Klaric intellektuella haveri

Sverigedemokraten Dragan Klaric fortsätter sin polemik mot mig på sin blogg. Den här gången skulle mitt ordförråd vara begränsat. Hur detta manifesterar sig ges inga exempel på. Något tillspetsat, i sin rubrik till sitt blogginlägg, säger Klaric att jag kan ett ord, “främlingsfientlig.” Läsare av denna blogg konstaterar rätt omgående att så inte är fallet. Men man förstår rätt snabbt avsikten med Klaric uttalande. Klaric är nämligen irriterad över att jag skriver ut att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti och att Klaric ger prov på främlingsfientlighet. Istället för att avkräva bevis för att så inte är fallet (att Sverigedemokraterna är främlingsfientliga) väljer Klaric att angripa mig på en annan punkt, nämligen mitt ordförråd och detta genom att påstå att jag endast kan slänga ur mig ordet “främlingsfientlig“. Tråkigt nog för Klaric är denna typ av taktik inte så fruktbar och genomskådas rätt omgående. Nå väl, tillbaka till det väsentliga, nämligen det politiska innehållet i Klarics blogginlägg.

Klaric påstår nämligen att jag skulle ha kallat honom främlingsfientlig därför han ansett att Funebo skulle ha kränkt honom. Men så är ej fallet, anledningen till att jag ansåg att Klaric var främlingsfientligt var därför att Klaric konstaterande att det är förolämpande att bli kallad serb. Var i ligger det kränkande i att bli kallad serb? Om man är något sådär intellektuellt beskaffad så tar man ingen större notis av att människor försöker förolämpa en genom att påstå att ens etniska tillhörighet är en annan än den man har. Sådana tilltag säger faktiskt någonting mer om den som tror sig kunna förolämpa människor med ett sådant förfarande än personen som skall förolämpas, nämligen att den som förolämpar har problem med serber. Själv skulle inte jag vare sig bli förolämpad eller förargad om någon påstådd att jag var dansk, norrman eller finne. (vars länder utgör närområdet för mitt eget land, Sverige) Eller kines för den delen. Men hur reagerar Klaric? I stället för att slå undan saken med att Funebo är okunnig om Klaric bakgrund så anser han att det är förolämpande att kallas serb. Vilket säger något om Klaric. Men ovanstående i beaktning kan man konstatera att:

a.) Klaric intellektuella förmåga är något begränsad eller att b.) Klaric ger uttryck för främlingsfientlighet.

Med tanke på att Klaric är hemmahörande i det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna tror jag mer på punkt b. När det sedan gäller Klaric försök till lustigheter rörande begreppet främlingsfientlighet kan man lätt kontra detta genom att vända på saken: Jag undrar bara vem som är främlingsfientlig här? Klaric eller jag? Klaric känner inte mig, därför är jag för Klaric en främling. Klaric visar tydligt att han är fientligt inställd till mig. Så då är Klaric klart och tydligt främlingsfientlig. När det sedan gäller mitt medlemskap i SSU presenterar Klaric inget nytt utan endast gammal skåpmat som redan bemöts i föregående blogginlägg från min sida. (se nedan) *Gäsp*

Relaterade blogginlägg:
Klaric (sd) och det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna
Dragan Klaric (sd) förhållningsätt till andra folk?

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , ,

One comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.