Per Albin skulle knappast vara Sverigedemokrat

Björn Söder, partisekreterare för Sverigedemokraterna och kommunfullmäktigeledamot i Helsingborg, säger sig veta att om socialdemokraten Per Albin Hansson idag varit i livet hade denna varit sverigedemokrat. I sitt tal på Sverigedemokraternas Riksårsmöte sa denna nämligen att: ”om jag skulle nämna två historiska personer som sannolikt skulle ha varit sverigedemokrater idag om man utgår ifrån vad de sagt och skrivit under sin levnadstid så skulle jag först säga Per Albin Hansson”

Beviset för detta skulle enligt Söder vara den del av folhemstalet som Söder citerade på Riksårsmötet, nämligen:  ”Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.” Om Söder hade bemödat sig att läsa hela talet, hade denna rätt omgående konstaterat att Per Albin Hansson inte hade varit Sverigedemokrat idag om denna hade levt: (Förmodlingen har Söder endast läst citatavdelning för Wikiquote när det gäller Per-Albin Hansson)

”Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället och ekonomiskt råder fåtalets diktatur.  […] Skall det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de anställda beredas andel även i den ekonomiska förvaltningen, demokratin genomföras även socialt och ekonomiskt.” […] Det politiskt fullmyndiga folket kommer icke i längden att finna sig i, att de viktigaste medlen för produktion av dess livsbetingelser, för bevarandet och ökandet av välståndet, ligger i händerna på några få kapitalister, som ofta för att tillgodose sitt vinstbegär åsidosätta hänsynen till både produktionens och andra allmänna intressen. Det är väl för landet, om medborgarna i god tid tänka sig in i de uppgifter, som vi här kunna komma att ställas inför.”

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , ,

 

5 comments

  1. Björn Söder är faktiskt riktigt skön att lyssna på. Han får ofta andra politiker att komma med dåliga motargument, om ens några allas.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *