Uppsats hur MUF och SSU använder Facebook

Genom uppsats.nu hittade jag en C-uppsats som berör Facebook som ett politiskt arbetsverktyg. Uppsatsen (pdf)  heter “Poked av politiker – En studie om MUF och SSU:s politiska kommunikation på Facebook” och är författad av Pär Kaverén, Patrik Nilsson och Robert Nilsson. I uppsatsen har man valt att studera “hur MUF och SSU använder sig av Facebook som informationskanal och som verktyg för opinionsbildning i sin politiska kommunikation” och “om det går att tyda skillnader i hur förbunden använder sig av Facebook i sin politiska kommunikation”. (s. 13)

För undersökningen har man valt att intervjua statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, ordföranden för Tvärdrags redaktionskommitté Jens Lundberg, MUF:s pressekreterare Gustaf Stenlund, SSU-gruppens administratör Joanna Mossberg och MUF-gruppens administratör Fredrik Bertilsson. Man har utöver det gjort s.k. dold observation, dvs. att man inte har valt att beblanda sig igenom att t.ex. ansluta sig till gruppen och börja ställa frågor. Utifrån det har man ställt upp en rad variabler för att konstatera den kvantitativ delen.

Det innebär att man har t.ex. studerat utvecklingen för hur många medlemmar som anslutit sig till de två grupperna och hur många inlägg som skrivits på grupperna wall/vägg. (se s. 16 – 17 för ytterligare variabler man har studerat) Mätperioden är från 12 november 2007 till den 10 december 2007 och då har man gjort fem nedslag. Det man konstater är att “Trots att SSU endast funnits på Facebook sedan i maj har de 92 inlägg på väggen till skillnad från MUF som varit aktiva sedan i februari och har 56 inlägg på sin vägg. Detta kan anses som låga antal men det blir ändå intressant om vi sätter det i jämförelse till den andel medlemmar som de båda grupperna har. MUF har lyckats bättre med sin rekrytering och leder stort i antalet medlemmar medan SSU har en större aktivitet i gruppen.”

För min egen del kan jag konstatera att jag är en av dem som bidraget med en debattråd för SSU-gruppen och då den av mig uppstartade debatten kring nätverket Unga socialdemokrater för kärnkraft. (Usfk.se) I övrigt kan jag se att liksom nu är det MUF som har flesta medlemmar i deras grupp. I skrivande stund har MUF 1048 medlemmar och SSU 761 medlemmar. Enligt uppsatsförfattarna kan förklaringen ligga i att ”den främsta anledningen som vi ser med att SSU inte lyckats med sin rekrytering beror på en oorganiserad grupp. Det verkar som att SSU:s förbundsstyrelse inte förstått vikten av att använda Facebook som kommunikationskanal i lika stor bemärkelse som MUF. Med en mer seriös satsning från styrelsens sida tror vi att SSU skulle bli en större och mer effektiv grupp än MUF.” (s. 33)

Detta bygger förmodligen på den intervju man har haft med Jens Lundgren där Jens på frågan ”Hur medveten är satsningen på Facebook från förbundets sida?” svarat att ”den är inte speciellt medveten, vi har inte haft uppe sådana diskussioner på styrelsenivå, det är mer ett ideellt initiativ från medlemmar, sen finns de stora grupperna och även små grupper.” När jag förmedlade rapporten till Jens via Facebook och snackade rent allmänt om hur SSU använder sig av internet så är det fortfarande bild som han har. Jag får hoppas att det blir förändring på den punkten.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , ,

One comment

  1. Noterar för övrigt att MUF idag lanserat en ny hemsida:

    ”Moderata Ungdomsförbundet har länge legat i framkant när det kommer till kombinationen av ny teknik och politik. Vi var först med Telemarketing, först med ett politiskt community på nätet och först med politiska video-bloggar. Nu är vi först med att flytta ut all vår interna information ut på vår hemsida och göra den tillgänglig för alla.”
    http://www.muf.se/artikel/470/nyhet/riktig-politik-pa-natet

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.