Antidemokraterna


© Martin Tunström. Personer från Helsingborgskampanjen omhändertagna.

Helsingborg fortsätter fortfarande att plågas av den högerextrema grupperingen Helsingborgskampanjen. Vid den av bl.a. Ung Vänster arrangerade manifestationen mot FRA-lagen den 16 juli hade man för avsikt från Helsingborgskampanjens sida att genom ett flertal aktivister och fanor provocera deltagarna där genom att försöka delta i den demonstration som hade planerats. Något som innebar att man från arrangörernas sida valde att ställa in demonstrationen och istället hålla en stående manifestation mot FRA-lagen då man inte ville ha ett demonstrationståg tillsammans med människor från den yttersta högerkanten.

Som svar på detta har Helsingborgskampanjen deklarerat på sin hemsida att Vänsterpartiet och Ungvänster därför skall ses som “yttrandefrihetshatande”. Men har man första maj-firandet för Ung vänster och Vänsterpartiet från föregående år i åtanke så är det inte så svårt att förstå att man inte ville beblanda sig med människor från Helsingborgskampanjen. Då valde polisen att stoppa aktivister från Helsingborgskampanjen från att beträda Furutorpsparken där Ung Vänster och Vänsterpartiet avslutade sitt första maj-tåg. Helsingborgskampanjen hade följt efter demonstrationståget och hade nu för avsikt att gå in och störa deltagarna. Resultatet blev istället att polisen snyggt och prydligt placerade aktivisterna längst trottoaren vid Gustav Adolfs församling, vilket min bild här ovan vittnar om.

Även Helsingborgsfestivalen i år (24 – 26 juli) har drabbats av Helsingborgskampanjens framfart. Kvällen inför festivaldagarna (23 juli) hade nätverket på ett flertal platser i Helsingborg klistrat upp klistermärken. När jag själv var på väg ner till stan på festivalens första dag kunde jag bl.a. på Henry Dunkers plats se hur man klistrat upp ett av dessa klistermärken på ett av de plakat som festivalarrangörerna placerat upp för att informera om olika aktiviteter. Självklart försvann de väsentliga delarna av detta klistermärke, bl.a. adressen till Helsingborgskampanjens hemsida.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.