Hyresgästföreningen informerar


© Martin Tunström.

Idag, mellan klockan 14:00 och 20:00, hade Hyresgästföreningen i Helsingborg ett möte på Dalhem centrum där de bjudit in ledamöter och ersättare från Helsingborgs kommunfullmäktige för att prata om ombildningarna på bl.a. Dalhem. Jag åkte upp lite innan klockan 18:00 och stannade där tills man avslutade mötet klockan 20:00. Under den tiden fick man samtala med både folk från området, hyresgästföreningen och oppositionen. (En från Folkpartiet och en från kristdemokraterna)

Plockade bl.a. på mig Hyresgästföreningens tidskrift ”Hem & hyra” och en skrift som heter ”Kan bostadsrätt bli bostadsdel – Frågor och svar när hyresrätter ombildas”. Jag fick också i egenskap av ersättare i kommunfullmäktige tilldelat mig boken ”Din rätt i hyresrätt – Så funkar det” där man från Hyresgästföreningen besvarat 220 frågor från hyresgäster vilka rättigheter de har i egenskap av hyresgäster. Jag må säga att varje gång jag kommer upp till Dalhem centrum så tycker jag att man gjort en bra insatts för att göra centrumet snyggt och trevligt. Icabutik på vänster sida, och pizza på höger sida, med sittplatser och öppen yta i mitten med möjlighet att hålla evenemang längst fram. Längst fram hade Hyresgästföreningen positionerat sig där man hade information, skyltar, godisskål mm.

Man hade även placerat upp tidningsartiklar, insändare och en Temoundersökning på en avdelare. Temoundersökningen visade att få hyresgäster var intresserade att köpa sin hyreslägenhet, 80 procent hade sagt nej. (20 procent ja) 90 procent hade sagt nej ifall det inneburit att månadskostanden blivit 1000 kronor högre. (5 procent vet ej och 4 procent ja) Hade månadskostnaden varit oförändrat hade 70 procent sagt nej, 10 procent vet ej och 20 procent ja. Vid frågan om det inneburit 1000 kronor i lägre månadskostnad så hade 50 procent sagt nej, 12 procent sagt vet ej och 38 procent ja.

Informatörer från Hyresgästföreningen besvarade även frågor och pratade med hyresgäster och politiker. Jag fick bl.a. reda på att Sverigedemokraterna under ledning av Dick Johansson hade varit på mötet tidigare under dagen och sagt att man gått ut med information på Husensjö om ombildningar, vilket man från Hyresgästföreningen sida tyckte var märkvärdigt och något Sverigedemokraterna borde ha informerat bolaget, Helsingborgshem, om. Fast det ger ju mig bara mer fog för min syn att Sverigedemokraterna i Helsingborg agerar som ett borgerligt stödparti åt femklövern. Noterade för övrigt att Sverigedemokraterna inte längre verkade yrka på att fastigheter skall avyttras till marknadsvärde istället för bokfört värde som den borgerliga femklövern vill. (Dock får det inte allt för väsentligt understiga marknadsvärdet) i förslaget till nya ägardirektiv för Helsingborgshem Holding AB.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.