Välfärd och industri

Upptäckte att det fanns en ny efterlängtad artikel från tidskriften Analys & Kritik och då om den borgerliga regleringens nedmontering av svensk välfärd. Man visar tex. att OECD inte anser ”förändrad a-kassa kommer att påverka sysselsättningen i någon större utsträckning”:

“Many of the policy recommendations are unchanged from the original Jobs Strategy: they have stood the test of time and relevance. But the reassessment has also yielded new insights and policy lessons. We would like to highlight seven of them. First, new evidence shows that so-called “activation/mutual obligations” approaches can co-exist with relatively generous unemployment benefits while providing strong incentives for the unemployed to find work.”

Tidskriften pekar vidare på vikten av att ha en stark industrisektor i Sverige. Svensk industri är viktig då den står för en stor andel av svensk export och många småföretag, s.k. underleverantörer, är beroende av denna.

Ett sätt att behålla svensk industri är att tillgodose billig el. Detta kan man aldrig göra med den småskaliga vindkraften. (Varken ekonomiskt eller fysiskt) Däremot kan kärnkraften göra detta genom sin storskaliga produktion och genom att den tar liten yta i anspråk. En betydligt mer positiv syn på kärnkraften skulle innebära tusentals nya arbeten – både industriarbeten och arbeten som kräver högre akademisk skolning – genom nya kärnkraftsverk, upparbetningsanläggningar, forskningsanläggningar, gruvor för uranbrytning mm.

Med en egen uranbrytning skulle vi förbättra den svenska handelsbalansen genom att vi dels slutar importerar utländskt uran och dels minskar oljeberoendet då övergången till bilar som drivs av el eller vätgas underlättas genom reaktorer som producerar vätgas eller el. Den svenska uranbrytningen med en aktiv statlig ägare vid sidan om de privata skulle kunna bli Sveriges svar till Norges oljeutvinning.

Vi måste acceptera att vindkraften endast kommer bli en parantes i den svenska elproduktionens historia och till dess att vi får fusionskraften – som allt mer kryper sig närmare ett förverkligande – ska vi ha en god utbyggd kärnkraft. Därefter skall avveckling med förnuft sättas i verket.

Läs Analys & Kritiks senaste artikel >>

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.