Utlåtande om att de statliga bolagen skall lämna Svenskt Näringsliv

Har fått svar från distriktstyrelsen (partiet) rörande min motion om att de statliga bolagen borde lämna Svenskt Näringsliv, det lyder som följande:

UTLÅTANDE NR 1
Distriktsstyrelsen instämmer i att det är problematiskt att de statliga företagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Denna organisation framstår allt mer som endast en opinionsdrivande organisation, i en riktning som inte överensstämmer med arbetarrörelsens mål. Dessutom är de statliga företagen genom sitt medlemskap stora finansiärer till Svenskt Näringsliv. Efter Svenskt Näringslivs agerande i Vaxholmsmålet ställdes frågan på sin spets, och dåvarande näringsminister Thomas Östros öppnade upp för att se över de statliga bolagens medlemskap i arbetsgivarorganisationen. Det står klart att Svenskt Näringsliv politiserade processen i Vaxholmsmålet vilket inte borde vara förenligt med deras opolitiska ställning.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översändes till riksdagsgruppen.

Andra skriver intressant om: , , , , , ,

6 comments

 1. Förr var det för socialdemokratin självklart att de statliga företagen inte skulle tillhöra Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), som ju kampanjade både mot socialdemokratin och mot statliga företag. I stället bildades en särskild statlig arbetsgivar- och förhandlingsorganisation.

 2. Precis, dess namn var Statsföretagens förhandlingsorganisation (SFO) och bildades 1971 efter det att man lämnat SAF. Skriver bla. det i min motion:

  ”För att finansiera sin verksamhet använder sig Svenskt Näringsliv av de medlemsavgifter man får in från de företag som är med i Svenskt Näringsliv. De statliga bolagen finns bland de företag som är med i Svenskt Näringsliv. Detta är oacceptabelt. De borde därför gå ur och bilda en egen arbetsgivarorganisation som endast bedriver förhandlingar med facket om anställningsvillkor och inte med att pumpa in pengar i opinionsbildning. Detta skulle inte på något sätt vara konstigt då de statligt ägda företagen efter ett utträde 1971 ur Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) verkade under Statsföretagens förhandlingsorganisation (SFO) för att 1990 återgå som medlemmar i SAF. Genom att de statliga bolagen verkar i egen flagg minskar vi Svenskt Näringslivs inkomster och styrka och stärker arbetarrörelsens.”

 3. Att Svenskt Näringsliv fungerar som en opinionsbildande kraft i företagspolitiken är det nog ingen som har förnekat. Deras uppgift är främst att slå vakt om sina medlemmars intressen. Där ingår att få så pass förmånliga villkor som möjligt på svensk arbetsmarknad. Vad är konstigt i det?

  Gällande Svenskt Näringslivs ställningstagande gällande Vaxholm är det däremot lätt att kritisera eftersom man tog ställning mot en stor del av de egna företagen.

  De statliga bolagen bör betraktas som vilka andra bolag som helst. De är likvärdiga aktörer på arbetsmarknaden. Det vore absurt om staten ska gå in och berätta för styrelserna i de statliga bolagen att de inte får vara med i Svenskt Näringsliv. Jag anser att politisk styrning ska vara minimal och väl motiverad, vilket den inte vore i det fallet som du avser att införa statliga regleringar.

 4. Tobias Schelin skrev:
  ”Vad är konstigt i det?”

  Inget alls, skulle själv vara förvånad om man inte skulle vara det. Svenskt Näringsliv är en enda stor organisation för att befästa ägandet för de människor de representerar. Att sedan en massa människor där med inte fattat ägandets betydelse i dagens samhälle blir därför ännu mer förvånande.

  Tobias Schelin skrev:
  ”Det vore absurt om staten ska gå in och berätta för styrelserna i de statliga bolagen att de inte får vara med i Svenskt Näringsliv.”

  Inte alls, staten skall också vara aktiv när det gäller sitt ägande. Det som i själva verket är absurt är att de statliga bolagen är med i en organisation som vill avveckla så mycket av de statliga bolagen som möjligt. Absurt är det att man sitter och betalar pengar som riktar udden mot oss Socialdemokrater (Blir ju allt mer uppenbart att du inte räknas in där med tanke på den här senaste kommentaren), och då oftast när vi själva sitter vid regeringsmakten. Men även mot en borgerlig regering som av Svenskt Näringsliv ses som allt för ”sossigt” i sitt ”reformarbete”. Ser ingen anledning varför staten skall betala opinionsarbete mot sig själv.

 5. Martin, du är bara bäst! Fan vilken grymt bra motion! Hoppas den kommer ända fram! Tack vare såna som du har jag fortfarande lite hopp om att sossarna inte ska bli Folkpartiet modell större!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.