Svenskt Näringslivs stöd till resturangen Wild´n Fresh

På Dagens Nyheters hemsida kan jag läsa att ”Centrum för rättvisa”, en organisation med nära kopplingar till Svenskt Näringsliv, kommer att finansiera en ”jämförelse mellan” Wild’n Fresh ”personalavtal och kollektivavtalet som Appelgren inte vill skriva under” [1] av advokatfirman Mannheimer Swartling. På ”Centrum för rättvisa”s hemsida skriver man att man ”åtagit sig att hjälpa Göteborgsresturangen Wild’n Fresh, som har försatts i blockad av Hotell- och restaurangfacket” [2].

Kopplingen till Svenskt Näringsliv manifesterar sig genom att Stiftelsen Fritt Näringsliv under perioden 2002 till 2004 gav stöd till ”Centrum för rättvisa”. [3] Alltså under samma period som Centrum för rättvisa bildades. [4] Stiftelsen Fritt Näringsliv bildades i sin tur  2003 av arbetsgivarföreningen Svenskt Näringsliv, som samtidigt sköt till 300 miljoner kronor [5].

Samtidigt går man på Svenskt Näringslivs hemsida till storms mot arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin i och med denna i Ekots Lördagsintervju från den 6 januari sagt att konflikten mellan Hotell och Restauranganställdas förbund och Wild’n Fresh är legitim. I artikeln på Svenskt Näringsliv skriver man att ”fyra fackliga gubbar tvingar en ung företagare att i princip upphöra med sin verksamhet.” [6] Hur detta tvång ser ut presenterar man inte i artikeln, men av bilden i artikeln att döma kan vi se att två av de fackliga ”gubbarna” står fredligt utanför den saluhall, där restaurangen Wild’n Fresh hyr sina lokaler, och delar ut information. (Se de två ”gubbarna” som ”tvingar” den unga företagaren)

Därtill uttrycker Svenskt Näringsliv sin ”besvikelse att den nya borgliga regeringen inte tydligare uttalat sitt stöd för den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU” [7] i och med arbetsmarknadsministerns uttalande om att ”svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det är vår uppgift att inför EG-domstolen försvara svenska lagar och regler”.

Fotnoter:
[1] Dagens Nyheter, Advokatbyrå granskar salladsbarens avtal, 070108.
[2] Centrum för rättvisas hemsida, ”Utredning av anställningsvillkor vid Wild’n Fresh”, 070108.
[3] Stiftelsen Fritt Näringslivs hemsida, http://www.frittnaringsliv.se/?page=verksamhet
[4] Centrum för rättvisa ”startade sin verksamhet 2002”, Centrum för rättvisas hemsida / Vanliga frågor.
[5] Svenskt Näringslivs årsredovisning för 2003.
[6] Svenskt Näringslivs hemsida, Littorin försvarar fackens stridsåtgärder, 070108.
[7] Svenskt Näringslivs hemsida, Littorin försvarar fackens stridsåtgärder, 070108.

One comment

  1. Anmärkningsvärt att Littorin går på så hårt utan att tänka efter. Vet han överhuvudtaget vem/vilka ägarna är och vad de är kapabla till. Människor kan råka riktigt illa ut när de försöker förstöra andras liv.

    Det hela verkar orättvist 😉

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.