Välfärd före skattsänkningar

Den borgerliga femklövern här i Helsingborg har för avsikt att sänka kommunskatten från 20,21 kronor till 20,11 kronor, alltså med 10 öre. Det innebär ett minskat finansieringsutrymme på 22,6 miljoner kronor för Helsingborgs kommun. [1] Precis som jag, uppfattade en del helsingborgare intervjuade av Helsingborgs Dagblad att skattesänkningen var rätt liten. En del tyckte att man likväl kunde låtit bli att sänka skatten och investera det ekonomiska medlen i välfärden.

Enligt min egen mening borde man istället använd en del av pengarna för avskaffa skolmatsavgiften på Helsingborgs gymnasieskolor. Den borgerliga femklövern, tillsammans med sverigedemokraterna, införde nämligen denna avgift efter maktskiftet 2006. [2] Skulle man avskaffa skolmatsavgiften skulle det innebära en kostnad på runt 4 miljoner kronor. [3] Iofs. skulle man kunna spara 12 miljoner kronor genom att inte införa vårdnadsbidraget. [4]

Studerar man sedan Helsingborgs Dagblads beräkningar så visar det att de som tjänar 100 000 kronor får 100 kronor mer om året att leva på, samma siffra för dem som tjänar tvåhundra tusen och fyrahundratusen är 200 kronor respektive 400 kronor. Således kan man konstatera att det är höginkomsttagarna som tjänar på skattesänkningen.

I övrigt får det mig att tänka på MUF-ordförande Niklas Wykmans uttalande för något år sedan – och som jag skrev en insändare om – att det överskott på 15 miljarder kronor som blev resultatet för de svenska kommunerna och landstingen 2006 var frågan om stöld. Då skrev jag att ”med tanke på att femklövern, med moderaterna i spetsen, styrde staden under delar av 2006 så blir konsekvensen av ett sådant resonemang att Peter Danielsson m.fl. är tjuvar. (medbrottslingar)”. I år är överskottet för kommunen än större än det var 2006, övervskottet hamnade på runt över 200 miljoner kronor. Alltså kan man ställa sig frågande till om Wykman fortfarande ser sina partikamrater som brottslingar?

Kommunfullmäktigeledamoten Magnus Ehrencrona (mp) har också skrivit om skattesänkningen

Fotnoter:
[1] Dagordning för Helsingborgs kommunstyrelse den 28 maj 2008, ärendenummer 2 /Budget för 2009, plan 2010-2015 jämte sammanhängande frågor, Dnr 18/2008.
[2] Sammanträdesprotokoll för Helsingborgs kommunfullmäktige den 28 februari 2007 /Återremitterat ärende angående avgift för skolmåltider i gymnasieskolan, Dnr 00936/2005. Se omröstningsbilaga 1, § 30. Femklövern tillsammans med 4 av 5 sverigedemokrater röstade för ett införande av skolmålsavgiften.
[3] Enligt det borgerliga målprogrammet för Helsingborgs stad för 2007 (se Förslag till målprogram för Helsingborgs stad, Dnr 868/06) uppgick inkomstbesparingarna för skol- och fritidsnämnden för avskaffandet av den avgiftsfria skolmaten till 4 miljoner kronor. Har därför inte räknat på inflationen. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prisomräknare skulle det vara frågan om 139 000 kronor.
[4] Dagordning för Helsingborgs kommunstyrelse den 28 maj 2008, ärendenummer 2 /Budget för 2009, plan 2010-2015 jämte sammanhängande frågor, Dnr 18/2008.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 comments

  1. Det är bra att du tagit ditt förnuft till fånga Jorma. Sedan en ren sakupplysning eftersom du inte förstått det; de som tjänar 100 000 och 200 000 är inte höginkomstagare, du förstår; man måste ha något att jämföra med. 😉

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.