Politisk skribentkurs och svar på SSU debattartikel

Imorgon bär det för min del av till SSU förbundets politiska skribentkurs på SSU kursgård Bommersvik. Där kommer vi som deltar på kursen att förbättra vår förmåga att författa politiska texter så som debattartiklar, insändare, pressmeddelande, ledare, blogginlägg mm. På schemat står bland annat föredrag från Jonas Morian, känd socialdemokratisk bloggare, och Cecilia Eklund, pressekreterare för partiordförande Mona Sahlin. Med stor sannolikhet kommer det att bli tre intressanta dagar för mig och mina kamrater i SSU.

Vi erhöll även en uppgift, nämligen att författa en opinionstext. Denna skulle vi sedan stå till svars för inför en annan kursdeltagare. Man fick välja fler olika alternativ: författa en ledarartikel på 2500 – 3000 tecken, debattartikel på 3000 – 3500 tecken, Idépolitiskt orienterad debattartikel/essä på 5000 – 8000 tecken eller recensera en bok med 2000 – 6000 tecken. Jag valde att författa en debattartikel och slog där med två flugor i en smäll i och med jag då också kan gå i polemik med Gutelands och Vepsäs i deras debattartikel i Aktuellt i Politiken (AiP) angående Sören Wibe och kärnkraften. Publicerar debattartikeln här nedan för dem som är intresserade:

 
I den av Guteland och Vepsä författade debattartikeln om kärnkraften för man fram argument som får ses som mycket märkliga. Först och främst utmålas kärnkraftsförespråkare ”som  motstånd[are] mot ny teknik” och som ”teknikpessimistiska”. För Guteland och Vepsäs upplysning är kärnkraft ur ett historiskt perspektiv en av de mest moderna energikällorna. Vindkraften och vattenkraften är båda två betydligt äldre tekniker om man ser det ur ett traditionellt perspektiv, så som enklare vind/vattenkraftverk till jordbruk och metallbearbetning, eller om man talar om vind/vattenkraft som producerar elektriskt kraft. Det bör även påpekas att forskningen på ny teknik inom kärnkraft fortskrider, bl.a. i form av nya generationens kärnkraftverk.  

Vidare skall nämnas att Svenska naturskyddsföreningen är en politisk miljöorganisation. Detta föranleder oss till det andra märkliga argumentet från Guteland och Vepsäs sida när de talar om att Socialdemokraterna borde lyssna på miljöexperter för att sedan efterkommande mening tala om att man skall lyssna på den nämnda organisationen framför den tidigare riksdagsledamoten Sören Wibe i dennes debattartikel i Dagens Nyheter. Ur ett intellektuellt perspektiv borde det i huvudtaget inte spela någon roll. I ett samhälle med fritt meningsutbyte där argumenten prövas med förnuftets kyla, som Olof Palme uttryckte det en gång, borde det var så att Socialdemokratin skall lyssna på både Wibe och Svenska Naturskyddsföreningen.  

Urantillgångarna ses av Guteland och Vepsä som ändliga och därför vi inte bygga oss fast i kärnkraften. Visst är uranet ändligt, men är det relevant? Enligt FN-organet IAEA beräknas de brybara tillgångarna uppgå till 4,7 miljoner ton. Detta ger en livslängd på 85 år för världens kärnkraftspark. Men med nya generationens kärnkraftverk och bättre uttag skulle livslängden öka med 2500 år. Dock är det så att IAEA beräknar att det finns ungefär 35 miljoner ton uran för exploatering i fosfater och i haven. Visst innebär det att kostnaden för att utvinna detta uran innebär en prisstegring, men trots detta har uranprisernas uppgång en försiktig effekt för kostnaden för elkraft producerad av kärnkraft. Med upparbetning av redan använt bränsle och användandet av torium kan man ytterligare förlänga livslängden på kärnkraften. Innan dess kan det finnas fog för att Fusionskraften redan gjort sitt intåg. 

Min övertygelse är också att i och med att kärnkraften ger oss ett rikare i samhälle och stärker vår konkurrenskraft gentemot omvärlden så kan Sverige satsa betydligt mer resurser på forskning som rör förnyelsebara energiresurser och på fusionskraften än vad som voro fallet om vi inte haft en välutbyggd kärnkraftspark och valt att satsa på kärnkraften.Istället för Guteland:s och Vepsä:s oförnuftiga avveckling borde Sverige gå i framkanten för forskning och byggandet av nya reaktorer. Se den av alliansen nystartade forskningen på kärnkraft som ett startskott för detta och avveckla ett flertal förbud och skatter som förhindrar en progressiv kärnkraftspolitik så som effektskatten som är en större kostnad än priset på uran för Vattenfall. 

Martin Tunström (s)
Unga Socialdemokrater för Kärnkraft

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 comments

 1. Enda kommentaren jag har på den utmärkta artikeln är om urantillgångarna:) Sitlmässigt är den utmärkt!

  Urantillgångarna är betydligt större än 35 miljoner ton. Den totala mängden energimässigt brytbar uran(halter högre än 10-20ppm) uppgår till i runda slängar tusen miljarder ton.
  http://nuclearinfo.net/Nuclearpower/UraniuamDistribution
  http://nuclearinfo.net/Nuclearpower/WebHomeEnergyLifecycleOfNuclear_Power

  För alla praktiska syften så har vi oändliga urantillgångar även om vi långsiktigt fortsätter använda dagens slösaktiga teknik. Förstås säger man det rakt ut i en debatt så verkar man inte trovärdig tyvär.

 2. Mycket välskriven artikel måste jag säga, jag håller med i din kritik gentemot Guteland och Wepsä och prisar ditt sätt att utrycka dig.

  Dock så kan det vara på sin plats att utveckla delen om varför kärnkraften är en ny teknologi, då detta kommer att få folk att lyfta på ögonbrynen.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *