SSU Kongressen så här i efterhand


Martin Tunström ©.  Conventum i Örebro.

Nu har det gått ett tag sedan SSU kongress i Örebro, vilket innebär att man har fått lite distans till det man upplevde där, vilket kan vara av ondo (minnas alla upplevelser) och vara av godo. (Eftertanke och bearbetning) Jag är glad att nu så här efteråt konstatera att det inte blev någon hård strid rörande ordförandeposten. Inga stora ansamlingar av kongressombud lämnade kongressalen i gråt. Valdes gjordes, som de flesta redan känner till sedan länge, Jytte Guteland som var SSU Helsingborgs kandidat.

Glad blev också när jag fick träffa en av Socialdemokratins äldre personligheter, Tage G Petersson. Vid förfrågan ifall Palme skulle ha varit motståndare till idén om löntagarfonder, som en del socialdemokrater idag menar, svarade Petterson att Palme inte alls var detta utan mer invände mot att LO ville frågan skulle hamna på den inrikespolitiska dagordningen vid det tillfället. (Eller som Pettersson manifesterade LO:s önskan att väcka frågan om Löntagarfonder: ”nu, nu, nu”) Vilket kan vara rimligt då samhället redan var tillräckligt polariserat med debatten kring kärnkraften, vilket inte minst märks av i den kända valdebatten mellan Olof Palme och Thorbjörn Fälldin vid 1976 valrörelse. Kjell-Olof Feldt för fram i skriften ”Löntagarfonder – en missad möjlighet” ett liknande resonemang:

”Vad jag redogjorde för, det var Palmes reaktion inför valrörelsen, att det kunde bli problem sedan blev det inte det. Den stora grejen, det var ju kärnkraften, och Fälldins löften. Utan det var mer en reaktion att det här kunde ha blivit problem…” [1]


Martin Tunström ©.  Thage G Petterson med Khaled och Sara.

Man skall också komma ihåg att de två politiska blocken vid 1973 års val (som resulterade i lotteri/jämviktsriksdagen [2]) fick lika många mandat i riksdagen och Palme med och näppe enligt Ingvar Carlsson (trots anklagelserna om att denne skulle vara allt för konfrontatorisk) lyckades genomför reformer i riksdagen.

”Olof Palme var också en resultatpolitiker. Skickligt byggde han parlamentariska majoriteter för att kunna regera. Jag hade del i ansvaret för att Sverige fick en ny författning, där absolut jämvikt kunde uppnås mellan blocken i den nya enkammarriksdagen. Det var obegripligt och oförlåtligt förbiseende. Jämvikt nåddes redan under den andra valperioden mellan 1973-76. Olof Palme visade i denna vanskliga situation stor flexibilitet och kompromissvilja för att nå fram till överenskommelser mellan partierna. Thorbjörn Fälldin, jag själv och på sätt och vis även Carl Bild drabbades av regeringskriser under löpande valperiod.” [3]

Därför kan det vara rimligt att Palme inte ville fördjupa splittringen i riksdagen, utan när väl frågan om kärnkraften och andra reformer (som MBL) var utagerade på det inrikespolitiska planet kunde Socialdemokratin fokusera på möjligheten att demokratisera Sverige ytterligare, då med bland annat de föreslagna löntagarfonderna. Socialdemokratin är som de flesta känner till en reformisk rörelse.


Martin Tunström ©. Vänster: Guteland med de internationella gästerna från Västsahara. Höger: Håkan Juholt, biträdande partisekretare

Sedan kan påpekas att Löntagarfonder inte allas var kontroversiella när de lanserades (Även om Palme, om man skall tro Kjell-Olof Fäldt, kanske hade den uppfattningen att de kunde bli det i valrörelsen). Stora delar av partiet och LO ställde sig bakom fonderna, även i TCO fanns det anhängare och i Folkpartiet. Folkpartiet utarbetade till och med egna förslag och motionerade om statliga utredningar i frågan. Sedan vid 80-talet ställde man sig på samma sida som Centerpartiet och Moderata Samlingspartiet när SAF, Timbro och andra högermegafoner satte igång sitt arbete för att bryta vänsterns hegemoni och problemformuleringsprivilegium.

Intressant nog antog SSU-kongressen en skrivelse som innebar att Socialdemokratin skulle fokusera mer på ekonomisk demokrati. Kan inte minnas hela skrivelsen, men enligt min mening låg den mig närma åsiktsmässigt. Man gick inte in i allt för mycket i detalj och pekade på vad och vilka reformer som skulle innebär steget mot ett mer demokratiskt samhälle när det gäller det ekonomiska planet. Ingen universallösning. (Som mitt distrikt ser i planekonomi)


Martin Tunström ©. Natasa Mirosavic, ordf. SSU Helsingborg, Khaled El-Khalayli, tidigare ordf. SSU Helsingborg (2003-2007) och Jonas Nygren, tidigare ordf. SSU Helsingborg (1996-2000)

Andra beslut som jag dock kan reagera negativ till är frågan om vapenexport och kärnkraften. Jag kommer inte att gå in på det sistnämnda då den som studerar min blogg och Unga Socialdemokrater för kärnkrafts hemsida kan hitta svar på tal till en del av de sedvanliga argumenten mot kärnkraften (Exempel som rör SSU) och argument för kärnkraften. Den förstanämnda har jag inte tidigare berört och gör det här med nu. För mer bakgrundsfakta runt SSU ställningstagande mot vapenexporten, läs här och här.


Martin Tunström ©. Mattias Vepsä och Jytte Guteland och till höger Örebro slott.

Problemet med att förbjuda exporten av vapen från Sverige är att halva omsättningen för svensk försvarsindustri berörs. Kombinera det med att regeringen Reinfeldt, med finansminister Anders Borg i spetsen, aviserat ytterligare nerdragningar av den svenska försvarsmaterielbudgeten med mellan 3 – 4 miljarder så kommer stora delar av den svenska försvarsindustrin flytta utomlands då dessa ägs av utländska företag. Väl utomlands kommer man att fortsätta producera vapnen och likväl sälja dessa till andra länder, så som USA. Man flyttar således bara på problemet.


Martin Tunström ©. Mona Sahlin och den alltid lika stressiga Cecilia Eklund.

Problemet är också att SSU inte pekar på hur man skall ersätta de arbetstillfällen som försvinner och hur man skall bibehålla dagens nivå avseende handelsbalansen. Det är rätt att man inte kan väga de ekonomiska intressena mot de barn som dör runt om i världen av svenska vapen. Men vill man vara ett seriöst alternativ i svensk politik måste man också komma med alternativa lösningar för de arbetstillfällen som försvinner. Att Socialdemokraterna skulle gå ut i valrörelsen med att minska sysselsättningen med flertalet tusentals människor, och förändra handelsbalansen i negativ riktning, skulle vara katastrofalt för partiet då det skulle innebära att man från den borgerliga alliansens sida med kraft skulle kunna använda det för att utmåla Socialdemokraterna som ett parti som för en politik för ytterligare fler personer i arbetslöshet. Att regera ett land, som Palme uttryckte det en gång det är frågan om att ta ansvar. Dessutom skall påpekas att delar av den svenska civila industrin samarbetar med försvarsindustrin och att vid flytt skulle dessa drabbas:

”Försvarsindustrins kompetens är en teknologigenerator för hela samhället och inte bara för försvarssektorn. Från den militära verksamheten har en mängd civila produkter och teknologier knoppats av. Exempel på områden där de så kallade spin-offeffekterna har varit betydande är flyg- och rymdindustri, telekommunikation, simuleringsteknik och IT. Även på medicinska områden, såsom laserteknik och hjälpmedel för kirurgi, har samhället kunnat dra nytta av försvarsindustrins spetskompetens.” [4]


Martin Tunström ©. Ungdomsförbundets respektive partiets ordförande, Jytte och Mona.

Sedan kan man också fråga sig var Sverige skall få de tag i de vapen som idag produceras i Sverige men som vid ett avvecklande av exporten kommer produceras i utlandet? Här är för övrigt en intressant artikel i Dagens Arbete om det utländska ägandet i svensk förvarsindustrin.

Fotnoter:
[1] Löntagarfonder – en missad möjlighet, Samtidshistoriska institutet – Södertörns högskola, Karlénstryck, 2003.
[2] ”Jämviktsriksdagen, benämning på den svenska riksdagen under perioden 1973-76. Då enkammarreformen beslöts, bestämdes antalet riksdagsledamöter till 350. Redan vid det andra valet (1973) uppstod ett jämviktsläge genom att socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna fick 175 mandat och de tre borgerliga partierna lika många. Det ledde till att åtskilliga ärenden fick avgöras genom lottdragning men också till att några större uppgörelser träffades ”över blockgränsen”. Antalet riksdagsledamöter sänktes från 1977 till 349 för att hindra en upprepning.” Källa: Nationalencyklopedin.
[3] Ur skuggan av Olof Palme av Ingvar Carlsson. Hjalmarson & Högberg. (första tryckningen)
[4] KRUT – Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel (SOU 2005:9) 

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 comments

  1. Ser ut som en riktigt trevlig kongress. Ni förgyllde säkert dagarna med både sprit, vin och öl med dyr och exklusiv mat på skattebetalarnas bekostnad (knappast något som nån SSU:are tillagat själv och lagt pengar till ur egen ficka).

  2. På SSU-aktiviteter dricker man inte alkohol, hade det förekommit hade jag varit den första att reagera, då jag själv är nykterist och med i Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF). Dessutom hade nog också media reagerat. Det enda som serverades på middagarna var vatten och någon odrickbar saft.

  3. Konstigt om media skulle reagera för jag vet ett flertal möten som MUF har haft där man bjuder frikostigt på öl, vin och sprit. Men det är klart, media kanske för opinion mot SSU och SAP, vad vet jag? Men å andra sidan är ju VPK också kända för att vara glada i rödtjut (Lars Werner och Gundrun Schyman). Göran Persson är mer känd som en finsmakare av de dyrare dryckerna med bubblor i :p

  4. Ingen har väl missat att Socialdemokraterna och dess ungdomsförbund har varit måltavla för journalisternas skriverier i en rad frågor. Faktum är att Socialdemokraterna och SSU nog är de två politiska organisationer som i svensk politik belyses mest i och med man under en längre tid (och fortfarande gör) dominerat svensk inrikespolitik. Då skulle det vara mindre troligt att media skulle förbise fylleri eller brott av våra egna stadgar om så skulle vara fallet.

    Sedan skall väl inte den s.k. nationella rörelsen känna sig allt för trygg med tanke på allhanda hollywoodnazisters förehavande. (Även om deras antal med åren minskat eller marginaliserats) Exempel inom Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna kan man också hitta i form av en tidigare medlem och kandidat i SD Helsingborg (har tingsrättutlåtande på detta) och tidigare och nuvarande företrädare i Nationaldemokraterna.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.