Carin Wredström (m) och historieförfalskning

Svar till Carin Wredström och rubriken ”Historieförfalskning av Bengt Larsen”, (HD15/9)
Carin Wredström (m) anklagar Bengt Larsen (s) för att sprida rena lögner när denna uppmärksammade vilka reformer Moderaterna röstat emot. Men på vilket sätt sprider Larsen lögner? Moderaterna har de facto röstat emot de reformförslag som Larsen belyste. Att Moderaterna hade sämre eller inga alternativ till dessa reformer har inte med saken att göra. Moderaterna röstade emot dessa förslag.

Den enda punkten som Wredström har rätt, och larsen fel, på är att Moderaterna visst röstade för allmän rösträtt. Det stämmer, men man gjort det mycket motvilligt. (Principiellt var man emot) Högerns tidigare statsminister Hjalmar Hammarskjöld sa i riksdagens rösträttsdebatt 1918 att han ”tror inte på demokratins förmåga att lyckliggöra ett folk, allra minst den sortens demokrati som det här blir fråga om och som sannolikt ganska fort kommer att leda till massvälde” och högerns Ernst Trygger sa i samma debatt: ”Många skola med grämelse se, hur hörnstenarna i vårt samhälle brytes sönder, och jag förstår dem, ty jag har aldrig under de 24 riksdagar jag bevistat, känt en grämelse så stor som den jag hyser, då jag nu måste biträda detta förslag”.

Wredström efterfrågar vad Socialdemokratin gjort för Sverige under de tolv år vi regerat landet. Bland det kan nämnas att Sverige har avancerat från plats 18 i OECD:s ”välståndsliga”, alltså köpkraftskorrigerad BNP per capita, till plats 11, den svenska statskuldens andel av BNP minskat från 80 % till 49 % enligt Riksgäldskontoret och att sedan vårdgarantins införande i augusti 2005 har antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på behandling inom de specialistområden som mäts av Sveriges kommuner och landsting minskat med närmare femtio procent. Från 15 547 till 7 846.

Wredström nämner rasbiologiska institutet, något som Moderaterna tillsammans med alla andra partier i riksdagen röstade för att inrätta.

Wredström talar om att Socialdemokraterna pläderade för sänkta skatter när skattekvoten var tio procent. Då ska Wredström tänka på att stora delar av skatten gick till att finansiera monarkin, militären, rättsväsendet och ordningsmakten. Då var det inte tal om den välfärdsstat som vi har idag. Därför håller inte jämförelsen.

Wredström talar sig varmt om att moderaterna är det nya arbetarpartiet. Är det därför Moderaterna slår på sjuka och arbetslösa arbetare genom sänka ersättningar? Är det därför Moderaterna tillsammans med de andra i Alliansen vill ta bort skatteavdraget för fackförenings- och a-kasseavgiften för arbetarna? Eller de ökade kostnader för mediciner, försämringar av högkostnadsskyddet för läkemedel och besök hos läkaren?

Martin Tunström (s)
Press- och mediansvarig SSU Helsingborg

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.