Icke önskvärd regering


© Martin Tunström. Näringslivsminister Maud Olofsson

Så har vi fått en ny regering. En borgerlig sådan. En regering som tänker sälja ut statliga bolag och som visat att man inte tänker stå upp för det man sagt i valrörelsen när det gäller arbetslösheten. Vad jag menar med det sistnämna är synen på arbetslösheten före efter valresultatet. Moderaterna tillsammans med allianspartierna har triumferat ut en arbetslöshet i både media och på Moderaternas hemsida som enligt dem är 21 procent, eller 1,5 miljoner personer [1], under valrörelsen. Dagen efter valresultatet menade man från Alliansens sida i Agenda att detta inte nu längre gäller. Nu ska endast 300 000 människor sättas i arbete. [2] Resten, nämligen de 1,2 miljoner människor som blir över, verkar inte vara arbetslösa längre.

Sanningen är att de 1,5 miljoner arbetslösa som man talat om aldrig har existerat mer än i de borgerliga valstrategernas världsbild. Att räkna in människor som är föräldralediga, värnpliktiga, deltidsarbetande, hemmafruar, förtidspensionärer och sjuka är inte precis så seriöst.

Detta är något som kritiserats av bland annat professorn i nationalekonomi Bertil Holmlund som i ekonomisk debatt konstaterar att ”Sverige följer i huvudsak internationellt vedertagna kriterier för att beräkna arbetslöshet. Dessa kriterier är teoretiskt och empiriskt välgrundade och bör inte överges. Politiker bör avstå från att försöka understödja sin agenda genom godtyckliga och oprecisa nydefinitioner av centrala begrepp i den ekonomiska statistiken.”[…] Det finns också inslag i debatten som bär konspirationsteorins drag. Bluffar inte regeringen när den hävdar att arbetslösheten är 5 eller 6 procent? Är den inte egentligen 20–25 procent? Regeringen kan kritiseras för en hel del, men knappast för att den i huvudsak har hållit sig till internationellt vedertagna definitioner av arbetslöshet.12 Även tidigare svenska regeringar, borgerliga såväl som socialdemokratiska, har använt sig av sådana kriterier. Detsamma gäller regeringar i andra länder. Partier i oppositionsställning har en tendens att överdriva negativa och undervärdera positiva inslag i den ekonomiska utvecklingen (och regeringspartier tenderar att göra det omvända). Detta torde vara ett ofrånkomligt inslag i den politiska debatten och i konkurrensen om regeringsmakten.” […]Man kan också undra om inte en politisk opposition som trumpetar ut att arbetslösheten är 20–25 procent tar ganska stora risker genom att förespegla möjligheter till dramatiska men orealistiska förändringar. Dagens opposition kan vara morgondagens regering och tids nog ska även denna regering möta väljare för att stå till svars för sin ekonomiska politik.” [3]

Skulle man ändå använda denna oseriösa sifferräkning så skulle Sverige placera sig gott ur ett Europeiskt perspektiv. Enligt riksdagens utredningstjänst så har Sverige en av de lägsta arbetslössiffrorna. Vi placerar oss på fjärdeplats i lägst arbetslöshet. Länder som Belgien, Malta och Frankrike har enligt Moderaternas sett att se på arbetslösheten närmast på en arbetslöshet på 40 procent! [4]

Vad gäller statliga bolag vill jag minnas att den nya statsministern inte nämnde några utförsäljningar av sådana för att amortera av statsskulden i sitt installationstal i riksdagen, istället var det överskott i statsfinanserna som skulle användas för att betala av delar av statsskulden. Men alliansen har dock upprättat en lista på olika statliga företag som kommer att säljas. Att vi sedan inte är i behov av dessa utförsäljningar för att minska statsskulden är inte något som Alliansen vill kännas vid. För statsskulden är inga problem. Sedan Socialdemokraterna tog över efter ”världens bästa regering” har statsskuldens andel (brutto) av den svenska BNP minskat från 80 procent till 48 procent. [5] Räknar vi in tillgångar har vi en nettoförmögenhet på 331 miljarder, alltså en nettoskuld på -12,4 procent. [6] En försäljning av statliga bolag innebär att regeringen långsiktigt blir av med intäkter och att risken för att fler bolag blir utländskt ägda ökar.

Sedan har Danne Nordling sågat alliansen jobbskapande politik. Han har bl.a. pekat på att fastighetskattens frysande/sänkning/avskaffande kommer leda till ökade fastighetspriser vilket kommer oroa riksbanken som därför troligen kommer att höja räntan för att där med göra det mindre förmånliga att låna för bostadsköp.

Danne Nordling: Riksbanken hotar regeringens jobbpolitik

Fotnoter:
[1] Moderaternas hemsida.
[2] Om man negligerar de övriga allianssyskonens floskler om förutsättningar för företagandet och om en mental arbetslöshet och lyssnar vad Reinfeldt säger så ”är det någonstans mellan 300 000 jobb vi saknar i Sverige”. Källa: Agenda, 060918.
[3] Ekonomisk Debatt, Hur hög är egentligen arbetslösheten i Sverige?”, nr 6 årgång 2005.
[4] Riksdagen utredningstjänst, Dnr 2006:1782, 060912.
[5] Riksgäldskontoret.
[6] 2006 års ekonomiska vårproposition, 2005/06:100 / Statistiska Centralbyrån och Finansdepardementet

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.