Statsskulden, keine problem!

De borgerliga partierna har i valet och efter valet annonserat om utförsäljningar av gemensamma resurser för att minska statsskulden. Man har tänkt sig utförsäljningar på storleksordningen 200 miljarder under hela mandatperioden. Dock är statskulden inga problem eller för att citera den borgerliga regeringens budgetproposition (Prop. 2006/07:1): ”den svenska statsskulden [är] krympande och förhållandevis liten”.

Statskulden vände dessutom för några år sedan från nettoskuld (2001), alltså att skulderna översteg de statliga finansiella tillgångarna, till nettoförmögenhet, alltså att statens finansiella tillgångar översteg skulderna. Idag har vi en statsskuld, enligt den nämnda budgetpropositionen, på -437 miljarder. Alltså ett plus egentligen! Den svenska statsskulden andel av bruttonationalprodukten har också enligt riksgäldskontoret sedan toppåret 1995, då det uppgick till 80,9 procent av BNP, minskat till 47 procent av BNP. Förklaringen till detta är att det svenska samhället blivit rikare genom den starka tillväxt det svenska samhället åtnjutit de senaste åren. En tillväxt som bland annat inneburit att Sverige flyttat upp i OECD:s så kallade välfärdsliga. (Från sjuttonde plats till tionde)

Därför klarar vi också lättare av att hantera statsskulden. Statsskulden är således inget problem och de utförsäljningar av våra gemensamma tillgångar som borgerligheten är nära förestående att göra är av ren ideologisk karaktär. Ur ett långsiktigt perspektiv riskerar staten att förlora tillgångar som skulle kunna ge ett tillskott till statskassan på flera miljarder. Långsiktigt är det betydligt bättre att använda inkomsterna från de statliga bolagen till att amortera av statskulden och när detta är gjort så har vi de statliga företagen kvar, med dess inkomster, och inga statsskuldsräntor. Där till säkerställer vi ett svenskt ägarinnehav av en del av det svenska näringslivet med allt vad det innebär. Utförsäljningar skulle även innebära ökad ekonomisk maktkoncentration i det svenska samhället.

Martin Tunström (s)
Press- och mediansvarig SSU Helsingborg

4 comments

  1. Varför ljög sossarna om stats skulden ? Storlek och ” glömde räkna med inkomsterna ? Kan inte Sossarna Matte eller Ekonomi?

    sluta ljug.

  2. Var har Socialdemokraterna ljugit om statsskulden (ett ord)? Vad menar du med storlek och glömde att räkna med inkomsterna? Sedan verkar du inte kunna svenska i och med du skriver mattematik och ekonomi med stor bokstav, har mellanrum vid frågetecken och avslutande mening och särskriver statsskuld. Där med jämnar ut sig. Såleds sluta tramsa.

  3. De du som behöver sluta tramsa
    Ni politiker sitter ljuger å tramsar på svenskarnas bekostnad.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *