Sverigdemokraterna och BSS

För att veta mer om det förflutna som Sverigedemokraterna försöker förringa eller dölja om sig själv får man studera flygblad, skrifter och radioprogram från tiden då partiet var belastad med rasism och nazism. En av dessa tidsmaskiner är ett radioinslag från Sverigedemokraterna i Stockholms närradio daterad 1996. Personerna i inslaget är Tomas Johansson och Jimmy Windeskog. Både två är idag medlemmar i det rasistiska Nationaldemokraterna, men har haft framträdande poster inom Sverigedemokraterna. Jimmy Windeskog är vid radioinslaget ordförande för Sverigedemokratisk Ungdom (SDU).

Det intressanta i radioinslaget är när Thomas Johansson spelar upp ett tal från Windeskog från nationaldagen 1996 i Rålambshovsparken. (Stockholm) Där använder sig Windeskog av ord som närmast idag används av den mer pöbelinriktade falangen inom den nationella rörelsen:

”Detta istället för att stå upp mot de främlingar som inte har här att göra i huvudtaget.” [1]

Längre fram i talet låter det som han läst för mycket skrifter från den nationella rörelsens tidigare dagar med Birger Furugård (SNSP) och Sven-Olov Lindholm (NSAP/SSS):

”Ni ungdomar, gossar och flickor, ni är Sveriges framtid, inte invandrarna och låt dem inte lura er och låt inte dem tysta er! Liksom Gustav Vasa dalkarlar måste ni vara beredda att göra er insatts för att rädda vår nation innan det är försent.” [2]

Kort efteråt, bland applåderna, hör man hur en av hans åhörare ropar ”Ut med blattarna ur landet”. [3] Windeskog fortsätter därefter och menar att Sverigedemokraternas ”resa mot makten kommer inte att bli någon vacker söndagsskoleutflykt. (sic!) Men bortom horisonten där väntar friheten, äran och vårt folks själva överlevnad. Samling under fanan, nu inleds den nationella revolutionen, leve vårt folk, leve vårt fädernesland, leve Sverige!” [4]

När jag hör Windeskog utropa ”nu inleds den nationella revolutionen” får jag en stark känsla att jag har hört det förut och att Adolf Hitler använt sig av samma uttryck. Vid en sökning på Google finner jag mycket riktigt en DN-artikel där man skriver: ”Plötsligt stegade Hitler in i salen. Med rösten i falsett förklarade han att den nationella revolutionen brutit ut[…]” [5] Nåväl. Efter det uppspelade talet fortsätter Tomas Johansson och Jimmy Windeskog att debattera om olika ämnen. Man kommer då in på hur det etablerade samhället behandlar Sverigedemokraterna.

Som vi vet vill Sverigedemokraterna inte ha något att göra med den rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt, trots att ett flertal framstående medlemmar i denna organisation senare skapade Sverigedemokraterna efter det misslyckade samgåendet med Framstegspartiet. I radioinslaget säger dock Windeskog något helt annat:

”Han [Bo Strömstedt] skrev ett brev till BSS, vår föregångare, 1980 tror jag, där han öppet förklarade om inte vår verksamhet var olaglig så skulle han se till att den blev det.” [6]

Fotnoter:
[1] Sverigedemokraterna i Stockholms närradio 88mhz, 960608. (07:08)
[2] Sverigedemokraterna i Stockholms närradio 88mhz, 960608. (10:04)
[3] Sverigedemokraterna i Stockholms närradio 88mhz, 960608. (10:23)
[4] Sverigedemokraterna i Stockholms närradio 88mhz, 960608. (11:00)
[5] Dagens Nyheter, ”Två spanjorer?”, 050125. Jag tror för övrigt det ska finnas ett fullständigt citat i någon av de standardverk som finns över Adolf Hitler. Bullock? Fest?
[6] Sverigedemokraterna i Stockholms närradio 88mhz, 960608.

5 comments

 1. Jag försvarar ogärna nationaldemokraterna, men de är inte rasister utan etnopluralister. Inte heller var BSS rasistiskt. Håll dig till sanningen åtminstone. Det är kanske så att någon enstaka sd:are har betraktat BSS som sd:s ”föregångare”, men det förändrar inte det faktum att de personer som grundade sd inte gjorde det som en fortsättning på BSS eller att samtliga var BSS:are.

