Sverigedemokraterna kan inte ta ansvar för landet


 © Martin Tunström

Som de flesta känner till så är jag ingen anhängare av att ”ta debatten” med Sverigedemokraterna och detta av flera anledningar så som okunskap om partiet och dess argumentation (och hur dessa skall bemötas), att man förlorar på det genom att man legitimerar partiet införa väljarna (något som partiet kan referera till i flygblad, i samtal med medborgare osv. [1]) och att det ur ett kommunikationsperspektiv inte lämpar sig att debattera med ett parti som Sverigedemokraterna i tv. Tv är nämligen ett sådant snuttifierat debattforum så att man – om man har de rätta kunskaperna förstås – inte hinner först förklara varför Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti, för det andra varför de har fel i deras argumentation, och bemöta detta genom invecklade faktaresonemang varför partiet har fel, och för det tredje varför de i sina motargument tolkar faktan fel.

Dessutom kan ju Sverigedemokraterna, när man från riksdagspartierna sida väl spelat ut deras tjat att ”det är så synd om oss därför ingen tar debatten”-kort, använda sig av ”etablissemangskortet”, alltså att påpeka att alla är emot dem och att ”vi är den enda verkliga oppositionspartiet”, när alla partier väljer att debattera mot dem. Men även när tv-tittarna ser att programledaren, i detta falla Adaktusson, är med och ”pucklar på”.

I grunden är ju dessa två kort, ”ingen vill ta debatten med oss” och ”alla är emot oss”, djupt antiintellektuella och något som inte skall ha någon inverkan på hur folk skall rösta. Röstar gör man inte för att man tycker synd om partiet ifråga, utan det gör man för att man anser att de argument i realpolitiska frågor som partiet för fram är bra. Vilket får mig att tänka på statminister Olof Palmes debatt med oppositionsledaren och centerordförande Torbjörn Fälldin i Scandinavium i Göteborg som enligt vissa innebar att Socialdemokraterna förlorade valet 76:

”Han vinner ju, det ser man på publiken, oerhört stort i Scandinavium. Han får ju nästan med sig de ditkallade borgerliga. Men vi som satt i stugorna sa nu har han förlorat valet därför det händer något annat i tv. […]  I stugorna verkade det ofint för hemma är det som att sitta vid ett kaffebord och den som bär sig åt vid svärmors kaffebord mot den snälle Torbjörn, som är lite långsam, han blir inte bjuden igen.” [2]
– Retorikerexperten Göran Hägg.

Detta var något som Palme kände till redan vid 73 års valrörelse:

”Jag har så oändligt mycket material, för en debatt med en person som jag dessutom inte får angripa för att folk kan tycka synd om honom. […] Det är en fruktansvärd belastning att jag varje tiominutersreplik ska tänka: säg nu inte precis det som riktigt och det du tycker, för då kan folk tycka synd om din motståndare.” [3]

I huvudsak ser jag partiernas plötsliga angelägenhet att debattera med Sverigedemokraterna som en desperat reaktion på Sverigedemokraternas valframgångar, och riksdagspartiernas fullständiga passivitet mot densamma, snarare att man vet att arbetsmetoden innebär att man marginaliserar Sverigedemokraterna på det politiska planet. Själv tror jag man bäst marginaliserar Sverigedemokraterna genom betydligt mer omfattande åtgärder och då genom att bemöta fördomarna bland vanliga medborgare på gator, torg och arbetsplatser – vilket enligt min mening är betydligt effektivare kommunikationsverktyg än att ta debatten med Sverigedemokraterna i tv och kommunfullmäktige i den bemärkelsen att du hanterar medborgarna som individer där du kan besvara personliga påståenden och följa upp ytterligare funderingar – genom flygbladsutdelning till stora delar av de svenska hushållen där du bemöter Sverigedemokraternas påståenden (kring invandringen) och genom folkbildningsinsatser i organisationer för att förbättra kunskaperna kring invandringen och Sverigedemokraternas påståenden, och detta bland vanliga medborgare och politiker.

Eller varför ser inte SVT till att få till stånd ett program där man har experter som berör de frågor kring invandringspolitiken som många människor har fördomar kring. Professorer, statsvetare, ekonomer m.fl. som kan svar på frågor som medborgare haft möjlighet att skicka in, t.ex. invandringens omfattning (i relation till andra länder och vad det är frågan för invandring), dess effekt på statsbudgeten, kriminalstatistik mm. En sådant program skulle vara betydligt mer konstruktivare än att den främlingsfientliga partiledaren Jimmie Åkesson sitter kastar ut sig det ena påståendet efter det andra.

Nåväl, debatterna mellan folkpartiets respektive moderaternas partisekretare mot Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson har jag ändock valt att se via Tv8s hemsida. När det gäller debatten mellan Åkesson och folkpartiets pressekreterare Erik Ullenhag så var det pinsamt när Ullenhag blandade bort korten och menade att Sverigedemokraterna bl.a. skulle ha sin grund i Nationalsocialistisk Front (NSF). NSF bildades först 1994 [4] vilket gör det märkligt att SD skulle ha hämtat sin grund i NSF när Sverigedemokraterna bildades 1988. [5] Om det beror på okunskap eller slarv låter jag vara osagt, men enligt Richard Slätt, reporter på den demokratiska tidskriften Expo, så är fallet det sistnämna. Självklart var det ur bl.a. Nordiska Rikspartiet som Sverigedemokraterna hämtade sin grund ifrån, precis som Slätt skriver på sin blogg. Detta gör sig t.ex. till tolks genom att Sverigedemokraternas första ordförande Anders Klarström kom från Nordiska rikspartiet där han, tillsammans med andra medlemmar, hade gjort sig skyldiga till en rad olika brott så som vandalisering av lokaler kopplade till vänstern och hot mot ett flertal personer, bl.a. mot den folkkäre Hagge Geigert: (Något som han också erkände i förhören)

”Du ska passa dig jävligt noga. Du kommer inte att leva så många dagar till […] vi ska bränna dig, ditt jävla judesvin.. Fy fan ditt äckliga lilla judesvin. Passa dig, Hagge! Vi vet att du heter Harry Johansson och var du bor också. Vi ska komma och döda dig.” [6]

Som pressekreterare och ledamot i den första styrelsen valdes Reine Wikström, en vän till Klarström från NRP-tiden. Men tillbaka till själva slarvet. Debattmässigt är det viktigt att hålla sig fakta så att motståndaren har så få möjligheter att misstänkliggöra riktigheten i ens argumentation. Något som är särskilt viktigt när man sitter och debatterar med ett främlingsfientligt och populistiskt parti som vi alla, vänsterpartister till moderater, känner en djup avsky inför.

Främlingsfientligheten inom Sverigedemokraterna tar sig idag till uttryck i att Sverigedemokraterna på deras hemsida och genom partiorganet, SD-kuriren, genom selektiv nyhetsrapportering utmålar invandrare som kriminella, bidragsfuskare osv. På SD-kurirens debattsida har man bl.a. kunnat läsa att ”det nya kriget inte sker med vapen utan med barnvagnar, och jag måste då säga att jag upplever det kriget varje dag. För överallt ser man kvinnor i slöja: en i magen, en i famnen, två i barnvagn och två som går bredvid.” [7] och att ”i hela Norden fortsätter de systematiska våldtäkterna med oförminskad styrka. Dessa våldtäkter är med all säkerhet också ett led i en medveten islamistisk lågintensiv krigföring mot oss »otrogna« för att förödmjuka, hota och demoralisera oss till just underkastelse.” [8] På Sverigedemokraternas hemsida menade Anna Hagwall, andra vice ordförande för Sverigedemokraterna, att invandrare aldrig kan bygga välfärd: ”Du som är invandrare och jag, en Sverigedemokrat och invandrare, har en stor och livsavgörande sak gemensamt. Vi har båda valt att leva våra liv här. Vi har fått tillåtelse av det svenska folket och medgivande att de delar med sig all välfärd till oss som vi inte hjälpt till att skapa.” [9] Åkesson själv har uttalat sig så här på Sverigedemokraternas hemsida rörande Islam:

”Jag är ingen religionshistoriker […] Islam är inte bara en religion utan fungerar i många fall också som en antidemokratisk ideologi, som i flera avseenden är jämförbar med nazismen och kommunismen. Alla muslimer är givetvis inte terrorister, men däremot tycks de flesta terrorister vara muslimer och det borde stämma till eftertanke bland dem som okritiskt lovordar den muslimska expansionen i Sverige.” [10]

Sverigedemokraterna i Landskrona genom Thord Lindblom (som vid tillfället var ordf. för SD Landskrona) vill t.ex. diskriminera utländsk födda med svenskt medborgarskap genom att förbjuda dessa från att flytta in i kommunen. [11]

I debatten tyckte jag mig urskilja en inkonsekvens i Åkessons argumentation rörande partiets ålder i förhållande till olika fenomen. I ena stunden menade Åkesson att den nazianstuckna tiden tillhörde historien, alltså något som enligt Åkesson skall ses som länge sedan och som inte händer idag [12], för att tre minuter senare peka på att partiet var nybildat [13] för att förklara varför man drar till sig ”marginaliserade individer” och ”lycksökare”, som får ses som Åkessons definition av nazister och rasister. (Se Åkessons uttalande i fotnoterna)

Dock ställer jag mig frågan till varför Adaktusson nämnde att det finns anhängare av dödsstraffet i Sverigedemokraterna när det även finns liberaler och konservativa i de borgerliga riksdagspartierna (om än få) som pläderar för dödstraff?

Däremot var det bra att man belyste lite mer av den politik som Sverigedemokraterna förespråkar som inte gäller invandringen. Bl.a. hur Åkesson menade att de stora skattesänkningar som är ämnande för att minska utanförskapet som den borgerliga regeringen nu genomför, och som Sverigedemokraterna ställer sig positiva till, skall finansieras utan att sänka nivån i a-kassan. Detta samtidigt som man ska upprusta försvaret och förbättra välfärden som Ullenhag klokt påpekade. Självklart kunde inte Åkesson hålla sig borta från den så förhatliga massinvandringen och började tal om att man skulle få fram pengarna genom att frysa invandringen och genom upprätta ett återvandringsprogram. Enligt Åkesson skulle bara det spara mellan 30 och 40 miljarder per år.

Jag förmodar att Åkesson refererar till Jan Ekbergs, professorn i nationalekonomi, siffror. Men dessa siffror avser inte kostnaden för ett års invandring, utan vad kostnaden blir för samhället för att sysselsättningsgraden är lägre bland personer med utländsk härkomst och invandrarbakgrund som bor här och nu. [14] Därför skulle det inte räcka med att frysa invandringen utan man måste faktiskt på ett eller annat sätt få ut människor som har svenskt medborgarskap, som är utlandsfödda och som har utländskt bakgrund, och som inte har ett arbete. Återvandringsprogram, alltså ett frivilligt förfaringssätt med ekonomiskt stöd för att få människor att flytta, skulle ta allt för många år i anspråk för att vi skulle få tillräckligt effekt för att fram de ekonomiska medlen som behövs för de skattesänkningar som borgerligheten nu genomför och kommer att genomföra under mandatperioden. Men frågan är om det ens skulle gå på längre sikt med tanke på att otroligt många människor inte vill återvandra i och med att man rotat sig här, har barn som fötts i Sverige och som går i skolan här (med allt vad det innebär), lever i trygghet, har bostad och lever i ett fritt och demokratiskt samhälle. Det blir alltså ingen besparing på ”30-40 miljarder om året” som Åkesson pläderade för. [15]

För att få fram pengarna måste man göra det på ett betydligt snabbare sätt. En arbetsmetod som jag tror många Sverigedemokrater gärna skulle vilja tillgripa – jag citerar Sverigedemokraternas tidigare ordförande, Mikael Jansson, för åren 1995 till 2005 – är denna:

”Vi är inte för något frivilligt återvändande. Vi är för att de här människorna ska repatrieras, de som har asylinvandrat från främmande kulturer efter 1970. Vi talar alltså inte om västerländska och nordiska medborgare eller nordvästeuropiska medborgare. Det är inte den typen av invandring som pågått i sekler tillbaka, den kan vi klara av. Men vi kan inte klara av långväga invandring från kulturellt väldigt fjärran stående kulturer. Det kan vi inte klara av.” [16]

Dessutom skall man inte förglömma att Sverigedemokraterna har – förutom sitt medgivande till de borgerliga att ta bort fastighetskatten, förmögenhetskatten och införa rot-avdrag för hushållsnära tjänster – sina egna skattesänkningar så som att ta bort utdelningsskatten och reavinstskatten vid försäljning av hus och aktier, [17] och ta bort övre delen av den statliga inkomstskatten som många höginkomsttagare betalar [18]. I övrigt var det intressant att se Åkessons oförmåga att förklara för Ullenhag varför förslaget om att låta utländska kvinnor utföra aborter i Sverige ”riskerar att leda till ännu fler svenska aborter” som man skriver i ett pressmeddelande. [19] Detta får blotta de mer konservativa åsikter som Sverigedemokraterna förfäktar och som kan kompletteras med motståndet att homosexuella skall adoptera barn, inseminera sig och ingå äktenskap, att man vill införa vårdnadsbidrag och upphäva ”nuvarande uppdelningen i föräldraförsäkringen” [20]

Debatten mellan Per Schilingmann och Åkesson kommer jag inte gå närmare på, men värt att notera är att Åkesson kompletterar sin finansieringsmodell för sina skattesänkningar med att man, utöver att frysa invandringen och upprätta återvandringsprogram, kommer att spara pengar på EU-avgiften. Sammanlagt skulle detta uppgå till mellan 40 till 60 miljarder kronor enligt Åkesson. [21] Men vilket sätt man skall spara pengar på EU-avgiften går inte Åkesson in på. Talar Åkesson om att gå ut EU, som Sverigedemokraterna är för (Om man inte avvecklar de överstatliga inslaget i EU) [22], och där med få en besparing på ungefär 25 miljarder kronor eller talar Åkesson om att få till stånd en sänkning av EU-avgiften efter samtal?

I sak gör det samma, utsikterna för att något skulle ske är rätt obefintligt. Det kräver att Sverigedemokraterna blir betydligt större än säg 5-6 procent som vi kan förmoda att de kommer komma in med i riksdagen valet 2010. Men även om man tillförskansar sig en stor andel av rösterna i riksdagsvalet så kräver det att man först övertygar tillräckligt många av de övriga riksdagspartierna att vi skall gå ur, och då tänker jag på Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna eller Moderaterna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är allt för små, och något säger mig att Vänsterpartiet inte alls vill veta av Sverigedemokraterna. Men även om man skulle få en majoritet av riksdagspartierna på sin sida för ett utträdde ur EU skulle en sådan process ta tid, skulle ta många år i anspråk. Men skattesänkningar krävs ju nu och inte om 10-15 år och sedan tidigare har jag visat att fryst invandring kommer ge ytterst få besparingar. Sverigedemokraternas skattesänkningar är således ofinansierade och kan därför inte ta ansvar för det land som de så måna om.

Fotnoter:
[1] Särskilt inte när många av de missnöjda väljarna kanske inte har sett själva debatten, och detta i en kanal som tv8 med sådan begränsad tittarkrets, och får förlita sig på Sverigedemokraternas felaktiga återspegling av debatten.
[2] SVT Debatt, Arvet efter Palme, 060228.
[3] Dokumentären ”Våran Olof” av Jonas Sima och Åke Åstrand, 1973.
[4] Säkerhetspolisen, Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2004, Rapportserie 2005:4.
[5] Boken ”Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen” av Stieg Larsson och Mikael Ekman, sid 108 / Protokoll från Sverigepartiets årsmöte (BSS-fraktionen), 880206.
[6] Boken ”Extremhögern” av Anna-Lena Lodenius och Stieg Larsson / Utskrift av telefonsamtal till Hagge Geigert, Förundersökningsprotokoll, Göteborgs PD, Dnr K 12585/84, bilaga 3, sid 1.
[7] Sd-kurirens hemsida, ”Masjävlar”, 050307
[8] Sd-kurirens hemsida, ”Islamister går till attack i hela Europa”, 2004.
[9] Sverigedemokraternas hemsida, artikeln ”Invandrare, din plats är på vår sida!”, 050828.
[10] Pressmeddelande från Sverigedemokraterna ”Jimmie Åkesson kräver åtgärder mot muslimsk fundamentalism”, 050425.
[11] Uttalande i Sveriges Radio Ekot: Val 06, ”Extrema uttalanden av Sverigedemokrater”, 060922.
[12] ”Att ge sig in i den debatten och diskussionen och börja prata om partiets historia, jag tycker inte det är aktuellt idag och till och med du Erik Ullenhag måste se att vårt parti har väldigt tydligt förändrats sedan det bildats för nästan tjugo år sedan.”, Jimmie Åkesson i debatt med Erik Ullenhag. Källa: TV8 – Adaktusson, 070412. 5 minuter och 36 sekunder in i debatten.
[13] ”Vi är ett nybildat parti och nybildade partier drar till sig olika typer av människor och ibland drar man till sig lycksökare. Ibland drar man till sig marginaliserade grupper och så och naturligtvis är det viktigt för oss att hålla rent och jag tycker vi satt ner foten.”, Jimmie Åkesson i debatt med Erik Ullenhag. Källa: TV8 – Adaktusson, 070412. 8 minuter och 54 sekunder in i debatten.
[14] Jan Ekbergs uttalande i Östgöta Correspondenten med rubriken ”Befängt utspel om invandring”. (060727) För mer läsning se rapporten ”Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter” (ESO 1995:68) av Jan Ekberg.
[15] ”Jag tror ändå att man bara på invandringspolitiken, den invandringspolitik som vi bedriver, kan spara någonstans mellan 30 och 40 miljarder om året.”, Jimmie Åkesson i debatt med Erik Ullenhag. Källa: TV8 – Adaktusson, 070412. 18 minuter och 43 sekunder in i debatten.
[16] ”Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen” av Stieg Larsson och Mikael Ekman / SD-95, propagandavideo från SD, 1996.
[17] Sverigedemokraternas ekonomiska handlingsprogram, antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.
[18] Sverigedemokraternas ekonomiska handlingsprogram, antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.
[19] Sverigedemokratisk pressmeddelande, ”Hållningen i abortfrågan påverkar vilket block Sd kan tänkas stödja i riksdagen”, 070227.
[20] Sverigedemokraternas familjepolitiska handlingsprogram, Antaget vid extra Riksårsmötet den 27 november 2004.
[21] ”Tittar man i vårat valmanifest så finns där finansiering. Vi har ju två stora finansieringar, besparingsposter, så att säga i vårt manifest, det ena är invandringspolitiken och den andra EU-avgiften och vi menar att där kan man spara mellan 40 och 60 miljarder kronor om året. Dom pengarna kan man då använda till olika sätt att utveckla välfärden och det tycker vi är jätteviktigt naturligtvis.” Jimmie Åkesson i debatt med Per Schilingmann. Källa: TV8 – Sverige i Fokus, 070415. 6 minuter och 8 sekunder in i debatten.
[22] Sverigedemokraternas Handlingsprogram – Europapolitik – Ett fritt Sverige i ett fritt Europa, antaget vid riksårsmötet den 9 maj 2004.

2 comments

  1. Pinsam framstår du ju själv med tanke med denna kommentar från din sida. Var det allt du kunde gå i svaromål när det gäller den av mig ovan författade blogginlägget? Pinsamt var ordet för dagen!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.