Gör som Finland, bygg nya reaktorer

© Martin Tunström. Finlands riksdaghus är väldigt imponerade.

Det är inte var dag man får se en kärnkraftsreaktor under sitt uppförande. Men i tisdags fick jag den möjligheten när jag var i Finland och skulle bli informerad om hur energipolitiken avseende kärnkraften ser ut i grannlandet i öst. Visserligen var det inte så mycket aktivitet vid Olkiluoto 3s byggarbetsplats, då jag från bussen studerade in reaktorn, men att det var något stort på gång gick inte att ta miste på. Man skall också ha i åtanke att reaktorn kommer ha en nettoeffekt på 1 600 MW när det är färdigställt. Som jämförelse kan man nämna Forsmark 3 som idag lämnar en nettoeffekt på 1170 MW. Klart att man då blir avundsjuk på finnarna och gärna skulle vilja se något liknande i Sverige.

Men inte bara effekten på kraftverket är imponerande, även det att man kan “dumpa” härden vid en olycka är något som enligt mig talar för att man borde börja planera för nya reaktorer i Sverige. Man kan inte som Socialdemokraterna och Centerpartiet tro att vindkraften kommer kunna stå för en väsentlig del av elförsörjningen. Inte heller att man kan exkludera kärnkraften genom ersätta denna med en mix av olika förnyelsebara energislag när man, som jag skrev i mitt tidigare blogginlägg, även skall befria Sverige från de koldioxidbaserade energislagen.

© Martin Tunström. Olkiluoto 1 eller 2….

I övrigt var resan mycket trevlig och givande, ett flertal föreläsare avlöste varandra i rask takt, bl.a. kan jag nämna Maria Guzenina-Richardson, ordförande för finska s-kvinnor, och Heta Välimäki, ordförande, för systerorganisation SDY. En del matnyttigt fångades upp och jag hoppas det kommer fungera som inspirationskälla i framtiden. Sedan får jag inte glömma att nämna att jag i Merit Wager hade en rolig resekamrat. Allt från Uutiset och migrationsverket berördes i våra samtal. Kolla gärna in Merits inlägg på hennes blogg om resan: meritwager.wordpress.com. (Som för övrigt är en väldigt givande bloggare om man är intresserad av hur det kan gå till vid enskilda ärenden på Migrationsverket)

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.