Ta inte debatten med Sverigedemokraterna

img_0069
© Martin Tunström. Rolf Tufvesson, kristdemokraternas distriktsordförande i Malmöhus, och Tony Wiklander, suppleant i Sverigedemokraternas styrelse inför en debatt som aldrig blev av.

Nu har en del politiker i Skåne fått kalla fötter. Detta då Sverigedemokraterna gick starkt framåt i årets val. I Landskrona fick Sverigedemokraterna 22,3 procent av väljarnas röster. [1] I Skånes andra stad, Helsingborg, fick man 9,6 procent av väljarnas röster. [2] Man talar från de lokala riksdagspartiernas sida om att ta debatten med Sverigedemokraterna för att bekämpa dem. [3]

Men detta kommer inte lösa problemet. Tvärtom, när man ”tar debatten” med Sverigedemokraterna kommer detta innebära att man legitimerar Sverigedemokraterna som en fullvärdig samtalspart likt de etablerade partierna vilket får som konsekvensens att väljarna kommer se Sverigedemokraterna som ett parti bland alla andra. Dessutom kan man ställa sig frågan varför Sverigedemokraterna själva vill debattera med de etablerade partierna om nu taktiken att inte debattera med Sverigedemokraterna är så framgångsrik för dem? För Sverigedemokraterna handlar det om att bli ett parti som alla andra om de etablerade partierna debatterar med dem. De kommer förnöjt att referera om debatterna i deras partitidning, på deras hemsida och i deras flygblad för att förstärka bilden av sig själva bland väljarna som ett respektabelt parti. Där till går det inte att föra en debatt med Sverigedemokraterna då de ljuger i debatten om statistik och fakta.

Vad som har hänt när man beslutat sig för att ”ta debatten” med de främlingsfientliga partierna kan vi bara studera de länder där man ”tog debatten” med de främlingsfientliga partierna. Nämligen att de växer till sig och ses som ett likvärdigt parti likt de etablerade.

”I både Danmark och Frankrike tog de politiska motståndarna till Dansk Folkeparti och Front National debatten. De ställde sig sida vid sida med dessa partier och det enda det ledde till var att debatten kantrade och kom att handla om invandringens vara eller inte. Front National och Dansk Folkepartis förenklade och rasistiska syn på invandringen blev helt enkelt utgångspunkten för diskussionen.” (Expo) [4]

För en Socialdemokrat är en sådan utveckling inte önskvärd då det är i huvudsak traditionella socialdemokratiska väljare som röstar på de främlingsfientliga partierna. Vilket också är fallet i Europa där en rad främlingsfientliga partier blivit det största eller bland de största ”arbetarpartierna”. I ett traditionellt höger och vänsterpolitiskt perspektiv är inte det så bra för Socialdemokraterna då vi behöver alla röster vi kan få för att bekämpa den borgerliga politiken.

I stället handlar det om att bekämpa dessa partier med andra medel. Att bemöta de påståenden, skapade och underblåsa av Sverigedemokraterna, som florerar i samhället. Att debattera obekväma åsikter i tv, tidningar och i radio som berör invandringens kostnad eller invandrares överrepresentation i brottstatistiken. För det behöver man inte ha ett parti i debatten som förstärker dessa påståenden, vinklar detta till sin fördel eller för fram lögner. Det handlar också om riksdagspartierna tar sitt ansvar och ser till så att deras fritidspolitiker kan bemöta dessa argument i vardagslivet, på arbetsplatsen, när man möter de egna väljarna eller vanliga medborgarna som sympatiserar eller tänker rösta på Sverigedemokraterna.

Även media har ett starkt ansvar som måste se till att granska Sverigedemokraterna på ett betydligt bättre sätt. Både tidskriften Expo och experten på främlingsfientliga grupperingar, Heléne Lööw [5], har pekat på att Sverigedemokraterna måste granskas lika hårt som de etablerade partierna.

Att bekämpa främlingsfientlighet tar lång tid och avklaras inte ett halvår innan valet. För de väljare som röstar på Sverigedemokraterna kommer inte omvändas genom ett enkelt flygblad från SSU, SAP eller LO som säger att Sverigedemokraterna är främlingsfientliga. Detta då dessa väljare själva har främlingsfientliga åsikter. I stället handlar det om att i valtider peka på att Sverigedemokraterna inte alls är ett folkhemsparti – eller som socialdemokraterna på 60-talet – utan ett högerparti. På detta sätt kan vi stoppa tillväxten och även ta tillbaka traditionella socialdemokratiska väljare som sympatiserar med Sverigedemokraternas främlingsfientliga budskap men anser att det är viktigare med vänsterpolitik i ekonomiska och sociala frågor.

Därefter kan man genom ett långsamt arbete tvätta bort de främlingsfientliga åsikter som en del traditionella socialdemokratiska väljare har. Frågan är om man från Socialdemokraternas håll tagit Sverigedemokraterna på allvar i årets val. Jag har dock inte sett något form av valarbete mot Sverigedemokraterna. (Flygblad mm.)

Fotnoter:
[1] Valmyndighetens valnattsresultat för kommunfullmäktige i Landskrona.
[2] Valmyndighetens valnattsresultat för kommunfullmäktige i Helsingborg.
[3] Helsingborgs Dagblad, ”Etablissemangets tystnad har gjort sd större”, 060920.
[4] Tidskriften Expo, Vi vet vad som händer när man ”tar debatten”, 060523.
[5] DN.WEBB-TV, ”Ett nytt politiskt landskap”, 060920.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *