Den ideologiska tanken bakom den explosionsartade etableringen av friskolor

Med tanke på de senaste skriverierna i Helsingborgs Dagblad om den pågående explosionsartade etableringen av antalet friskolor i kommunen och den borgerliga femklöverns frånvarande insikt av konsekvenserna av detta tar vi det som en intäkt att det borgerliga mantrat om att friskolorna skall ses som ett komplement till den kommunala skolan inte gäller längre. Det är inte nu frågan att genom en konkurrens förbättra den kommunala skolan, utan en tro byggd på ideologisk övertygelse om att de privata är mycket bättre än det offentliga när det gäller driften av skolor. Det privata skall ersätta det offentliga, eller som den liberala krönikören Maria Rankka – förflutet inom det moderata samlingspartiet och moderata ungdomsförbundet – en gång uttryckte det om en annan välfärdstjänst: ”Självklart är det rimligt, om man erkänner de positiva effekterna av konkurrens” att ”hundra procent av äldrevården bör bedrivs av privata aktörer.” I Täby, som av den nuvarande statsministern utnämnts till Sveriges moderataste kommun, är detta nästan en verklighet när det gäller skolans värld. Där återstår bara en kommunal gymnasieskola.

Någon annan rimligt förklaring kan vi inte finna i att skolpolitikern från den borgerliga femklövern inte verkar ta särskild notis av att den kommunala skolan i Helsingborg är hotad av den stundande kraftiga expansionen av de fristående skolorna. Det går inte att komma med läpparnas bekännelse om att man vill värna den kommunala skolan, om vi om bara några år behöver lägga ner ytterligare kommunala skolor.

Men låt oss också vända blicken mot en annan företeelse kopplat till friskolornas etablering, nämligen skolor byggd på religiös grund. Efter det att den religiösa sekten Plymouthbröderna erhållit godkännande från skolverket om att få bedriva skolverksamhet väcktes en debatt om lämpligheten i etableringen av religiösa friskolor. För SSU är frågan enkel, de religiösa friskolorna har inget existensberättigande då de segregerar olika grupper och då de ger upphov till en särskilt ohälsosam intellektuell kultur inom den verksamhet de bedriver. Att skolverkets kontrollanter någon gång besöker skolorna ifråga hjälper föga. Till vår glädje vädrar också skolminister Jan Björklund morgonluft mot de religiösa friskolorna, tråkigt nog tar denna inte problemet på riktigt allvar. Istället för att avskaffa de religiösa friskolorna vill Björklund ändra reglerna för att få bort de värsta avarterna. (Sekter som Plymouthbröderna, men hur går det med de existerande skolorna som drivs av Livets ord?) Folkpariet vill alltså fortsätta montera ner den s.k. medborgarskolan, som partiet varit en så stor anhängare av tidigare, där människor med olika bakgrunder träffas. Det klingar falskt med tanke på Folkpartiets tro på det mångkulturella samhället och pratet om att bryta segregationen.

Natasa Mirosavic (s)
Ordförande SSU Helsingborg

Martin Tunström (s)
Ledamot SSU Helsingborg

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.