  För övrigt vore det på sin plats att du länkar till radioinslaget, som finns hos en nationaldemokrat. Surfar du på ”rasistiska” sidor, Tunström?

  Men i sak är det förstås för jäkligt att man använde en sådan retorik. Men dessa personer finns som sagt inte med i partiet längre, och sedan just 1995 och framåt har man tagit mycket tydlig avstånd från sådan extremism – återigen något som inte framgår av ditt inlägg.

 2. Etnopluralism är bara ett annat ord för rasism. Etnopluralism innebär att man delar upp människor i raser, att man tillmäter dessa egenskaper så man anser att de olika raserna inte skall beblandas med varandra och anser där med att de skall segregeras i ett globalt apartheid.

  Att BSS inte skulle ha var en rasistisk kampanjorganisation sägs ju bla. mot av av ledarnas åsikter:

  ”6. Att de olika huvudraserna skiljer sig åt inte bara till det yttre utseendet utan även till intelligens och kreativitet, varför rasblandningen innebär en förändring i fråga om allmän intelligens och kreativitet hos ett folk.”
  – Leif Ericsson (Zeilon), fd talesman och grundare av Sverigedemokraterna, om en av de åsikter som enligt han censureras.
  Källa: BSS – ett försök att väcka debatt / En sammanställning av Leif Ericsson, utgiven av Ex-friends of Sweden, Long Beach, Ca, 90803. (June 1990) ISBN 91-630-0090-3. Sid: 71.

  ”9. Att det tar århundraden och årtusenden att bygga upp en duglig befolkning medan ett fullgott folkmaterial inte kan köpas på någon marknad eller genom import från avlägsna länder med en helt annan folkstam.”
  – Leif Ericsson (Zeilon), fd talesman och grundare av Sverigedemokraterna, om en av de åsikter som enligt han censureras.
  Källa: BSS – ett försök att väcka debatt / En sammanställning av Leif Ericsson, utgiven av Ex-friends of Sweden, Long Beach, Ca, 90803. (June 1990) ISBN 91-630-0090-3. Sid: 72.

  ”14. Att man blundar för eller hyllar de svartas rasmedvetande liksom det religiöst grundade judiska, medan man avfärdar de vitas rasmedvetande som ondskefull ”rasism” eller ”nazism”.”
  – Leif Ericsson (Zeilon), fd talesman och grundare av Sverigedemokraterna, om en av de åsikter som enligt han censureras.
  Källa: BSS – ett försök att väcka debatt / En sammanställning av Leif Ericsson, utgiven av Ex-friends of Sweden, Long Beach, Ca, 90803. (June 1990) ISBN 91-630-0090-3. Sid: 72.

  ”Judarna och kommunisterna har visat vilka såta vänner de är och de har visat vad de vill. De är dreglande mördartyper som vill jaga liver ur människor med en annan åsikt än deras.”
  – Pierre Engberg, ledamot i BSS-styrelsen.
  Källa: Frihet 1986 #3 / Patrioten

  En annan person isom rörde sig inom BSS-kretsar, Rolf Petterson, har dömds bla. för Hets för folkgrupp.

  Sedan skulle jag vilja ha bevis för att Bevara Sverige Svenskt inte skulle varit Sverigedemokraternas föregångare. Jag kan peka på det genom att lyfta upp att Leif Zeilon, Sven Davidsson och en rad andra personer som bildade och medverkade i BSS senare var de som bildade Sverigedemokraterna. Det var de facto BSS-fraktionen i Sverigepartiet som i ett extra årsmöte beslutade på dagordningspunkten 9 att Sverigepartiet skulle byta namn till Sverigedemokraterna (Källa: Protokoll från SVP:s årsmöte (BSS-fraktionen), 880206.) Till just talesman för det nya partiet partiet valdes bla. Leif Zeilon. Därtill ansåg ungdomsförbundets ordförande, Jimmy Windeskog, att organisationen var partiets föregångare. Något som inte väckte protester från den andra radiomedverkaren Tomas Johansson som suttit i Sverigedemokraternas styrelse 1994.

  Sedan ser jag ingen anledning till att länka till en främlingsfientlig hemsida.

  Sedan vill jag uppmärksamma dig på följande meningar i början av mitt blogginlägg: ”För att veta mer om det förflutna som Sverigedemokraterna försöker förringa eller dölja om sig själv får man studera flygblad, skrifter och radioprogram från tiden då partiet var belastad med rasism och nazis. En av dessa tidsmaskiner är ett radioinslag från Sverigedemokraterna i Stockholms närradio daterad 1996.”

