Barnomsorg och nativitet

Enligt den av SCB, och Eurostat, framtagna statistiken för födelsetal per kvinna inom den Europiska Unionen, som publiceras i myndighetens tidskrift ”Välfärd”, visar det sig att de länder med välutbyggd barnomsorg, för barn under tre års ålder, har bättre nativitetssiffror än de som har sämre utbyggd barnomsorg, och att utbildningsnivån för kvinnor är högre. För Livia Sz. Oláh docent i demografi vid Sociologiska Institutionen på Stockholms universitet hör det samman med möjligheten för kvinnor att delta i arbetslivet:

”I länder som underlättar möjligheten att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete är fertilitet över den kritiska nivån sammankopplad med högre, snarare än lägre, förvärvsfrekvens och högre, snarare än lägre, utbildningsnivå för kvinnor.” [1]

Enligt SCB är reproduktionsnivån, dvs. när befolkningen fullt ut kan ersätta sig själv, 2,1 barn per kvinna, vilket innebär att siffror under reproduktionsnivån innebär en befolkningsminskning. Dock: ”Om den summerade fruktsamheten är över 1,5 barn per kvinna blir nedgången i efterföljande generationers storlek ganska jämn och relativt begränsad, och effekten av den låga fertiliteten kan lättare balanseras med migration.” [2]

Sverige positionerar sig bland de länder som ligger över den kritiska nivån 1,5 barn per kvinna. I Sverige födds det 1,65 barn per kvinna. [3] En förbättring sedan 2000, men sedan 1965 en försämring. Därför måste fler reformer från stat och kommun förverkligas för att kombinera möjligheten till god förvärvsfrekvens och barnafödande. Maxtaxan inom barnomsorgen som infördes av den Socialdemokratiska regeringen fick enligt Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) inte tillräckligt effekt då barnomsorgen redan tidigare var subventionerad. [4] Ett införande av en avgiftsfri barnomsorg skulle göra det betydligt attraktivare för föräldrar i tidigare ålder att skaffa barn, i och med det innebär en möjlighet till fortsatt deltagande i arbetslivet. 

Relaterade artiklar i tidskriften Analys & kritik:
Överbefolkningsmyten – Malthusianismen och de överflödiga fattiga

Fotnoter:
[1] Statistiska Centralbyrån (SCB), Höga födelsetal i länder med utbyggd barnomsorg, Tidskriften Välfärd Nr 3 2007.
[2] Ibid.
[3] Statistiska Centralbyrån (SCB), Barnafödandet i Europa – Summerad fruktsamhet i Europarådets länder 1960-2002 / Recent demographic developments in Europe 2003. Europarådet.
[4] Se ”Maxtaxan inom barnomsorgen – påverkar den hur mycket föräldrar arbetar?” (Rapport 2007:2)

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.