Femklöverns borgerliga stödparti

Vid en genomgång av besluten vid bildningsnämndens möte den 16 augusti [1] – som bl.a. berörde remissyttrande kring ansökanden om etablering av fristående gymnasieskolor – noterade jag att Eivor Söderberg ledamot för det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna, tillsammans med de borgerliga ledamöterna, konsekvent biföll ordförandes förslag om att vid yttrandet till skolverket ställda sig positiv till etableringen av ett flertal fristående gymnasieskolor, rättare sagt alla ansökningar om att få etablera ett fristående gymnasium i kommunen, [2] utom ansökan från Baggium AB som återremitterades. [3] Ordförande för skol- och fritidsnämnden är Christer Rasmusson från folkpartiet som representerar den borgerliga femklövern i kommunfullmäktige i och med att med borgerligheten vid kommunvalet erhöll majoritet.

Totalt rörde det sig om åtta skolor, varav sju vill driva friskolorna i Aktiebolagsform. (AB) Socialdemokraterna yrkade avslag med anledning av de tidigare skolnedläggelserna i kommunen i och med det lokalöverskott som uppstått i kommunen pga. av tidigare friskoleetableringar. Enligt Torbjörn Jordansson, chef för skol- och fritidsförvaltningen, kommer etableringen, om de godkänns av skolverket, av de nämnda friskolorna innebära att hälften av stadens elever kommer gå i fristående gymnasieskolor. [4] Socialdemokraterna beslutade sig också för att reservera sig mot beslutet.

Nämnas bör att vid punkten om antagandet av ett mål och handlingsplan för förskola, skola och fritidsverksamhet i Helsingborg (Dnr 00296/2007) ställde sig Sverigedemokraten Eivor Söderberg bakom femklöverns yrkande om att skrivelsen ”Skriftliga kunskapsomdömen skall utformas och införas” under rubrikerna ”Kunskap” och ”Trygghet” skulle vara kvar efter det att Socialdemokraterna yrkat på att dessa meningar skulle utgå. [5] I och med man tillsammans med borgerligheten avskaffat den avgiftsfria lunchen i gymnasiet [6] och ställde sig positiv till förändrat ägardirektiven för Helsingborgshem om att man skulle kunna sälja ut hyresrätter – där kommunfullmäktigeledamoten Dick Johansson aktivt på privat initiativ gick ut för att informera folk på Husensjö att de kan ombilda – så förvånar detta inte mig. Sida, vid sida, tillsammans hjälps dom åt…

Fotnoter:
[1] Skol- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll för den 16 augusti 2007.
[2] Ibid. § 109, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116 och § 117.
[3] Skol- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll för den 16 augusti 2007. § 110.
[4] Helsingborgs Dagblad, Snart kan hälften av eleverna gå i friskola, 070813.
[5] Skol- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll för den 16 augusti 2007, § 105.
[6] Sammanträdesprotokoll för Helsingborgs kommunfullmäktige den 28 februari 2007 / Omröstningsbilaga 1, § 30).

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , ,

9 comments

 1. Det är kanske dumt att vänta sig stöd från dem man ständigt drar i smutsen? Eller hade du väntat något annat?

 2. Jag förutsätter att Sverigedemokraterna röstar efter deras ideologiska uppfattning snarare än att agera som några barnrumpor som röstar som man gör för att man sur på den ena (majoriteten) eller den andra parten (oppositionen) i kommunfullmäktige. Dessutom är det så att borgerligheten i Helsingborg vill ha så lite med SD Helsingborg att göra, precis som S, Vp och Mp. Har man inte förstått detta så har man inte i politik att göra, då kan man söka sig till närmaste (doku)Såpaprogram.

 3. Som jag tydligt visat har det s.k. oberoende partiet SD Helsingborg röstat och sympatiserat i ideologiskt tunga åsikter med femklövern så som

  a. avskaffandet av den avgiftsfria skollunchen i gymnasiet. Ytterst få kommuner tar ut avgift, och i de flesta fall är det frågan om borgerliga kommuner. (Även om det finns socialdemokratiska)
  b. förespråkandet av utförsäljningar av hyreslägenheter i det kommunala bostadsbolaget för att göra det möjligt att ombilda till bostadsrätter. Anledningen till att man inte röstade för var att man vill försälja lägenheterna med marknadsvärde och inte, som femklövern pläderade för, bokfört värde. (Har hela debatten inspelad)
  c. Öppnade upp för att hela 8 nya gymnasieskolor skulle få etablera sig i kommunen, vilket kan få till konsekvens att vi får lägga ner kommunala sådana. Resultat? Lokalöverskott, var det inte det SD Helsingborg gnällde om att S och M svikit i skolfrågan?

  Vad har SD Helsingborg gjort? Oj, de röstade för fler sommarjobb, som om det upphäver de av mig nämnda punkterna. Jag skall berätta en hemlighet Rosenberg, vi röstar också någon gång som Moderaterna, det gör oss inte oberoende. Bara för man säger att man är oberoende den traditionella höger-vänsterskalan så betyder det inte att man är det.

  Man är vad man röstar…

 4. Patrik,

  Jag har inte förväntat mig något av SD Helsingborg, jag har inte givit uttryck för det. Jag förväntar mig bara att väljarna från traditionella socialdemokratiska valdistrikt i kommunen som la sin röst på SD Helsingborg 2006 i det kommande valet ser vad SD Helsingborg sysslar med (röstar likt högern) och röstar bort eländet och röstar på Socialdemokraterna så vi kan driva socialdemokratisk politik i majoritet, något som inte Sverigedemokraterna gör.

  Sedan spelar det ingen roll om man drar dem i ”smutsen” eller inte, om de likväl röstar borgerligt i tunga ideologiska frågor…

 5. Jag vill tacka dig Martin. Tacka dig och alla andra socialdemokrater för att ni så enträget kämpar för demokrati och yttrandefrihet, mötes och organisationsfrihet. Riksdagskvinnan Carina Hägg verkar vara en socialdemokratisk förkämpe av samma kvaliteer som Mona och Marita. Snälla, se till att även hon får en upphöjd plats inom den Socialdemokratiska adeln. För Sveriges framtid. För allas vår framtid. Vi behöver såna som Carina, Mona och Marita i den socialdemokratiska partitoppen.

  Mvh Sven-Olof Sällström, Sd Östersund

 6. Sven-Olof Sällström,

  Försök hålla dig till ämnet när du författar kommentarer på min blogg. Carina Häggs förehavande får stå för henne själv. Att du är oförmögen att se mångfalden i den socialdemokratiska rörelsen är beklämande.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.