Sverigedemokraterna – det borgerliga stödpartiet

Dagen för kommunfullmäktiges sammanträde började med att Helsingborgs Dagblad publicerat en gemensam insändare från SSU Helsingborg, Ung vänster Helsingborg och Grön ungdom Helsingborg. [1] Insändaren berörde förslaget från femklövern att införa skolmatsavgiften i Helsingborgs gymnasieskolor. Insändaren pekade på en rad fakta som talade för vår syn att skolmaten i gymnasiet skulle vara avgiftsfri och uppmanade samtidigt de socialliberala partierna – centerpartiet och folkpartiet – att likt socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet yrka på avslag.

Nästa steg i det politiska arbetet den dagen var att författa flygblad med uppmaning till kommunfullmäktiges borgerliga ledamöter att sluta upp med den ungdomsfientliga politiken, alltså förslagen om att införa skolmålsavgiften på Helsingborgs gymnasieskolor [2] och att vid revideringen av ägardirektiven för Helsingborgshem AB Holding skriva in att Helsingborgshem ska kunna ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter och att man vill höja hyran i Helsingborgshem till medelnivån för bostadslägenheter bland de större jämförbara SABO-företagen. [3]

När jag kom gående mot Rådhuset så noterade jag att Ung vänster hade kommit dit före mig. När jag kom längre fram såg jag att det stod några muskulösa typer och käftade med personer från Ung vänster. Petter från Ung vänster berättade för mig att det var anhängare av den nationalsocialistiska läran som stod och hotade del av ung vänsters medlemmar. Man ska bl.a. ha kallat en av tjejerna för hora och hotat en annan person med att de skulle få ”pannbenet inslaget”, läs artikeln på Expo för mer information. Dock tröttnade man på att trakassera Ung Vänster sedan en av journalisterna på plats, som försökte få till stånd en intervju med ung vänster, blivit irriterade på de ”nationella”s beteende och ställt sig framför den de nationella och ilsket blängt in i dem.

Själva kommunfullmäktige
Om de första tio punkterna på kommunfullmäktiges dagordning i rask takt avklarades – bl.a. pga. att Peter Ahlbom (vp) inte vara närvarande för att föra debatten kring sin motion om Israel – så avslutades detta rätt omgående när frågan om revideringen av Helsingborgshems ägardirektiv hamnade på dagordningen. Debatten var hård kring frågan men i de flesta fall saklig. Berner Lundgrens (s) första inlägg i debatten var bäst enligt min mening då han på ett exemplariskt sätt gick igenom de nackdelar som ombildningar av hyreslägenheter innebär.

Sverigedemokraterna fortsatte att agera stödparti till den borgerliga femklöver, både innan kommunfullmäktige och vid kommunfullmäktige. Vid kommunstyrelsens sammanträdde hade man nämligen accepterat de förändrade ägardirektiven, men yrkat på två förändringar. Nämligen att fastigheterna ”ska avyttras till marknadsvärde och inte till bokfört värde” [4] och att de finansieringsmodeller som den borgerliga vill införa för att hjälpa dem som inte är kreditvärdiga vid bankerna för köp av lägenheter ”ska innehålla villkor så att inte kommunens ekonomi försvagas.” [5] Vid kommunfullmäktiges sammanträdde pläderade man för utförsäljningar och legitimerade sin politik genom att peka på att deras väljare bor uppe på de områden som kommer att beröras av utförsäljningarna. Väljarna skulle dock bara veta vilken borgerlig politik som Sverigedemokraterna, med Björn Söder i spetsen, driver i kommunfullmäktige.

I övrigt var det intressant att det för Dick Johansson (sd) inte spelade någon roll vem man bodde granne med. Johansson angrepp folkpartiets resonemang att ombildandet av hyreslägenheter till bostadsrätter vid områden med hög andel hyreslägenheter skulle innebära ökad integration:

”Jag vill att det ska vara snyggt och prydligt där jag bor. Inte vem som är min granne. Det spelar ingen roll om han är från Stockholm, Danmark, Iran eller Turkiet.” [6]

Något beslut blev det dock inte eftersom frågan återremitterades. Dock blev det beslut på den återremitterade frågan om skolmålsavgift i gymnasiet. Där valde en majoritet (5 av 6) av Sverigedemokraternas ledamöter att votera likt de borgerliga partierna, nämligen att införa skolmatsavgiften igen. Att Sverigedemokraterna agerar ett borgerligt stödparti till femklövern blir för mig mer och mer klarare efter de kommunfullmäktigemöten jag närvarat vid. Detta är något mina socialdemokratiska kollegor också noterat under förra mandatperioden och något som Expo tagit upp som exempel i deras undersökning av hur Sverigedemokraterna agerade under perioden 2002 till 2003 runt om i de kommunfullmäktige där de var representerade. Jag har skrivit tidigare hur man agerat i Kommunfullmäktige, och då genom att man tillsammans med femklövern avskaffat medborgarutskotten [7] och vid revideringen av stadgar när det gällde målsättningen att man i det kommunala pensionärsrådet, integrationsrådet och handikapprådet ville ha in skrivelsen att ha hälften män och hälften kvinnor sa nej till detta. [8]

Fotnoter:
[1] Se Helsingborgs Dagblad – insändarsidorna, 070228.
[2] Dagordning för Helsingborgs kommunfullmäktige den 28 februari 2007, klockan 18:00. Ärendepunkt 14, Återremitterat ärende om avgift för skolmåltider inom gymnasieskolan, Dnr 00936/2005.
[3] Dagordning för Helsingborgs kommunfullmäktige den 28 februari 2007, klockan 18:00. Ärendepunkt 12, Revidering av ägardirektiv för Helsingborgshem Holding AB, Dnr 00835/2006.
[4] Dagordning för Helsingborgs kommunfullmäktige den 28 februari 2007, klockan 18:00. Ärendepunkt 12, Revidering av ägardirektiv för Helsingborgshem Holding AB, Dnr 00835/2006 / Bilaga 2.
[5] Ibid.
[6] Helsingborgs Dagblad – Fullmäktige Live Helsingborg, 070228.
[7] Sammanträdesprotokoll för Helsingborgs stads kommunfullmäktige den 22 november 2006. Se Stadens organisation 2007 – 2010, Dnr 00739/2006 där Björn Söder (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avveckla medborgarutskotten och Sverigedemokraternas röstningsförfarande i omröstningsbilaga 1, § 165 om medborgarutskottens avskaffande.
[8] Se följande omröstningsbilagor: Helsingborgs stad Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll, 061214 / Omröstningsbilaga 1, § 194, Helsingborgs stad Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll, 061214 / Omröstningsbilaga 1, § 196 och Helsingborgs stad Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll, 061214 / Omröstningsbilaga 1, § 195

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.