När hatets och illviljans kolportörer är igång och sprider främlingsfientlighetens propaganda!

Svar till Kaarina Andersson, Pontus Bergqvist, Magnus Larheim och rubriken ”Var står att vi vill kasta ut invandrare?” (23/11)
I sin insändare mot Alexandra Gunnarsson framför Sverigedemokraterna Kaarina Andersson, Pontus Bergqvist och Magnus Larheim påståendet att kostnaden för invandringen skulle uppgå till 100 miljarder kronor. Källan till denna siffra skulle vara, enligt de nämnda Sverigedemokraterna, tidningen Finanstidningen (1995 10/4) och Ferdinand Banks. Någon titel till artikeln negligerar man att nämna. Så även vilken titel Banks bär. Problemet är bara att artikeln är publicerad den 11 februari och inte den 10/4. Artikeln heter ’Reinventing Sweden’. Enligt Banks skulle kostnaden för invandringen ligga mellan 30 och 100 miljarder. Sverigedemokraterna nämner dock inte golvet (30), utan bara taket. (100) Man negligerar även att nämna det stora gapet. Anledningen till gapet är att Banks inte gjort någon djupare studier som kommit fram till en exakt siffra. Av artikeln att döma så rör det sig bara om bruttokostnaden för invandringen, alltså att han inte räknat in vad invandringen drar in i skatt.

En person som däremot kan ge ett svar på invandrings kostnad är professorn i nationalekonomi Jan Ekberg som i rapporten ”Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter” (ESO 1995:68) nämner att kostnaden för det offentliga gällande invandringen är 20 miljarder. I en artikel, med rubriken ”Befängt utspel om invandring” i Östgöta Correspondenten från i år (26/7), där Ekberg bemöter en Sverigedemokrats påstående att invandringen skulle kosta 400 miljarder, har Ekberg dock reviderat upp denna siffra till 40 miljarder. I det perspektivet kan vi ställa att, enligt alkoholforskningen (SoRad och Johnson), så uppgår kostnaden för alkoholen i samhället till mellan 60 och 160 miljarder kronor.

Anledningen till kostnaden för invandringen är enligt Ekberg att sysselsättningsgraden bland invandrare är sämre än bland den infödda befolkningen. Av precis samma anledning bidrog den goda sysselsättningsgraden bland invandrare på 40, 50, 60, 70 och fram till mitten av 80-talet till att invandringen gav mer än den tog i anspråk eller gick jämt ut. Under vissa perioder, menar Ekberg i sin ESO-rapport, var sysselsättningsgraden till och med högre bland invandrare än svenskar. Detta är en av anledningarna till den svenska välfärdsstegringen skulle jag säga, invandringen var med och byggde det svenska välfärdsamhället.

Därför ser de flesta partier och människor att lösningen på problemet är att skapa fler arbeten och öka sysselsättningsgraden bland invandrare. För Sverigedemokraterna handlar detta bara om att smutskasta invandrarna som mycket som möjligt i enlighet med deras främlingsfientliga föreställningsvärd. Men vad ska man förvänta sig när hatets och illviljans kolportörer är igång och sprider främlingsfientlighetens propaganda?

Martin Tunström (s)
Press- och mediansvarig SSU Helsingborg

One comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.