 3. Jag har läst boken, och den finns för övrigt här:

  http://www.bgf.nu/bss

  Du skriver inte var du har tagit inslaget ifrån men använder det ändå. Hyckleri. Citaten som du radar upp är tagna ur sina sammanhang, vilket torde stå klart för den som läser hela boken. Mycket av det hela är Zeilons egna åsikter, inte de som BSS som organisation stod för. Men det struntar du förstås i. Det andra du nämner är guilt by association och inte vad någon av organisationerna stod för. Jag påstår ju inte alla socialdemokrater vill döda alla sverigedemokrater bara för att Reza Javid vill det.

  Lustigt förresten, Martin, att du aldrig skriver om socialdemokraternas rasbiologiska institut, tvångssterilisering av människor ända in på 1970-talet och samarbeten med nazister. När kommer den historielektionen?

 4. Tobias Lindgren skrev
  ”Du skriver inte var du har tagit inslaget ifrån men använder det ändå. Hyckleri.”

  Stämmer inte, studerar du mitt blogginlägg så anges källan: ”Sverigedemokraterna i Stockholms närradio 88mhz, 960608.”

  Tobias Lindgren skrev
  ”Hyckleri.”

  Varför skulle det vara det?

  Tobias Lindgren skrev
  ”Citaten som du radar upp är tagna ur sina sammanhang, vilket torde stå klart för den som läser hela boken. ”

  På vilket sätt är de tagna ur sitt sammanhang. Jag citerar hela påståendet och anger objektiv: ”Leif Ericsson (Zeilon), fd talesman och grundare av Sverigedemokraterna, om en av de åsikter som enligt han censureras.”
  Sedan får människorna göra sin egen tolkning.

  Tobias Lindgren skrev
  ”Mycket av det hela är Zeilons egna åsikter, inte de som BSS som organisation stod för.”

  Jag har inte sagt att det var BSS programförklaring, utan som jag skrev i mitt senaste svar till dig att det var ”ledarnas åsikter”. Man kan inte endast studera en rörelse officiela dokument, utan studera den inre delen för att få en komplett bild. Annars kan jag bilda en organisation för främjandet av fler frimärken i landet och sedan om nätterna bränna ner lagerlokaler innehållande postens frimärken, slänga ner brandbomber i postlådor, hålla interna partimöten om frimärkets fördärvliga inverkan på IT-utvecklingen och e-posten osv.

  Tobias Lindgren skrev
  ”Det andra du nämner är guilt by association[…]”

  Nu är det frågan om grundaren och en av ledarna av Bevara Sverige Svenskt.

  Tobias Lindgren skrev
  ”Martin, att du aldrig skriver om socialdemokraternas rasbiologiska institut, tvångssterilisering av människor ända in på 1970-talet och samarbeten med nazister.”

  Jag är i huvudsak politiker och de av dig nämnda historiska företeelserna är inget som dryftas i den allmänpolitiska diskursen. Men visst, jag har skrivet om det där i samband med att det fiktiva internettrollet ”J. Lindgren” blandat bort korten kring begreppet rasbiologi.

  Dagens lästtips för T. Lindgren:
  ”I det allmänna medvetandet är begreppet rashygien idag mycket nära förknippat med nazismen och dess rasförföljelser. Det är därför lätt hänt att man låter denna association prägla bilden av rashygienens historia. Denna grundliga studie av den svenska rashygienen visar att man då skapar sig en förenklad och delvis rent felaktig bild av det verkliga skeendet. […] Från 1930-talet och framåt var flertalet av de tongivande rasbiologerna i Sverige inte rasister. (Dahlberg var öppet antirasistisk.) Det var alltså inte ”uppblandning med främmande raser” som de fruktade, utan andra inflytanden på arvsmassan som de ansåg negativa. De personer som ansågs bära den dåliga arvsmassan skulle steriliseras. Motivet för detta ingrepp var således inte tillhörighet till en viss ”ras”, utan andra former av påstådd ”undermålighet”. I ett idéhistoriskt perspektiv är detta en viktig skillnad (även om den nog inte var särskilt betydelsefull för dem som drabbades).”
  http://www.vof.se/folkvett/19921rashygienen-i-sverige

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.