Motion till fel beslutande församling

Vad sysslar de lokala folkhemsriddarna med när de inte lämnar in motioner identiska med de från andra kommunfullmäktige där partiet finns? Man skickar in motion till fel beslutande organ. Så är i alla fallet vid det senaste kommunfullmäktigemötet igår. Sverigedemokraterna i Helsingborg ville (Tack Friberg för tipset) i en motion att kommunfullmäktige skulle förbjuda att man får vara maskerad i samband med politiska möten och demonstrationer.

Tomas Nordström (s) besvarade Sd lätt och enkelt med: ”Det är bara att beklaga att Sverigedemokraterna inte insett att vi inte är en lagstiftande församling.” Efter det att Sven Rydström (s) begärt votering så beslutade kommunfullmäktige med röstsiffrorna 62-2 att säga nej till Sverigedemokraternas motion. Om Sverigedemokraterna skickade förslaget i ren okunskap eller om Sverigedemokraterna gjorde det därför att de trodde man kunde göra det på kommunal nivå när man själv saknar plats i riksdagen kan man bara spekulera kring.

Ett annat ärende som Sverigedemokraterna yttrade sig i var frågan om annonsering av fullmäktiges möten. Istället för att annonsera i Helsingborgs Dagblad ville Sverigedemokraterna annonsera om fullmäktiges möte i Lokaltidningen. Detta med motiveringen att ”alla har inte HD och det är billigare att annonsera i Lokaltidningen”. Att sedan inte Lokaltidningen inte är lika intressant/läst och till stora delar består av reklam negligerade Sverigedemokraterna i Helsingborg. Kanske berode det mer på den avsky Sverigedemokraterna har gentemot Helsingborgs Dagblad? Det är vad man kan tro om man läser artiklar från SD-kuriren och på SD Helsingborgs hemsida, där man bl.a. skriver att tidningen skyddar pedofildömd eller som Björn Söder en gång sa, att HD är en ”skitblaska”. Partiet har också demonstrerat mot tidningen.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.