Bygg ett kongresscenter i Helsingborg!

Svar till Argus , Helsingborg, med rubriken ”Stäng inte fönstret mot sundet, 24/5.
Jag reagerade lite på skribenten “Argus” beskrivning av kvarteret “Gamla staden” där bl.a. Ångfärjestationen är placerad . Skribenten skriver att kvarteret skall ses som en av de vackraste platserna. Men med tanke på att kvarteret i huvudsak utgörs av parkeringsplatser, asfalt och bilar så är det nog många som inte håller med ett sådant påstående. Jag själva kan nämna ett tjugotal andra platser i Helsingborg som är betydligt vackrare platser. När skribenten sedan skriver att platsen är den bästa så kan man ställa sig frågande ur vilken synvinkel den är bäst? Bästa platsen för ställa sin bil i centrum? Bästa platsen för att se avsaknaden av gräsmattor? Enligt min mening är den bäst därför den ger möjlighet till att bebygga tomten med den typ av verksamhet som ett kongressceneter inkluderar.

Platsen kan inte heller ses som den bästa platsen för att studera sundet med tanke på att dels Ångefärjestationen skymmer utsikten och att man dels har perrongtak och bilar i vägen. Det föranleder oss till att beröra det sistnämnda argumentet från “Argus” sida mot att bebygga tomten, nämligen att det skulle stänga “det vackra fönstret mot Sundet för all framtid”. Med tanke på att man vid en bebyggelse bara behöver gå några meter till från Kungsgatan och då fram till Helsingörskajen för att beskåda sundet så stämmer inte detta påstående. Sedan bör påpekas de fördelar som skulle bli fallet med en bebyggelse av tomten: Dels en engångsförstärkelse av den kommunala ekonomin med ett ansenligt belopp för försäljningen av tomten och dels ett förbättrat sysselsättningsläge för staden då en kongresscenter ger möjlighet till fler arbeten.

Martin Tunström (s)
Ersättare i kommunfullmäktige

[Publicerad i Helsingborgs Dagblad, 080531]

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.