En jorm, är en jorm är en jorm

Under en längre tid har en ytterst illvillig anonym blogginnehavare valt att författa blogginlägg om mig där det ytterst är frågan om att denna berör min person snarare än det politiska budskapet jag förmedlar. Jag kommer inte att gå närmare in på vad denna blogginnehavaren tillgriper för tillmälen eller vilka associationer denna gör, men många rätt blir det dock inte. (Intressant nog säger sig bloggaren vara anhängare av det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna och bloggaren erhåller också länkar från ett flertal Sverigedemokratiska bloggare)

Något egentlig politisk substans bland de övriga blogginläggen rör det sig sällan om. Under perioder är det också frågan om att innehållet i blogginläggen utgör rena urklipp ur svenska dagstidningar. Detta kopierade har ibland också gått så långt som att blogginnehavaren olovligt använt sig av bilder från ett flertalet tidningar. Vid de flesta tillfällena har jag uppmärksammat tidningarna, som fallit offer för denna illvilliga bloggares olovliga användande av deras bilder, något som resulterat i att blogginnehavaren kontaktats och bloggaren sett sig tvungen att plocka ner bilderna. Utöver det rent undermåliga språket från bloggaren så har detta utgjort rena glädjestunder när jag besökt dennes blogg.

Dock kan jag inte låta bli att kommentera rena felaktigheter som framförs av denna bloggaren i en av hans senaste blogginlägg där han bl.a. upprör sig över att jag i ett blogginlägg uppmärksammat att Alf Carlssons bortgång inneburit att Sverigedemokraterna i Vadstena förlorat ett mandat där.  I sitt blogginlägg menar han att ”Socialdemokrater har stängt ner hemsidor för partier som man anser vara ett hot emot sina egna politiska intressen.” Bloggaren preciserar sig inte vilka partier (notera ”pluralis”, flera) han avser, men jag förmodar att han bl.a. avser den felaktiga uppfattningen att någon annan än Sverigedemokraternas eget webbhotell (Levonline) stängde ner partiets hemsida och hemsidan för partiets partiorgan, SD-kuriren.

Att SÄPO och UD på något sätt skulle ha använt sig av tvivelaktiga metoder för att få webbhotellet Levonline att stänga ner Sverigedemokraternas  och SD-kurirens hemsida förnekades av Levonlines vd Torkel Nyberg som till TV4 sa att samtalet med UD inte uppfattades som påtryckningar utan att han ”uppfattade samtalet som naturligt”. [1] Experten på tryck- och yttrandefrihetsfrågor Peter Danowsky som uttalade sig i Dagens Nyheter den 10 januari 2006 menade att det inte vara så anmärkningsvärt och att ”om Säpo eller UD bedömer att det finns en hotbild och sedan förmedlar denna till webbhotellet så gör de dem en tjänst.” [2]

Vid en vidare undersökning från Justitiekanslern (JK) och Konstitutionsutskottet (KU) visade det sig att varken SÄPO eller UD agerat fel. Justitiekanslern slog fast följande:

”Justitiekanslern konstaterar att det ifrågasatta agerandet inte har inneburit något brott mot yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud och att det utifrån vad som framkommit inte finns skäl till kritik mot Säkerhetspolisen eller mot berörd tjänsteman hos Utrikesdepartementet.” [3]

Konstitutionsutskottet gick senare på samma linje i och med man menade i ett betänkande att ”UD-tjänstemans besök hos webbhotellet Levonline, med anledning av publiceringen på en hemsida som drivs av Sverigedemokraterna, innebar inte att man bröt mot censurförbudet”, men man ansåg ”dock att agerandet inte kan anses som lämpligt.” [4]

En annan rolig sak att notera är att bloggaren är oförmögen att skilja på ”tomma stolar” och ”avhopp”. Bloggaren säger att jag ljuger när jag påstår att endast är det främlingsfientliga Sverigedemokraterna som har tomma stolar.

”Denne Socialdemokrat ljuger även helt öppet i sitt blogginlägg då han påstår att det är enbart Sverigedemokraterna som har tomma stolar i landet. […] Som läget är nu så har bland annat (s) även tomma stolar ute i kommunerna!”

Med andra ord, den av valmyndigheten (webb) framtagna statistiken är således felaktig när den säger att endast Sverigedemokraterna har tomma stolar? (Se Expos senaste artikel i frågan) Nej, vad det är frågan om är att bloggaren inte kan särskilja på ”avhopp” och ”tomma stolar”. Självklart förefaller det sig som så, och något som jag aldrig förnekat, att socialdemokrater lämnat sitt uppdrag. Men då vi Socialdemokraterna har flertalet ersättare så kan dessa gå in och ta över den plats som lämnas, således kan vi fortsätta driva den politik som vi har fått mandat från av väljarna. I Sverigedemokraternas fall har det varit frågan om att ersättare även de hoppat av eller av någon annan anledning inte kunnat fortsätta arbeta på väljarnas mandat. Bloggaren tror sig veta att detta kommer ”[för]ändras radikalt efter nästa val vill jag utlova”. Det är ren spekulation. Efter valet 2002 och fram till 2006 växte de tomma stolarna även då från Sverigedemokraternas sida.

För tydlighetens skull faller det sig inte som så att jag tycker det är bra att Sverigedemokrater avlider. Alla dödsfall är tragiska i sig och särskilt då för de närmst sörjande. Men vill man göra det enkelt för sig, som den illvilliga bloggaren ständigt gör, så kan man vifta bort kritik genom att peka på något som inte finns där.

Fotnoter:
[1] Tv4nyheterna.se, Webbhotellet: UD och Säpo tog kontakt, 060210.
[2] Dagens Nyheter, Muhammedteckningar borta efter Säposamtal, 060210.
[3] Justitiekanslern, Fråga om Säkerhetspolisen eller Utrikesdepartementet agerat i strid med yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud?”. Beslut, 2006-03-24. Dnr 1319-06-21
[4] Konstitutionsutskottets betänkande (2006/07:KU20)  Se ärende 1, ”Vissa frågor rörande statsrådens tjänsteutövning – Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida”

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , ,

2 comments

  1. Trams, jag är varken under- eller överlägsen Tunström. Att vi tangentgnabbas politiskt kallas för demokrati, yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Vem som sen har rätt eller fel får varje betraktare besluta om.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.