemokratiska väljare med 82 procent. Den mest negativa väljargruppen är miljöpartister där 37 procent vill fortsätta använda kärnkraften. (11 procent vill dock bygga ut kärnkraften!)

De två partierna som drev linje tre vid folkomröstningen om svensk kärnkraft 1980, centerpartiet och vänsterpartiet, har stödet för fortsatt användning av kärnkraften dock ökat. 71 procent av de centerpartiska väljarna vill fortsätta använda kärnkraften och 55 procent av de vänsterpartiska. När det sedan gäller förtroendet kring säkerheten på de svenska kärnkraftverken så har detta marginellt förändrats till det sämre. Om medelvärdet, på en skala från 1 till 10, i fråga om förtroendet för svensk kärnkraft i november månad 2006 var 7.5 så var samma siffra i maj 2007 7.0. Trots detta är det av stor betydelse att man bl.a. på Forsmark hela tiden ser till att se över säkerhetskulturen och hela tiden arbetar för att förbättra säkerheten. (Även om en del av medias krigsrubriker och uppgifter saknade rim och reson, t.ex. påståendet kring alkoholanvändning)

En sak är säker, mitt eget parti går i rejäl otakt med sina egna väljare och frågan kring kärnkraften är en av de frågor som partiet borde överväga att förändra. En rådslagsgrupp som berör svensk energipolitik borde snarast sammankallas med representanter från bl.a. fackföreningsrörelsen.

Se filmer från Vattenfall:
Se filmen om säkerhetsarbetet på Forsmark
Se filmen där Hans von Uthmann, chef för Vattenfall Norden, kommenterar händelserna på Forsmark

2 comments

 1. Stort folkligt stöd behöver inte betyda att något är rätt. Här har politiken en stor roll att spela. Att driva en fråga som kanske inte alltid stämmer med folkopinionen. Ska enbart folkopinionen gälla skulle alla partier kunna lägga ner och alla beslut tas genom omröstningar på Aftonbladets hemsida.

  Kärnkraften är en ändlig källa som vi bör avveckla så fort det går. Jag skulle önska att den tredje reaktorn stängdes inom de närmaste åren. För att nå dit bör man stimulera energieffektivisering genom fortsatt bidrag för att byta ut direktverkande eluppvärmning mot något annat. Vindkraften och biobränsleeldad kraftvärme behöver byggas ut i snabbare takt.

  Vi har egen uran i Sverige, men bryter ingen. Vi importerar istället uran från Kanada, Ryssland, Kazakstan, Niger, Gabon och Australien. I Australien bryter man uran, men har ingen kärnkraft. Där har ursprungsbefolkningen sedan ön befolkades för 60 000 år sedan vetat att ”om man skadar stenen, blir man sjuk”.

 2. Robert Korán skrev:
  ”Stort folkligt stöd behöver inte betyda att något är rätt.”

  Självklart är det så. För mig handlar det i grunden om att jag anser att fakta talar för att vi borde fortsätta använda vår kärnkraft och även bygga ut den. Men det är för mig ett stort plus om vi samtidigt har de svenska medborgarna på vår sida. Det var det för motståndarna vid folkomröstningen om kärnkraften.

  Robert Korán skrev:
  ”Kärnkraften är en ändlig källa[…]”

  Men är det relevant att påpeka detta? Då skulle vi få avveckla stora delar av vårt samhälle då ett flertal metaller är ändliga. Även vind och vatten är ändliga då dessa slutar att fungera när solen dör. Men det kan knappast vara relevant med tanke på tidsrymden. Samma sak för uranet. Enligt FN-organet IAEA beräknas de brybara tillgångarna uppgå till 4,7 miljoner ton. Detta ger en livslängd på 85 år för världens kärnkraftspark. Men med nya generationens kärnkraftverk och bättre uttag skulle livslängden öka med 2500 år. Dock är det så att IAEA beräknar att det finns ungefär 35 miljoner ton uran för exploatering i fosfater. Med upparbetning av redan använt bränsle och användandet av torium kan man ytterligare förlänga livslängden på kärnkraften. Innan dess kan det finnas fog för att Fusionskraften redan gjort sitt intåg.

  Robert Korán skrev:
  ”[…]som vi bör avveckla så fort det går.”

  Inte alls, snarare borde vi utveckla den svenska kärnkraftsparken och bygga nya kärnkraftsverk. Ytterligare medel borde även satsas på forskningen rörande kärnkraft så vi gör det möjligt i framtiden att upparbeta de använda bränslet som vi till dags dato skall hantera.

  Robert Korán skrev:
  ”Vi har egen uran i Sverige, men bryter ingen.”

  Pga. priset på uran är allt för billigt. Skulle priset på uran öka skulle dessa tillgångar vara lönsamma att bryta. (Även om priste på uran går upp har uranprisernas uppgång en försiktig effekt för kostnaden för elkraft producerad av kärnkraft.) Sedan har vi politiska beslut som hindrar oss från att bryta i form av lagstitning. Något som bottnar i kärnkraftsmotståndarna.

  ”Där har ursprungsbefolkningen sedan ön befolkades för 60 000 år sedan vetat att “om man skadar stenen, blir man sjuk”.”

  Sedan har det gått 60 000 år sedan dess.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.