Sverigedemokraterna och ”Invandrarkandidater”

Det är ju ut sagt rent komiskt när Sverigedemokraterna försöker använda antalet SD-nominerade kandidater med utländsk bakgrund till kommunfullmäktigen runt om i landet för att peka på att partiet inte är främlingsfientligt. Men för det första vill jag dock peka på att rubriken på artikeln på Sverigedemokraternas hemsida är missvisande. Man skriver nämligen att det finns ”Fler invandrarkandidater hos Sverigedemokraterna än hos Socialdemokraterna och de flesta borgerliga partier”. (1) Invandrarkandidater? Invandrare är en person som invandrat till Sverige från ett annat land. Studerar vi antalet personer som är invandrare och som är nominerade från Sverigedemokraternas sida så är de inte 16 procent som Sverigedemokraterna avser i sin rubrik, utan 6 procent. (2) Alltså har man färre nominerade invandrarkandidater till kommunfullmäktige än vad riksdagspartierna har.

Däremot, som man skriver i själva artikeln, så är det så att 16 procent av SD-kandidaterna till kommunfullmäktigen runt om i landet har utländsk bakgrund, alltså att kandidaten har minst en förälder som är född i ett annat land och som invandrat till Sverige. (3) Men! Sedan säger faktiskt inte statistiken något mer, t.ex. vet vi inte vilka länder som respektive kandidat har sitt ursprung ifrån. För Sverigedemokraterna har ju faktiskt inga problem med personer som kommer från närbesläktade kulturer. Norrmän, finnar, danskar och en rad andra Europiska folk är ju inte enligt Sverigedemokraterna ett hot mot den svenska kulturen och utmålas inte heller som kriminella, bidragsfuskare osv. av Sverigedemokraterna. Särskilt inte när barnen (de nominerade) till dessa grupper är födda i Sverige och således har svenska som modersmål. Därför kan vi gott fortsätta kalla Sverigedemokraterna för främlingsfientliga, för de är främlingsfientliga mot personer från utomeuropiska kulturer.

”Sverigedemokraterna är inte principiellt emot invandring. Vi är på det klara med att Sverige alltid har haft invandring, men den har tidigare varit begränsad och reglerad. De invandrare som kom hit kunde ganska lätt assimileras och bli en del av det svenska samhället, främst på grund av att de inte var så många och att de kom från kulturellt närstående länder.” (Sverigedemokraterna) (4)

Fotnoter:
[1] Sverigedemokraternas hemsida, ”Fler invandrarkandidater hos Sverigedemokraterna än hos Socialdemokraterna och de flesta borgerliga partier”, 060622.
[2] Sveriges Radio/SCB, ”Parti och födelseland – kommunfullmäktige 2006”, 060619.
[3] Sveriges Radio/SCB, ”Parti och ursprung – kommunfullmäktige 2006”, 060619.
[4] Sverigedemokraternas hemsida, ”Våra åsikter – Sammanfattning”, 050501.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.