Första kommunfullmäktige

Mitt första kommunfullmäktigemöte, i egenskap av ersättare för Socialdemokraterna, bjöd på god underhållning när Björn Söder, partisekreterare för Sverigedemokraterna nationellt [1] och ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige [2], gick i personlig strid med den så för Björn Söder och Sverigedemokraterna, förhatliga tidningen Helsingborgs Dagblad (HD) på ärendenummer sex på kommunfullmäktiges dagordning. [3] Frågan som gav upphov till Söders attack mot tidningen var att Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen, representerad av Kaarina Andersson (sd), reserverat sig mot kommunstyrelsens beslut att kommunfullmäktige skulle besluta om annonsering i Helsingborgs Dagblad, Lokaltidningen och Mix Megapol när kommunfullmäktige skulle ha möten. Sverigedemokraterna ville endast att annonsering skall ske i Metro och Lokaltidningen. [4]

Reservationen gav upphov till en livlig debatt i kommunfullmäktige då Peter Ahlbom från Vänsterpartiet gick i polemik med Sverigedemokraterna och menade att ”förklaringen hittar man väl på er hemsida (Min anmärkning: SD Helsingborgs hemsida aveses här) där ni ondgör er över tidningen” [5] och att det var ”ett uttryck av barnsligt beteende för att straffa Helsingborgs Dagblad” [6] Kaarina Andersson (sd) gick i försvar och menade att ”HD rapporterar om kommunfullmäktige men inte om Sverigedemokraterna. Det är kanske inte så konstigt om vi har ett horn i sidan till dem.” [7]

Ahlbom replikerade och menade att Sverigedemokraterna ”är emot en kritisk journalistik. Ett barnsligt beteende med andra ord” [8] Kristdemokraten Lundström gick även han till angrepp och läste upp vad Björn Söder skrivit på dennes blogg om Helsingborg Dagblad. Detta fick Björn Söder att gå upp och mena att ”Jag står för vad jag skriver på min blogg. Sedan står det oss fritt att lägga våra förslag här.” [9] Mer om debatten kan man läsa på Helsingborgs Dagblads hemsida:

http://hd.se/helsingborg/fullmaktige/popup?id=378

Kommunfullmäktige beslutade att annonserings skulle ske i Helsingborgs Dagblad, Lokaltidningen och Mix Megapol. Sverigedemokraternas och Söders kamp mot väderkvarnarna föll pladask. Andra insatser från Söders sida var att på ärendenummer två [10], med anledning av miljöpartisten Magnus Ehrencronas interpellation angående elevmajoritet [11], ställa sig bakom skolminister Jan Björklunds uttalanden om elevstyrda skolor. Han upprepade det han citerat på sin blogg om samma ämne:

”Ingen skulle komma på tanken att föreslå att de medicinska besluten på ett sjukhus ska fattas genom omröstning bland patienterna” [12]

Söder gick även upp kring frågan om medborgarutskotten där han liksom den borgerliga femklövern yrkade på att dessa skulle avvecklas. I övrigt var det tyst från Sverigedemokraterna och förutom Kaarina Andersson (som gick upp två gånger) så var det endast Björn Söder som gick upp i talarstolen. Övriga fyra ledamöter av sex från Sverigedemokraterna lyste med sin frånvaro under hela kommunfullmäktigemötet. Intressant nog förstärkte Sverigedemokraterna själva bilden av att partiet är ett enfrågeparti då man endast röstade i frågor som intresserade dem, i många andra frågor avstod man från att rösta vilket jag fann nöje i då jag till min socialdemokratiska kollega bredvid förespåde att färgen gul – som symboliserar att man avstår från att rösta för eller emot ett yrkande – skulle dyka upp från sex stolar på skärmen.

Fotnoter:
[1] Sverigedemokraternas hemsida / partistyrelsen.
[2] Valmyndigheten.
[3] Dagordning/föredragningslista för kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 22 november 2006, kl: 18:00.
[4] Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2007, Dnr 00717/2006.
[5] Helsingborgs Dagblad, ”Fullmäktige Live Helsingborg – Fullmäktiges möten annonseras i HD – sd ville säga nej”, 061122.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Dagordning/föredragningslista för kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 22 november 2006, kl: 18:00.
[11] Interpellation till kommunstyrelsens ordförande och bildningsnämndens vice ordförande om elevinflytande inom skolstadens styrelser, Dnr 00798/2006.
[12] Björn Söders blogg, ”Stopp för vänsterflummet i skolpolitiken”, 061121.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.