Ny ordförande för Nationaldemokraterna

Så har det rasistiska [1] partiet, med de nazistiska kopplingarna [2], Nationaldemokraterna återigen fått en ny ordförande. Ordförande blir den dömda Marc Abramsson. [3] Dömd för deltagandet i Nationaldemokraternas attack mot Pridetåget 2003. Den föregående ordföranden, Nils-Eric Hennix, lämnar ordförandeskapet då denna varit sjuk sedan i våras. [4] Under Hennix tid fick det Nationaldemokratiska partiet en mer nyliberal prägling i och med med förespråkande av 15 enprocentig skattekvot. [5] Detta kan tyckas märkligt då Nationaldemokraterna – med Jörgen Kromann, tidigare pressekreterare och ordförande för ND Syd, i spetsen – de föregående åren propagerat för politiska ståndpunkter som mer hör hemma på den vänstra skalan inom svensk politik.

Upplysningsvis var Kromann före medlemskapet i Nationaldemokraterna kommunist, och Nils-Eric Hennix kom från det nyliberala Frihetspartiet. Vart man nu är på väg i sina ekonomiska politiska ambitioner kan man endast spekulera kring? Men om nyliberalen Hennix skall fortsätta vara medlem kräver detta att partiets ekonomiska politik inte allt för mycket förflyttas åt vänster. Intressant nog anklagade Nationaldemokraterna, i partiets artikel om ledarbytet, mitt parti (Socialdemokraterna)  för att gå ”i bräschen för utförsäljning” [6] när det är snarare är den borgerliga regeringen som har en upplagd plan på försäljningar av statliga företag på 50 miljarder årligen. [7] Men det är väl svårt för nationaldemokraterna att hålla reda på vad som händer på det verkliga politiska planet.

I övrigt bestod artikeln från partiet av floskler som kan betraktas som närstående de idéer som nazisterna i Sverige på sin tid talade om. Man menade bla. att ”endast genom att bryta beroendet till den instabila världsmarknaden och det globala ansiktslösa kapitalet kan det svenska folket bli herrar i sitt eget hus igen.” [8] Där  det ”globala ansiktslösa kapitalet” skall ses som judarna. Men det är inte första gången man uttalar sig så här, sedan tidigare har Nationaldemokraterna haft problem med den judiska minoritet som vi har i Sverige. I en artikel på ungdomsförbundets hemsida, om en manifestation man hållit till minnet av Engelbrekt Engelbrektsson, var man tvungen att nämna den etniska tillhörigheten för familjeföretaget Bonnier: ”Demonstrationen passerar Bonnierhuset varifrån den judiska mediafamiljen styr större delen av Sveriges massmedia.” [9]

Ett annat påstående i artikeln som har drag åt nazism a la 1930 är: ”Vi vill se ett svenskt folkhem där trygghet, solidaritet och klassgemenskap ersätter såväl splittrande högerpolitik som marxistisk klasskamp” [10] som enkelt och lätt kan knytas samman med denna bild:

I den nya styrelsen sitter intressant nog också en tidigare nazist. Nämligen Heinz Burgemeister som tidigare varit ställföreträdande partiledare för det nazistiska Nordiska Rikspartiet. [11]

Avslutningsvis kan man konstatera att återigen visar Nationaldemokraterna att man är ett parti som domineras av män i och med endast en kvinna finns med styrelsen, Elin Lövgren. Lövgren är för övrigt också sambo med den nyutnämnda ordförande, Marc Abramsson, och är dessutom endast suppleant. [12]

Fotnoter:
[1] Nationaldemokraterna propagerar för den etnopluralistiska samhällsordningen, dvs. att man erkänner existensen av ”raser” och anser att dessa ska segregeras och ingen bladning mellan ”raserna” ska ske. Intressant nog pläderade det nazistiska NSDAP för samma sorts politik innan man började utrota och förfölja andra människogrupper.
[2] Partiet har demonstrerat ett flertal gånger med rent nazistiska organisationer i de årliga Salemdemonstrationerna och man har också utväxlat aktivister med de nazistiska organisationerna. Källa: Säpos verksamhetsberättelse 2003.
[3] Nationaldemokraternas hemsida, ”Marc Abramsson vald till ny partiledare på eftervalskonferens”, 061121.
[4] Nationaldemokraternas hemsida, ”Marc Abramsson vald till ny partiledare på eftervalskonferens”, 061121.
[5] Nationaldemokraternas principförklaring, ”Avskaffa skatteslaveriet”, antaget den 11 augusti 2001 och reviderat den 2001-12-08, 2002-06-08, 2003-06-07 och 2005-12-12.
[6] Nationaldemokraternas hemsida, ”Marc Abramsson vald till ny partiledare på eftervalskonferens”, 061121.
[7] Ekonominyheterna.se, ”Statliga kronjuveler säljs för 220 miljarder..”, 060914.
[8] Nationaldemokraternas hemsida, ”Marc Abramsson vald till ny partiledare på eftervalskonferens”, 061121.
[9] NDU:s hemsida, ”NDU genomförde manifestation till minne av frihetshjälten Engelbrekt”, 060424.
[10] Nationaldemokraternas hemsida, ”Marc Abramsson vald till ny partiledare på eftervalskonferens”, 061121.
[11] Statens offentliga utredningar (SOU), ”Demokratins förgörare”, SOU 1999:10. Kapitel: ”Media och rasistiska organisationer – en historisk exposé” av Heléne Lööw.
[12] Nationaldemokraternas hemsida, ”Marc Abramsson vald till ny partiledare på eftervalskonferens”, 061121.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *